Skip to content

This cache has been archived.

Toa Ignika: Hej thy-geocaching

En reviewer har kontaktet dig for over 4 uger siden for at få en status på denne cache. Da du ikke har svaret eller genåbnet cachen, bliver cachen nu arkiveret.

Caches der bliver arkiveret på grund af misligholdelse eller manglende respons, kan ikke hentes frem fra arkivet igen.

OBS
* Hvis du skriver en email til reviewerne om en bestemt cache skal GC kode og navn fremgå som det første i beskeden, gerne med et link.
* Denne, og andre logninger af typen "Reviewer note" og "Note to reviewer" bliver automatisk slettet når cachen publiceres.

Geohilsen

Toa Ignika
Frivillig Geocaching.com reviewer for Danmark, Færøerne og Grønland

Kontaktinformation: danskereviewere@gmail.com

Følg de danske reviewere på Facebook
(mgl aktion)

More
<

Østerild - Nationalt testcenter for vindmøller

A cache by thy-geocaching Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 12/31/2012
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:  small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Verdens største industrielle testcenter for hav-vindmøller er placeres i Østerild Klitplantage af Miljøministeriet. Der skal fældes 15 kvadratkilometer skov og samlet set skal 30 kvadratkilometer skov, klithede, vådområder og eng inddrages til industrianlægget. Vindmøllerne bliver 250 m høje og kan ses i en radius af 55 km.

Det nationale testcenter for vindmøller skal bidrage til, at Danmark kan fastholde en førerposition på vindmøllemarkedet.
 

Danmark har en førerposition på verdensplan, når det gælder udvikling og produktion af vindmøller. Den position ønsker regeringen at bevare.

Samtidig har regeringen sat sig som mål, at Danmark på sigt skal blive uafhængig af fossile brændsler, og i stedet skal energiforsyningen leveres af vedvarende energikilder, herunder vindmøller.

Begge mål kan man kun opnå, hvis vindmølleindustrien kan udvikle stadig mere effektive, sikre og pålidelige vindmøller. Derfor skal industrien have adgang til optimale testfaciliteter. I modsat fald må fabrikanterne søge faciliteterne i udlandet, og Danmark vil gå glip af både knowhow, arbejdspladser og udviklingsaktiviteter.

De nuværende testcentre i Danmark dækker ikke industriens behov for test af vindmøller. Centret skal tage højde for fremtidens udvikling af meget store møller, der ventes at blive op til 250 meter høje. Regeringen mener derfor, at det har national betydning, at Danmark kan tilbyde et nationalt testcenter, der opfylder industriens krav.

Sådan skal testcentret fungere
Det Nationale Testcenter skal kunne teste op til seks vindmøller, der kan være op til 250 meter høje - målt fra jorden til vingespids i øverste position - desuden én vindmølle på 210 meter. De store møller er ikke udviklet endnu. I første omgang skal der testes møller på 180-200 meter.


KLIK PÅ BILLEDET OG SE HØJDEN AF TESTMØLLERNE
- SAMMENLIGNET MED ANDRE KENDTE OPFØRELSER (ILLUSTRATION: ALEXANDER MARTHIN)

Download illustration i bred format (pdf)
Illustration kan frit anvendes med kildeangivelse

Store vindmøller bliver på vore breddegrader placeret på havet. Men test af dem skal ske på land af flere grunde:

 • Test kræver adgang
  Producenterne skal konstant kunne måle og justere prototyperne. De skal ofte kunne udskifte 100 meter lange vinger for at teste nye. Omkring møllerne skal der være plads til kraner og tårne. Ved hver mølle er der derfor brug for et arbejdsareal på 200 gange 200 meter.
 • De rette vindforhold
  Vindforholdene på havet kan ikke bruges til at teste vindmøller. Det skal ske på land, hvor der er den rette turbulens og ruhed i møllernes vindfelt.
 • Sammenhæng til elnet
  Der skal være mange test-møller samlet på ét sted for at skabe mulighederne for at teste mange møllers indvirkning på elnettet af hensyn til den fremtidige teknologiudvikling. Der er behov for afprøvning, justering og koordinering af forskellige elektriske egenskaber i vindkraftværker.
   

Forskning
Testcentret skal have uddannelses- og forskningsmæssige aktiviteter, herunder forskning i nye målemetoder, aerodynamik, meteorologi m.m.

Drift
Det statsligt ejede forskningscenter Risø DTU, der forsker i vindmølleenergi, skal drive anlægget.

Ofte stillede spørgsmål/svar:

Hvornår vil centret afprøve kæmpe-møllerne?
Møller på 250 meter er ikke udviklet endnu, og de vil formentlig først være klar om nogle år. De største møller i verden er i dag ca. 160 meter, og de første møller på testcentret vil være 150-200 meter høje.

Bliver der offentlig adgang til centret?
Selve området, hvor møllerne står, vil være afspærret, når det er nødvendigt af sikkerhedsmæssige grunde. Men vindfeltet og landskabet omkring vil være åbent som nu.

Hvad er ruhed?
For at kunne teste en vindmølle skal der foran møllen være et vindfelt med en bestemt ruhed – det vil sige en bestemt gnidningsmodstand, som vinden skal passere, inden den rammer møllen. Hvis vindfeltet har skov eller bygninger, bliver ruheden for stor. Hvis vindfeltet kun er vand, er ruheden for lille. Skov giver en ruhed på 3-4, men hav har ruheden 0. Den ideelle ruhed er på 1-2.

Hvorfor haster det med et center, hvis møllerne først er klar om 10 år?
Vindmølleindustrien har behov for flere testpladser til de møller, der allerede er udviklet. Centret bliver så fremtidssikret, så det også kan teste fremtidens kæmpemøller.

Hvorfor skal centret etableres med en anlægslov?
Det Nationale Testcenter er så stort et projekt, at det har national betydning. Derfor er det rimeligt, at et flertal i Folketinget står bag. Det samme sker, når vi anlægger store motorveje. Det gør det samtidig muligt at tilsidesætte nationale regler, der er uhensigtsmæssige for projektet.

Additional Hints (Decrypt)

V yæt sbe erta bt oyæfg

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)