Skip to Content

<

Malovany dum / Painted House

A cache by HaRaKa team Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 1/6/2013
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Malovaný (Františkovský) dům / Painted House

Malovaný (Františkovský) dům
Nárožní dům (č. 53) na Karlově náměstí se sgrafitovou fasádou patří mezi nekrásnější a neznámější historické domy v Třebíči. Dům nechal postavit na konci 16. století italský kupec Francesco Calligardo a zřídil v něm obchod s koloniálním zbožím. Proto se dlouho užívalo názvu Františkovský dům.
Italští stavitelé svému krajanovi vystavěli nádhernou renesanční budovu s arkýřem a bohatě ji vyzdobili sgrafity, která zobrazují převážně lovecké výjevy a biblické postavy. Francescovi se obchodně příliš nedařilo a po jeho smrti prodal dům Francescův bratr Mikuláš Calligardo ze Šenfeldu Janu Jankovi Strážnickému za 1 200 zlatých. Ale ani jemu ani dalším vlastníkům dům obchodnické štěstí nepřinesl. Na nemovitosti vázly stále větší dluhy, které její držitelé nedokázali splácet. Snad byla konkurence ze strany židovských obchodníků a překupníků pro třebíčské měšťany příliš silná. Úpadek jednotlivých majitelů Františkovského (Malovaného) domu jakoby se odrazil i na jeho vnějším vzhledu. Sgrafita byla zabílena a ještě na počátku 20. století nikdo netušil, co se ukrývá pod omítkou domu. Překrásnou výzdobu objevil až Josef Kozlanský, profesor kreslení na třebíčském gymnáziu, který se podílel i na její obnově (1903). Figurální sgrafito znázorňuje v podřímsí řadu loveckých výjevů lva a lovce. Meziokenní výzdobu tvoří biblické výjevy a postavy světic. Uprostřed je patriarcha Abrahám, jak chce obětovat syna Izáka. Arkýř zdobí obrazy mužů v krojích 16. století, boční průčelí do Hasskovy ulice postavy s loveckou výzbrojí. Vše doplňuje rostlinná ornamentální výzdoba.
Františkovský (Malovaný) dům dnes patří mezi nejznámější stavební památky města. Dnes najdeme v přízemí galerii umění a informační centrum, a v prvním patře je obřadní síň pro svatební obřady.

Pověst a částečně i skutečnost:
Francesco Calligardo jezdil s otcem do Třebíče na trhy. A jednou k němu na trhu přišla dívka, do které se zamiloval. Jeho tatínkovi se to ale nelíbilo a tak musel syn zpátky do Itálie. Za čas začal otec stonat a už nemohl se synem jezdit. Myslel si, že Francesco již na svou lásku zapomněl a poslal ho znovu i do Třebíče. Jenže Francesco na Aničku (tak se jeho láska jmenovala) nezapomněl, a když ji tady znovu uviděl, tak už se zpátky do Itálie nevrátil, domů poslal jen své služebnictvo. Aničku si vzal za manželku a postavil pro ni právě tento dům. Říká se, že tento dům všechny zruinuje. A to proto, že je postaven z lásky a v lásce se penězům nedaří.The Františkovský (Painted) House
A corner house (no. 53) on Karlovo Square with a door-way marked with letters FH, a sgraffito exterior and a carriage entrance vaulted with a Welsh arch; in the court is an arcade with a Welsh arch, too. On the first floor, a five-axis arcade with Tuscan pillars has been preserved. A north Italian merchant Francesco Calligardo had the house built at the end of the 16th century and set up a grocery inside. Therefore, the house was called Františkovský for a long time. Italian builders created an elegant Renaissance house with a bay window, which was amply decorated with sgraffitos representing predominantly venatic scenes and biblical figures.
Francesco was not quite a successful merchant, and after his death, the house was sold by Francesco’s brother Nicholas Calligardo of Schenfeld to Jan Janek Strážnický for 1 200 florins. However, the house brought neither him nor further owners business luck. The property was encumbered by debts, which the owners were not capable to repay. Maybe their competitors among Jewish merchants and resellers were too strong for them. The bankruptcy of every subsequent owner of the Františkovský (Painted) House was a sort of reflected in the exterior appearance of the house. The sgraffitos were calcimined, and as late as the 20th century, no-one had the slightest idea what was hidden under the plaster. The beautiful decoration was discovered by Josef Kozlanský, professor for drawing at the grammar school in Třebíč, who participated in the restoration (1903). The figural sgraffito in the architrave represents venatic scenes of a lion and a hunter. The interfenestral decoration is made up of biblical scenes and female saints. In the middle is the patriarch Abraham prepared to sacrifice his son Isaak. The bay window is decorated by paintings of men in costumes from the 16th century. The side facade to Hasskova street bears figures with hunting equipment. This all is completed with ornamental decoration.
The Františkovský (Painted) House belongs to the most popular architectural monuments in the town. Today the ground floor functions as an art gallery and information centre, and the first floor is used for wedding ceremonies.
Další měšťanské renesanční domy v Třebíči


Černý (Ráblův) důmGC43ZZV
Jeden z architektonických klenotů třebíčského náměstí byl postaven v roce 1619 v renesančním slohu. Jednopatrový renesanční dům zvýšený o polopatro půdní nadezdívkou. Když roku 1612 kupoval uprostřed dolní strany dnešního Karlova náměstí mydlářský mistr a vážený třebíčský měšťan Jan Rábl levný právovárečný dům, nikoho by nenapadlo, že se tato nemovitost jednou stane renesanční ozdobou města.

Čapkův dům
Čapkův dům na jihovýchodním nároží Karlova náměstí a Jejkovské brány je památkově chráněným objektem. Významná je jeho dominantní poloha na středověkém půdoryse, vymezující dva významné třebíčské prostory.

Dům U Hradeb
Nejstarší sgrafitové průčelí sestávající z typických renesančních psaníček a dvou ornamentálních ozdobných pásů, které pochází z roku 1563, bylo odkryto roku 1969 na domě rovněž na dolní straně Karlova náměstí, kde se nachází restaurace "U Hradeb".

Dům U Černého orla
Tento historický dům má ještě z období majitele Lazebníka Viktorina Bradky z poslední čtvrtiny 16. století (1580) hlubokou síň v přízemí s valenou klenbou s lunetami a hřebínky a římsovými konzolkami nástupu na křížově zaklenuté schodiště do mezipatra.
Přízemím dnes vede průchod na lávku přes řeku Jihlavu směřující do židovské čtvrti.

Zdroj informací: Oficiální turistický portál města TřebíčeOther patrician houses built in the renaissance style


The Rabl (Black) HouseGC43ZZV
A one-storied Renaissance house raised by half a storey through a jamb wall. When in 1612 Jan Rabl, a soap-maker master and an honourable citizen of Třebíč, was buying a cheap house with brewing right in the middle of the lower side of today’s Karlovo Square, no-one had the slightest idea that one day, this property would become the Renaissance gem of the town.

The Čapek House
at the south-eastern corner of Karlovo Square and the Jejkov Gate is under protection of state as cultural heritage. Remarkable is its dominant position on the medieval layout delimitating two important spaces on the square of Třebíč. The name of Jejkovská Street, where the house stands, reminds one of three former gates incorporated in the town walls. The Jejkov Gate was demolished in 1897.

House at the Town Wall
The oldest sgraffito face wall consisting of typical Renaissance envelope ornaments in two decorative strings originating from 1563 was discovered in 1969 on a house on the lower side of Karlovo Square which houses the restaurant By the Town Walls today

Black Eagle House
It has a deep hall on the ground floor with Welsh arch vaulting and crests and small cantilevers of the bottom step to a cross-vaulted staircase leading to the mezzanine.

The source of information: The Official tourist website of the town of Třebíč


~ ~ ~


Český geocoin World Heritage: Basilica Trebic Czech Geocoin

Additional Hints (Decrypt)

preaý xybobhprx / oynpx ung

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

2,974 Logged Visits

Found it 2,874     Didn't find it 26     Write note 19     Needs Archived 1     Temporarily Disable Listing 8     Enable Listing 8     Publish Listing 1     Needs Maintenance 22     Owner Maintenance 15     

View Logbook | View the Image Gallery of 127 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.