Skip to content

Milevsky vyhlidkovy okruh Mystery Cache

Hidden : 11/27/2012
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Bonusová keška na turistickém vyhlídkovém okruhu

Vydáte-li se na procházku po Milevském vyhlídkovém okruhu, navštívíte zajímavá místa, pokocháte se krásnými výhledy, dozvíte se spoustu nových informací a zároveň si také můžete odlovit jedenáct kešek, které jsou na cestě umístěné a které si daly za cíl vás na zajímavá místa na trase zvlášť upozornit. Některé jsou přímo na značené cestě, pro některé musíte ze značené cesty krátce odbočit. A jako bonus potom můžete získat tuto, která nese název stejný jako celá trasa – Milevský vyhlídkový okruh. Celkem jich potom budete mít rovný tucet.
 
Okruh je dlouhý 20 kilometrů, je značený žlutou turistickou barvou. Nejblíže centru města trasa prochází kolem fotbalového stadionu, kde je zároveň prostorné bezplatné parkoviště – proto vám doporučujeme zahájit své putování právě zde, právě sem vás také odkazují úvodní souřadnice.
 
Jedenáct kešek (odkazy na ně jsou v textu níže), má pod víčky jednotlivých krabiček uvedeny kódy, ze kterých na závěr vyluštíte souřadnice této, dvanácté, bonusovky.
Kešky můžete samozřejmě lovit i jednotlivě, každá z nich ve svém listingu nabízí i jinou přístupovou cestu než pouze po žluté turistické značce.
 
Jednotlivé kešky jsou už delší či kratší dobu „v provozu“ a až nyní byly označeny zmíněnými kódy. Pokud jste je navštívili dříve, žádný kód nemáte a stojíte o to, ulovit si bonusovku, nenutíme vás znovu navštěvovat známá místa (i když je to asi nejrychlejší). Napište si o jednotlivé kódy majiteli této bonusovky nebo majiteli příslušné keše (u kešek, které jsou v provozu již delší dobu, prosíme, udejte i datum vašeho logu – najdete ho v listingu příslušné kešky vpravo nahoře).
 


Popis cesty:
Z parkoviště u stadionu se vydejte po žluté značce přes staré sídliště (všimněte si domů postavených v padesátých letech minulého století) směrem k borovému lesíku zvanému Dehetník.
Odtud podchodem pod tratí – zde projdete kolem místa, kde skalní podloží vystupuje na povrch a mezi velkými balvany tak našly útočiště i teplomilnější druhy rostlin. Stezka vede dál podél potoka k chráněnému přírodnímu území, což je vlhká louka se zbytky porostů cenných lučních rašelinných společenstev.
Zde na vás čeká vaše první keška:
 
1. Dehetník GC3WJPF  - najdete kod A
 

 
Značka vede polní cestou do lesa a lesem, kde jsou informační tabule o životě v lese, přijdete  k rybníku Pytlák (4,5 ha). Tady hledejte druhou:

2. Pytlák GC3YNMJ - najdete kod B
 
Žlutá značka pokračuje k městské čistírně odpadních vod, přes kterou je odváděna vyčištěná odpadní voda do Milevského potoka a s ním do říčky Smutná. Polní cesta stoupá kolem kapličky s vyhlídkou na objekty ZVVZ a.s., a zejména na železniční viadukt (technická památka z roku 1889, podrobnosti k němu se dozvíte v listingu kešky Viadukt GC2148F) .
Ke kapličce se váže i zajímavý historický příběh, dozvíte se jej při odlovu následující kešky:

3. Bitva GC3Y90V - najdete kod C
 

Z návrší Židovna je vidět na Milevsko od východu. Je odtud pěkný výhled do otevřené krajiny v jižním směru a na Šibeník a Zvíkovec na západě. Poblíž hájovny je starý židovský hřbitov založený počátkem 18. století., u něj naleznete další kešku naší série:

4. Židovský hřbitov GC20DGT - najdete kod D
 
Po prohlídce hřbitova sestoupíte k areálu kláštera, založeného v roce 1187. Zde na druhém nádvoří  je i Městské muzeum. Nejstarší částí kláštera je severní stěna kostela sv. Jiljí, postavená z kvádříků kolem roku 1140, a jen o několik let mladší krásná románská čtyřhranná věž u kostela, která byla určena i k obraně sídla. Klášterem vás provede krátká mysterka:
 
5. Premonstrátský klášter GC3Y6HE - najdete kod E

U kláštera je památný strom, velkolistá lípa, stará asi 350 let. Na druhém břehu potoka je starý park Bažantnice se staletými duby. Podrobné informace o místech v okolí kláštera jsou v listingu kešky Milevská klášterní multicache GC1EJHM.

 Cesta vede dále po úpatí návrší Vinice (dříve zde řeholníci pěstovali révu) kolem lomu, kde se těžila žula již ve 12. stol. U lomu se zastavte pro další keš:
 
6. Lom na Vinicích GC2CZY5 - najdete kod F
 
Žlutá značka vede dále proti proudu Milevského potoka, vytvářejícího v kamenitém korytě peřeje kolem rybářských sádek, ke Korunskému rybníku, přes lávku dále až k Vášovu mlýnu. U Vášova mlýna se můžete zastavit na krátké občerstvení a při něm si odlovit další kešku:
 
7. Vášův mlýn GC416YV - najdete kod G

Od mlýna pokračujte alejí přes silnici do lesa a po lesní cestě až k pěknému odpočívadlu, kde se dozvíte podrobnosti o nedalekém morovém sloupu a indicie potřebné k odlovu následující kešky:

8. Neposedná panna GC405J0 - najdete kod H

Cesta k hájovně Spálená je botanicky nejzajímavější. Vede k dalšímu chráněnému území u rybníka Boukal. U tohoto menšího lesního rybníka s rozsáhlými porosty rákosin a ostřic žije mnoho druhů vodních ptáků a obojživelníků, kteří střeží malý poklad:

9. Boukal GC3WT6N - najdete kod I


Polní cesta záhy končí, značka vede kus po silnicích k odbočce před Zbelítovem, dále pak polní cestou na vrch Šibeník. Zde bylo městské popraviště. Podrobné informace najdete u „nesoutěžní“ kešky Popraviště v Milevsku GC2172M . U informační tabule se sice poučíte, čeho byl tento vrch v minulosti svědkem, ale k tomu, abyste si mohli prohlédnout, jaká byla vyhlídka ze šibenice, musíte krátce odbočit ze žluté značky a vydat se na vrchol kopce kousek po zelené značce.  Ze Šibeníku (532 m n.m.) je pěkný výhled na město Milevsko a kromě toho se zde ukrývá další z řetězce keší:

10. Šibeňák-vyhlídka GC3BHED - najdete kod J

Nejvyšším bodem celého okruhu je zalesněný vrch Zvíkovec (542 m n.m.). Jeho východní okraj poskytuje velmi pěkné výhledy na město a Milevskou pahorkatinu, která tvoří rozvodí mezi povodím Lužnice a Vltavy. Odměnou za výšlap vám bude pěkný výhled a další keška.
 
11. Zvíkovec GC3Y4F1 - najdete kod K
 
A cesta pomalu končí, žlutá značka vede dále lesní pěšinou na Hajdu, pak lipovou alejí, a po silnici z kopce k Píseckému předměstí. Zde se okruh na parkovišti u stadionu uzavírá.

Bonusová keška je umístěna na těchto souřadnicích:
 

N 49° AC.X    E 14° AB.Y
 
X = ( A + E + I + J + K ) * F + D
 
Y = ( E + G + H + K ) * F + B

 
Kontrola: ciferace součtu všech kódů = 4
 

Additional Hints (Decrypt)

arhzvz yvgng

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)