Skip to content

<

Vltavská výzva / Vltava Challenge

A cache by Pajast Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 03/10/2013
Difficulty:
4 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:  small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Keš se nenachází na udaných souřadnicích. Jelikož jde o tzv. keš s výzvou, po vyluštění si prosím přečtěte níže uvedené podmínky, které je potřeba splnit předtím, než si budete moci zapsat návštěvu.

The cache is NOT at the given coordinates. Since it is a challenge cache, you have to fulfil some challenge before you can log you visit. Please, read the logging requirements below.


Řeka Vltava

Vltava je největší a nejdelší česká řeka. Pramení na Šumavě nedaleko Kvildy jako Teplá Vltava v nadmořské výšce 1315 m. Pod Soumarským mostem nedaleko Volar přijímá vody Studené Vltavy a od tohoto místa se nazývá Vltavou. U Mělníka se v nadmořské výšce 156 m vlévá do Labe.

Od pramene Teplé Vltavy až k soutoku s Labem řeka měří 433 km. A to, že oficiálně není delší, je vlastně dáno historickým omylem. Již od dob Keltů se Vltava vlévá do Labe. A tak se to učíme ve škole. Ale ve skutečnosti to je obráceně. U soutoku totiž protéká Vltavou více vody než v Labi. A k tomuto místu je její pouť také mnohem delší. Dokonce ani délka celého Labe na českém území nepřekoná délku Vltavy. Od svého pramene Krkonoších až po Hřensko měří Labe „pouhých“ 358 km.

Jméno řeky jazykovědci vysvětlují starogermánským slovním spojením „wilth ahwa“, tedy „divoká řeka/voda“. A taková Vltava určitě bývala, než byly její vody zkroceny kaskádou přehrad. Není jistě bez zajímavosti, že časté zakončení názvů českých řek na -ava souvisí se švédskými a norskými slovy älv / elv (řeka) a å (malá řeka, říčka), která jsou častou součástí názvů řek na severu Evropy. Etymologové rovněž dávají tento slovní základ do souvislosti s latinským slovem aqua (voda).

Jak na keš

Keš nehledejte na udaných souřadnicích. Vydejte se nejprve na místo, které se nachází ve vzdálenosti tolika metrů, kolik kilometrů vltavská voda urazí od pramene do Mělníka. Počet stupňů azimutu je roven počtu metrů nadmořské výšky u soutoku s Labem.

Výpočtem získáte souřadnice ve tvaru N 49° 5A.BCD E 014° 2E.FGH.

Tam ještě keška není. Hledejte cestovního brouka. Zajímat vás samozřejmě bude jeho sledovací kód. Zajisté víte, co s ním. Kromě toho vám i pomůže najít kešku. Kód se skládá z několika písmen a jednoho čísla. Toto číslo je X. Souřadnice finále si upravte takto:

N 49° 5A.(B+X)(C-E+X)7 E 014° 2E.(B+G-X)(B+X)9

Není to daleko. Tak mnoho štěstí!

Původně byla finálka na vyhlídce, kde hledáte brouka. Bohužel se ukázalo, že keš zřejmě leží v žaludku někomu z místních. Opakovaně se ztrácela. Pokusil jsem se tedy najít místo, kde snad bude méně na očích.

Podmínky pro uznání nálezu

Na své pouti Vltava protéká mnoha významnými českými městy, včetně toho hlavního. Především se však její tok povětšinou hluboce zařezává do krajiny a vytváří kaňonovitá údolí s nesčetným množstvím úchvatných výhledů.

Tato keš se též nachází na jedné z mnoha vyhlídek na vltavské údolí. Smyslem této výzvy je pozvat kačery do přírody a nechat je prožít dobrodružství spojená s hledáním keší okolo nejvýznamnější české řeky.

Návštěvu této keše si můžete zapsat v případě, že jste kdykoliv v minulosti našli alespoň 25 keší, které Vás přivedly na místo, odkud vidíte na Vltavu. A protože víme, že se Labe vlévá do Vltavy, počítají se i kešky v úseku mezi Mělníkem a Hřenskem. U keší charakteru multi to může být i vyhlídka, která se nachází cestou k finále. Hlavní podmínkou při výběru keší je, že se nacházejí v přírodě. To znamená, že keše nejsou v městské zástavbě (jinak by to pro Pražáky bylo příliš snadné) a není možné k nim dojet autem, autobusem či vlakem. Od nejbližšího místa k zaparkování, zastávky autobusu či nádraží byste k nim měli zdolat aspoň půl kilometru pěšky nebo na kole, případně překonat významnější výškový rozdíl. Ke kešce můžete taky doplavat (nebo i doletět, pokud umíte létat). Prostě je potřeba se cestou trochu hýbat, ne se nechat dovézt. Jsem si vědom toho, že u některých keší může být sporné, zda podmínky splňují, nebo ne. V takovém případě nález uznám, když si ho kačer sám pro sebe v duchu odůvodní.

Samozřejmě se počítají i dřívější nálezy keší, které již v současné době neexistují (archivované keše). Rovněž není nijak omezeno období, kdy musejí být nálezy keší uskutečněny. Návštěvy před uveřejněním této výzvy také splňují danou podmínku.

Jako inspiraci pro výběr keší, které splňují podmínku, jsem vytvořil záložku. Tento seznam pochopitelně není ani nemůže být vyčerpávající. Jedná se o příklady. Na úvod jsem tam dal hlavně keše, které jsem sám našel. Postupně budu přidávat další. Budu rád, když mi pošlete své tipy na rozšíření seznamu. Předem za ně děkuji.

Tuto keš můžete navštívit i dříve, než se Vám povede splnit výzvu. Pak byste ale měli zapsat svoji návštěvu prozatím jako write note. Teprve po nalezení 25 keší dle uvedených kritérií můžete změnit na found it.

Do zápisu návštěvy není nutné vyjmenovat keše, které jste našli a které zároveň splňují danou podmínku. Plnění výzvy je především věcí poctivosti a vzájemné důvěry. Pokud někdo podvádí, šidí tím především sám sebe. Věřím, že při návštěvách povltavských keší zažijete mnoho krásných zážitků a že se Vám tato výzva bude líbit. Pokud chcete, můžete se pochlubit fotkami, které jste na svých cestách pořídili.

Upřesňující poznámky (na základě zpětné vazby):

 • Může se stát, že jste našli pěknou keš, kterou jsem nezařadil na seznam (a nejspíš ji tam ani nezařadím), protože se k ní dá dojet autem. Vy jste k ní však poctivě šlapali pěšky či na kole. V tom případě, pokud to není vysloveně městská keš, ji klidně započítejte ke svému plnění výzvy.
 • Nálezy ostrovních keší, ke kterým se nelze dostat suchou nohou (= není most, přívoz ani zamrzlá řeka), automaticky splňují kritéria této výzvy. Stejně tak keše podvodní.
 • To, že některá keš není v mém seznamu, vůbec neznamená, že se neuzává do splnění výzvy. Jak už uvádím výše, nemůžu vědět o všech. Naopak budu velmi rád, když mi o nich napíšete. Rád je do seznamu přidám, pokud splňují podmínky výzvy.
 • I když výše uvádím, že do výzvy nepatří mětské keše, aby to Pražáci neměli tak jednoduché (ale taky Budějovičáci, Ústečáci atd.), rozhodně to neznamená, že nelze lovit pražské keše. Naopak, najde se jich spousta, které danou podmínku splňují. Věřím, že brzy jich i s vaší pomocí bude na seznamu víc než 25.
 • Našel/našla jsem keše s nádherným výhledem na Vltavu, ale nebyly přímo u řeky nebo nad řekou, ale třeba 2 km od ní. Uznávají se i ty? Samozřejmě ano. Kritériem není vzdálenost od řeky, ale skutečnost, že při zdolávání keše jste mohli řeku vidět.
 • Můžu si započítat i vlastní keš, kterou jsem založil(a)? Chápu, že pilní kačeři zakladatelé, kteří jsou autory většího počtu keší podél Vltavy, se mohou cítit znevýhodněni. Podstatou výzvy však je povzbudit kačery především k hledání, nikoliv zakládání keší. A mohlo by to být chápáno i jako rozpor s pravidly. V tomto případě tedy odpověď zní ne.
 • A co kešky podél „Vltavy“ v Německu? Za hranicemi se řeka zjevně nazývá Elbe, nikoliv Vltava. Zůstaneme tedy raději jen v Čechách.
 • Předchozí poznámka se samozřejmě nevztahuje na Studenou Vltavu (Kalte Moldau), která pramení v Bavorsku. Keše kolem jejího pramene se počítají také.
 • Když jsem zakládal tuto keš a přemýšlel o pravidlech výzvy, zapomněl jsem na dlouhé série, kde jedna keš následuje druhou, tzv. power traily. Rozhodl jsem se, že do seznamu pro ověření je nebudu přidávat. Proto mi o nich prosím ani nepište. Ale protože třeba série s názvem Vltava D 1–22 (a v budoucnu možná i další série) rozhodně kritéria splňuje (a prý je docela pěkná), můžete si tyto nálezy započítat, budete-li chtít. Je to jenom na Vás.
 • Tuto keš jsem založil především pro ty, kteří mají rádi výzvy. Myslím, že daná podmínka je celkem rozumná a reálná (mám splněno). Pokud se někomu tento typ keší nelíbí, není v žádném případě nucen jej lovit.

Tuto keš jsem založil v roce 2013. Mezitím se několikrát měnila a upřesňovala pravidla a publikovat tuto výzvu by již nebylo dnes možné. Jsou zde určité prvky a požadavky, které jsou dnes pro zveřejnění nepřijatelné. Avšak podle ohlasů soudím, že mnohým kačerům se tato výzva líbí a rádi ji plní, proto ji hodlám udržovat co nejdéle to bude možné.

The Vltava River

The Vltava is the greatest and longest Czech river. It rises as the Teplá Vltava (Warm Vltava) in the Bohemian Forest (Šumava) in altitude 1315 m. Near Soumarský most, it takes up waters of the Studená Vltava (Cold Vltava). From this point it is called Vltava. It flows into the Elbe River (Labe) at Mělník (156 m above the sea level).

From the spring of Teplá Vltava to the confluence with the Elbe, it is 433 km long. A historical mistake is the cause of the fact that the Vltava is not officially longer. Since the Celtic period the Vltava has flowed into the Elbe. But in actual fact, it is vice versa. At the confluence, more water flows in the Vltava than in the Elbe. And the Vltava is longer. On top of that, the length of the Labe in the Czech territory doesn’t surpass the length of the Vltava. From the spring in the Giant Mountains to the Czech-German boundary in Hřensko it measures “only” 358 km.

How to find the cache

Do NOT search for the cache at the given coordinates.

Distance: as many meters as the number of kilometers the Vltava flows from the spring to the confluence with the Elbe

Azimuth: as many degrees as the number of meters of the elevation at the confluence

Get the stage coordinates: N 49° 5A.BCD E 014° 2E.FGH.

Go there and find a travel bug. Its tracking code is composed of letters and one numer. Let the number be X. The final coordinates will be:

N 49° 5A.(B+X)(C-E+X)7 E 014° 2E.(B+G-X)(B+X)9

It isn't far away. Good luck!

Logging requirements

The Vltava flows through many significant Czech towns and cities, including the capital city of Prague. But mainly it cuts into the landscape and forms deep valleys and canyons with many captivating views.

This cache is located at one of the vantage points above the Vltava valley. The sense of this challenge is to invite you to the nature and let you enjoy the adventures associated with the hunt for geocaches around the most significant Czech river.

You can log your visit of this cache on the condition that you have already found at least 25 caches which showed you places with nice views of the Vltava. The caches must be situated in nature. It means they are not in a built-up area and cannot be reached by car, bus or train. You should walk (or bike) from the nearest settlement or parking place at least 0.5 km, or get over a significant elevation difference. You can also swim or dive. Visits preceding the publication date of this challege are also valid.

You can visit this cache before you fulfil the challenge. In that case, you should log it as write note. You can change your log to found it only after you find 25 caches according to the above mentioned criteria.

Special thanks to James, my English teacher, who helped me with the translation.Ověřovadla / Checkers

Zde si můžeš ověřit souřadnice, kde najdeš brouka:

You can check your coordinates of the stage with the travel bug here:Zde si můžeš ověřit, jak jsi na tom s plněním výzvy:

You can check if you have fulfilled the challenge here:

PGC Checker

Nekopírujte prosím výstupy z ověřovadla. Je to zbytečné, a především nudné. Raději se podělte se svými zážitky z lovu a plnění výzvy. // Please, do not copy your checker output. It’s needless and boring. Rather share your caching experience.

Additional Hints (Decrypt)

FG: nfv 1,5 z anq mrzv / ppn 1.5 z nobir gur tebhaq
SVA: cnerm / n fgho
Sbgbancbirqn / cubgbuvagf

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.