Skip to content

Kvetna skalina Traditional Geocache

Hidden : 05/05/2013
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

CS: Skalnatý vrchol se smíšeným lesem pralesovitého charakteru.
EN: Rocky summit of Kvetna skalina (Blooming Rock) with mixed forest similar to primeval forest.

Při toulkách po okolí Čerchova se nám vždy rozzáří oči, když narazíme na výrazné skály. Najít skalky či skalní hradby není přílis těžké, protože jsou na většině vrcholů v okolí. Výčet těch pár holých vrchů je skromný – Bučina, Sádek, Škarmanka, zatímco těch skalnatých je většina – Dlouhá skála, Skalka, Čerchov, Liščín, Capartická skála, Křemencová skála, Sádková skála, Haltrava, Tyrolka, Velká Skála, Malá Skála, HerštejnLysá hora.

Květná skalina (německy Blaublumenfels) patří již podle názvu mezi skalami zdobené kopce. Jde o protáhlý hřbet táhnoucí se od výběžku Skalky (té nižší, 925 m) k severozápadu k Liščínu. Nejvyšší část tvoří skalnatý hřeben dlouhý přibližně 300 metrů, z něhož vystupuje skála do nadmořské výšky 790 metrů. Nejmenší převýšení okolo 30 metrů je oproti sedlu na jihovýchodě, nejvyššího převýšení 185 metrů dosahuje Květná skalina oproti silnici II/189. Jihozápadní svahy jsou odvodňovány Lískovým potokem, severovýchodní svahy Černým potokem, obojí v povodí Dunaje.

Název Květné skaliny odkazuje na někdejší jarní podobu bukového lesa. Hajní květiny po odtátí sněhu rychle rostou a vykvétají, aby využily dostatku slunečního svitu. Jakmile začnou rašit listy buků, světla ubývá a k podrostu se jej dostane jen málo. Kdysi snad na Květné skalině kvetly jaterníky podléšky, plicníky lékařskéviolky lesní či psí, my jsme však zahlédli jen bělokvěté šťavele.

Jarní květiny však nejsou důvodem pro umístění krabičky. Kromě členitých skalek, které jsou jistě atraktivní pro dětské hry, je to také smíšený les, na severovýchodním svahu, který má podle našeho názoru má charakter počínajícího pralesa. V blízkém okolí vrcholu roste řada statných a zdravých buků, k úrovni jejich korun směřují mladé stromy, aby se též dostaly ke světlu. Pro některé stromy zdobené choroši se pozvolna uzavírá jejich životní pouť a časem se budou poroučet k zemi ke svým předchůdcům, kteří se na zemi rozpadají. Tyto kyselé a květnaté bučiny jsou chráněné jako součást evropsky významné lokality Čerchovský les, jehož je Květná skalina západním okrajem.

Kudy ke krabičce

Od Černé Řeky: Na turistickém rozcestí Černá Řeka, kousek pod dřívější Falckou myslivnou, lze zaparkovat (waypoint P1), jen pozor na kvalitu silničky po odbočení z hlavní silnice II/189. Z rozcestí vychází lesní cesta přímo na Květnou skalinu, kolmá na všechny vrstevnice, nezkoušeli jsme. Zvládnete ji? Pak máte vybráno!

Pro pohodlnou cestu se z rozcestí vydáte po modře značené trase směrem na Lískovou. Půjdete po staré poštovní cestě (Alte Poststrasse), která vedla dále přes hraniční Lískový most do Německa. Preferujete-li pozvolně stoupající lesní cesty, v sedle na waypointu T1 odbočíte vlevo do Gizelského lesa a po lesní cestě budete stoupat k waypointu T3 pod vrcholem. Chcete-li si naopak déle užít kvalitní silničky a pak stoupat do prudkého svahu v lese, pokračujte ještě k waypointu T2, kde odbočte vlevo a přečtete si trasu:

Od Lískové: Na parkovišti u čerpací stanice v Lískové zanechte auto (waypoint P1, streetview) a okolo čerpací stanice se vydejte po modré turistické trase okolo retenční nádrže ve směru k rozcestí Černá Řeka (cesta je zároveň cyklotrasou č. 36 Českoleská z Tachova do Všerub, která je součástí projektu Iron Courtain Greenway). Na křižovatce cest na waypointu T2 můžete pokračovat stále rovně a na pasece na úrovni waypointu T3 sejít z cesty do lesa a vystoupat nahoru (případně si můžete trochu zajít a vrátit se vrstevnicovou cestou na příští odbočce vlevo, waypoint T4). Druhou možností je na křižovatce odbočit vlevo a vydat se k waypointu T1, který je popsán v předchozím odstavci.

(kopie listingu)

Additional Hints (Decrypt)

[CS] m obxh xnzraar clenzvql [EN] vafvqr bs fgbar clenzvq

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)