Skip to content

Liscin Traditional Geocache

Hidden : 11/25/2012
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

CS: Lesní zátiší se skalami, balvany a mechem na vrcholku kopce Liščín.
EN: Liscin (Fox Hill) is small hill with secluded place on the top covered with rocks, gibbers and moss.

Zákoutí plné kamene a mechu

Je až s podivem, kolik návštěvníků Českého lesa přitahují místa poznamenaná armádou. Na zdevastované vrcholy nejvyšších hor proudí zvědaví turisté, nepřirozeně rovné asfaltové silničky řezající polesí jsou rájem pádících cyklistů. Vedle těchto turistických magnetů jsou desítky zajímavých a úžasných zákoutí, která turisté vůbec neznají a nenavštěvují. Vrcholek Liščína mezi taková místa naštěstí patří.

Na temeni Liščína

Liščín (německy Fuchsberg) dosahuje na svém vrcholku nadmořské výšky 698,4 metrů. Je snad nejmenším z celého hřebenu, který od Čerchova vybíhá podél státních hranic k severozápadu. Snadno by se o Liščínu dalo mluvit jako o vedlejším vrcholu Květné skaliny, protože od ní jej odděluje jen mělké sedlo na jihovýchodě. Jenže stejně mělkými sedly jsou odděleny i všechny další vrcholky až k Čerchovu. Svahy Liščína klesají o sto metrů do údolí Lískového potoka a Černého potoka.

Vrcholek Liščína patří skalám, balvanům, mechům a bukům. Mrazovým zvětráváním pararul vzniklo několik skalních srubů orientovaných k severovýchodu. Pod jejich strmými stěnami se nacházejí odlomené balvany. Kdekoliv se udrží, roste mech a to nejen na kamenech, ale i na rozpraskaných místech kmenů buků. Krásné místo pro chvíli klidného posezení (jen si dobře zkontrolujte, kam sedáte – Liščín si oblíbila i lesní zvěř).

Toužíte-li po výhledu, sejděte opatrně po svahu na skalku nad mladým lesem (waypoint R1. Za údolím Černého potoka uvidíte lesy pokrytou kupu Plesna (686 m) a za ní pruh hřebenu Bučiny (860 m, vpravo od Plesna) klesající přes Capartickou skálu a Křemencovou skálu.

Kudy ke krabičce

Skály a mechy na Liščínu

Od Černé Řeky: Na turistickém rozcestí Černá Řeka, kousek pod dřívější Falckou myslivnou, lze zaparkovat (waypoint P1), jen pozor na kvalitu silničky po odbočení z hlavní silnice č. 189. Z rozcestí se vydáte po modře značené trase směrem na Lískovou. Půjdete staré poštovní cestě (Alte Poststrasse), která přes hraniční Lískový most (Hasel Brück) vedla do Německa. Na rozcestí kousek za posedem (waypoint T1) odbočíte vpravo na travnatou cestu, které probíhá zprvu souběžně, ale později se odklání k Liščínu. Za mokra však jděte ještě nějakých sto metrů po modré a raději projděte lesem. Své kroky směřujte na konec cesty (waypoint T3) pod vrcholkem Liščína. Posledních pár metrů můžete zdolat prudkým svahem vpravo nebo přes větve zanechané dřevorubci.

Podzimní buk

Od Lískové: Na parkovišti u odbočky na Nemanice zanechte auto (waypoint P2) a okolo čerpací stanice se vydejte po modré turistické trase směrem na rozcestí Černá Řeka. Cesta vede převážně do kopce. Na rozcestí v sedle Gizela (waypoint T2) sejdete z modré a budete pokračovat po lesní cestě k Liščínu.

Cyklisté se bez problémů dostanou k waypointu T2, neboť od Černé Řeky vede panelová cesta, od Lískové asfaltová. Dále však cesta vede lesem a není pro jízdu na kole vhodná, nicméně kolo k waypointu T3 dovedete. Dál už pokračujte bez něj.

Na vrcholku dávejte pozor, kam šlapete: mnoho drobných kamenů se viklá, za mokra mohou klouzat a na podzim jsou kameny schované pod listím spolu s dírami mezi nimi.

(kopie listingu)

Additional Hints (Decrypt)

[CS] fgbhcav fv zrmv iryxl cnerm n irqyrwfv ohx, cnerm cb cenir ehpr, uyrqrw mn fxnyxbh crg zrgeh bq gror, mirqrw wra cynpngl xnzra [EN] oruvaq ebpx, nobhg svir-fvk zrgref sebz ynetr fghzc n ovt orrpu

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)