Skip to content

V Doline Traditional Geocache

Hidden : 11/25/2012
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

CS: Drobná vodní nádrž na Lískovém potoce nedaleko státní hranice s Německem.
EN: Small pond on the Hazel creek (Liskovy potok) near the state border.

Stejně jako hraniční hřeben stále nižších a nižších vrcholů klesá od ČerchovaLískové, tak podél hranice na německé straně teče Haselbach neboli Lískový potok (Lískovecký). Vytváří malé údolí sevřené mezi kopce Liščín, Květná skalina a německý Dürrn Berg.

Lískový most / Hasel Brücke

V místech, kde potok přechází přes státní hranici, stával starý drobný můstek zvaný Lískový most neboli Hasel Brücke (waypoint R1). Než byla vybudována císařská stezka v trase dnešní silnice II/189, procházela přes můstek stará poštovní cesta (Alte Poststrasse) z Klenčí přes Černou Řeku do nedalekého Arnsteinu a dále do Waldmünchenu.

Energie vody Lískového potoka byla na českém území okamžitě využita: jen pár desítek metrů od hranic, na místě označovaném předtím jako Thatgründe, byla v 19. století vybudována vodní nádrž. Průtočná nádrž zadržovala vodu pro pohon nedalekého Wastlova mlýnu (waypoint WA, mlýn označován též Wastelhauselmühle, Bastanz Mühle, Dingirglmühle neboli Dingirglův mlýn či Nothmühle). Zarostlý náhon, který vedl vodu od nádrže, je dodnes dobře patrný na leteckých snímcích, v zarostlých rozvalinách šlo do nedávna najít i zbytky strojního vybavení. Podobné nádrže se budovaly v širokém okolí, aby poháněly mlýny, hamry či stroje v brusírnách skla.

Po druhé světové válce se v českém pohraničí ale mnohé změnilo. Původní obyvatelé německé národnosti byli v roce 1946 vyhnáni a dosídlení z vnitrozemí bylo jen částečné. Docházelo k úpravám mnoha přeshraničních cest, aby nebyly používané k nepovoleným přechodům hranic. Při nich byl velmi pravděpodobně pobořen Lískový most. Dnes z něj naleznete jen zbytky mostních pilířů překlenuté drobnou dřevěnou lávkou (užitečnou při návštěvě keše Baron Kampl). Nikdy však není tak špatně, aby nemohlo být ještě hůř: v roce 1956 byla Lísková vysídlena znovu a v souvislosti se zřízením železné opony zdemolována, což dokumentují rozvaliny mlýnu.

V přísně střeženém hraničním pásmu se ocitla i nádrž. Bez hospodářského využívání a údržby po dobu desítek let zpustla. V 21. století byla však nádrž vytipována jako jedna z vhodných k rekonstrukci: jak podle technických hledisek, tak s ohledem na ochranu přírody. Rekonstrukce nádrže V Dolině začala v roce 2006, dokončena byla o dva roky později. Z prostoru nádrže byly nejprve vytěženy usazené naplaveniny, které byly následně uloženy mimo nádrž. Vybudován byl krásný kamenný bezpečnostní přeliv kašnového tvaru i nové výpustné zařízení. V celé délce byla rekonstruována hráz, ke které byla přivedena příjezdní cesta. Po rekonstrukci nádrž zadržuje při běžném stavu hladiny 2 823 m3 vody, rozloha vodní hladiny dosahuje 2 560 m2. Společnost Lesy ČR umístila u cesty pro turisty klasický dřevěný přístřešek se stolem a lavicí.

Rekonstrukce nádrže plně hrazená z vlastních prostředků podniku Lesy ČR vyšla na téměř 3 milióny Kč. Není to příliš vysoká cena za nádrž, kterou dávno zaniklý mlýn nepoužívá? Pravděpodobně ne: nádržka zadržuje vodu v krajině, čímž příznivě ovlivňuje mikroklima a vodní poměry okolí, vytváří vhodný biotop pro vodní živočichy a rostliny. Zároveň jde o prakticky umístěnou zásobárnu vody, kterou je možné čerpat v případě hašení lesních požárů v okolí.

Lesy ČR nazývají nádrž jménem "Boková", které se však na žádné historické ani současné mapě nevyskytuje. Kamila Angelovová, sympatická propagátorka zdejšího příhraničí, odhaduje, že název mohla získat podle Češky, která se provdala za Němce Bocka. Paní Bocková bydlela v domě vedle Wastlova mlýnu, v posledním stavení, pak už byl jen les s nádrží a státní hranice.

Kudy ke krabičce

Od Jezevčích děr: Na začátku lesní cesty (waypoint T1, streetview) lze někdy najít místo na ohleduplné zaparkování. Po silničce se vydejte přes Černý potok do lesa. Cesta je velmi pozvolná, bez problému poslouží cyklistům i rodinám s kočárky a dovede vás přímo k přístřešku (waypoint T3) a nádrži.

Od Lískové: Na parkovišti u čerpací stanice v Lískové zanechte auto (waypoint P1, streetview) a okolo čerpací stanice se vydejte po modré turistické trase směrem na rozcestí Černá Řeka. Cesta vede převážně do kopce a nádrž na ní neminete. Cesta je zároveň cyklotrasou č. 36 Českoleská z Tachova do Všerub, která je součástí projektu Iron Courtain Greenway.

(kopie listingu)

Additional Hints (Decrypt)

[CS] cbq xnzrarz h znylpu gerfav [EN] orybj syng fgbar arne fznyy pureel jbbq

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)