Skip to content

Strekovska skala EarthCache

Hidden : 11/04/2012
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Cílem této keše je ukázat vám dominantu Ústí nad Labem, Střekovskou skálu, na jejímž vrcholu je symbol města - zřícenina hradu Střekov.

For English version of this listing click here to download PDF (241 kB)

Geologie

Střekovská skála je skalní ostroh tvořený magmatickou horninou. V období třetihor vystoupilo magma podél zlomů v zemské kůře a proniknutím do okolních starších hornin tak vytvořilo na hranici křídového podloží a sopečného celku intruzívní těleso.
Erozí způsobenou řekou Labe byly odneseny povrchové sopečné produkty a časem došlo i k obnažení celého tělesa. Tento jev nazýváme selektivní erozí.


Hrad Střekov

Hrad Střekov vybudovaný právě na skalním ostrohu střekovské skály je jednou z nejlépe zachovalých zřícenin v České republice. Hrad, který měl chránit labskou vodní cestu, dal vybudoval před rokem 1319 Jan Lucemburský. Střekov byl opuštěn koncem 17. století, aby byl v 19. století znovu objeven a obnoven s příchodem evropského romantismu. V roce 1992 byl hrad v restitucích vrácen rodu Lobkowitzů, takže dnes je soukromou ale veřejně přístupnou kulturní památkou.

Jak na to?

Nejprve navštivte výchozí souřadnice a pokochejte se skálou, která se majestátně vypíná přímo před vámi. Nezapomeňte si skálu dobře prohlédnout, všimněte si struktury a barvy horniny. Změřte nadmořskou výšku a případně pořiďte foto do logu dle spoileru. !!! Nevstupujte do vozovky !!!, skálu mate možnost si prohlednout i na waypointech. Můžete se sem dopravit po cyklostezce, nebo zaparkovat geovozidlo na waypointu Parking.

Poté se vydejte na waypoint Hrad Strekov, kde opět provedete měření. Můžete zde také zaparkovat.

Nakonec se vydejte z parkoviště severně po asfaltové ceste a hned po pár metrech odbočte doleva na pěšinku podél skály vedoucí k waypointu Utvar, kde si prohlédnete útvar složený ze zvětralých částí skalního masivu. Je zda dobře pozorovatelný typ odlučnosti dané horniny.

Ke splnění úkolů nemusíte vstupovat do areálu hradu, každopádně jeho návštěvu vřele doporučuji (je otevřen pouze v sezóně, tj. duben - říjen), můžete se zde pokochat nádhernou vyhlídkou na labské údolí. Vstup do hradu je nutné uhradit pouze při návštěvě hradního komplexu, vstup na vyhlídkovou terasu u letní restaurace je bezplatný.

Úkoly


1 - Bazalt, neboli čedič, má tmavou šedočernou barvu. Struktura je stejnoměrně zrnitá s masivní všesměrovou texturou. Může vykazovat sloupcovitou odlučnost.
2 - Fonolit, neboli znělec, má šedou až šedozelenou barvu a celistvou strukturu. Vykazuje deskovitou odlučnost.
3 - Trachyt mívá proměnlivé složení a podle toho získává i barvu. Nejčastěji bývá šedé barvy s trachytickou (lištovitou) strukturou. Mívá deskovitou odlučnost.
4 - Granit, neboli žula mívá světlou barvu s pigmentováním tmavými minerály. Struktura bývá jemno-, středně- i hrubozrnná s masivní texturou. Odlučnost bývá kvádrovitá nebo lavicovitá, občas se vyskytuje i sloupovitá nebo kulovitá odlučnost.


  1. Doufám, že jste si skálu dobře prohlédli. Podle vzhledu, zrnitosti a barvy horniny určete na přiloženém obrázku o jakou vyvřelinu se jedná.
  2. Na waypointu Utvar vidíte na levé straně hned vedle pěšinky útvar, složený ze zvětralých částí skalního masivu. Určete typ odlučnosti dané horniny a napište mi rozměry útvaru (nejširší a nejvyšší část) s přesností na 50 cm (lze i odkrokovat). Neni nutno opouštět cestu.
  3. Popište význam termínu intruze. V čem se intruze liší od efuze?
  4. Jaký je výškový rozdíl mezi výchozími souřadnicemi a waypointem Hrad Strekov?
  5. Nepovinné: přiložte k logu fotografii vás nebo vaší GPS pořízenou na výchozích souřadnicích nebo waypointu Hrad Strekov (viz. Spoiler). Můžete klidně i obě.
Vaše odpovědi mi zašlete přes profil, následně se zalogujte - nemusíte čekat na potvrzení správnosti odpovědí. Pokud bude něco špatně, ozvu se. Mlčení znamená souhlas...

Tato keš je součástí GeoPuzzle
České hrady

Additional Hints (Decrypt)

fcbvyre

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)