Skip to content

Kavelj 22 (Catch 22) Event Cache

This cache has been archived.

dr.gumpi: Time to archive.

More
Hidden : Friday, 21 December 2012
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:
Je pred nami zaton človeštva?

Veliko se govori o koncu sveta. Nekateri se smejijo, da smo ga preživeli že večkrat. Razodetje, Nostredamusove napovedi, panika pred letom 2000… Drugi prisegajo, da je sedaj pravi čas. Za konec sveta? Za prihod naših »bratov« iz globin vesolja? Za samo še en dolgočasen predpraznični dan? Kdo bi vedel…

So imeli Maji prav? Je to morebiti naše zadnje srečanje? Se nam bo s kakšno minuto zamude pridružil sveže zapriseženi zeleni zakladolovec? Vsekakor dogodek, ki se ga ne sme zamuditi! Če pa se je res pred tisočletji zgolj dvorni zapisovalec koledarja nekje v Srednji Ameriki utrudil, odložil svoje kladivce in dleto in rekel – dovolj imam, potem se ne bo zgodilo nič. Milijone škatlic bo še vedno ležalo po grmovjih v vseh smereh sveta in mi jih bomo navdušeno iskali. Svetile bodo lučke na božičnih drevescih, kuhalo se bo vino, dehtele bodo dišave, toplota bo v srcih.

Kakorkoli že bo. Ujeti bomo v logično zanko. Edinstveni paradoks. Če nas doleti ta privilegij, da bomo po tisoče generacijah ravno mi priče koncu naše modre frnikule, srečanja ne bomo mogli vpisati. Če pa konca sveta ne bo in so vse napovedi zgolj čenčanje nekega zmešanega uma, bomo srečanje težko vpisali, saj namen srečanja, torej konec sveta, ni bil dosežen. Hm. Paradoks, da mu ni para. Pravi Kavelj. Catch-22.

Vsi firbci se dobimo 21.12.2012 ob 6.59. Torej točno minuto pred začetkom majevskega 21.12.2012. Če se v naslednji minuti ne bo zgodilo nič in bodo okoli nas še vedno zgolj praznično okrašena Ljubljana, ljudje, ki hitijo po svojih opravkih in številna pričakovanja, se bomo vpisali v logbook, se objeli (če ima kdo res močno željo po tem) in odhiteli vsak v svoj sivi vsakdan. Odštevat usodnih 24 ur do konca tega (majevskega) dne. Ko nas ne bo več. Ali pa bomo. Zgolj čakali na naslednji konec sveta …

Srečno ...
Is this the end of humanity?

Many speak of the end of the world these days. Some laugh at that, and some of us have survived it several times already. The Revelation, the Prophecies of Nostradamus, the Y2K panic ... Others claim now is the time. For the end of the world? For the arrival of our »brothers« from the depths of the universe? Or for yet another boring day before the festive season? Who knows ...

Were the Maya right? Might this really be our last meeting? Will we be joined, with a minute-or-two delay by a raw geocaching recruit who has just taken his/her vows? Anyway, this event is not to be missed! And if, thousands of years ago, a court writer got tired, laid his hammer and chisel aside and said »let's call it a day«, then nothing will happen. Millions of boxes will continue to lie in the bushes of every corner of the world and we will ardently continue to look for them. There will be lights on X-mas trees, mulled wine, scents all around, and warmth in the hearts.

Whatever the case. We'll be caught in a logical pitfall. Unique paradox. And if, after thousands of generations, we are the ones to have the privilege to witness the end of the Blue Marble, then we will not be able to log it. If, on the other hand, the end of the world does not happen and all the predictions are merely a load of waffle by a crazy mind, then we will have hard time logging this geoevent, as the purpose of the meeting – the end of the world itself – will not have been completed. Well. Unparalleled paradox. A true catch-22 situation.

All curious geocachers shall meet on 21st December 2012 at 6.59 a. m. That is, exactly one minute before the beginning of the Mayan 21st December 2012. If in the following minute nothing happens and we are still surrounded by the festive lights of Ljubljana, rushing people and numerous expectations, then we will sign the logbook, give each other a hug (if someone really has a strong wish to do so) and join the rushing multitude, each heading towards his or her own dull chores of the day. Ready to count down the remaining 24 hours till the end of this (Mayan) day. When we cease to exist. Or maybe not, and if so, we'll continue waiting for the next end of the world ...

Good luck ...


Additional Hints (Decrypt)

Yvdhvqnzone fglenpvsyhn

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)