Skip to Content

<

Jeskyne Postojna/Postojna Cave

A cache by gogo CZ Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 2/11/2013
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Úvodní souřadnice vás přivedou k jediné veřejnosti volně přístupné jeskyni v Klokočských skálách. Ve skalních stěnách zde vzniklo několik desítek různě velkých pseudokrasových výklenků a jeskyní a k největším v Českém ráji patří jeskyně Postojna.

Přítomnost moře nebyla v minulosti na našem území nijak neobvyklá. Poklesy zemské kůry spolu se změnami výšky hladin oceánů byly příčinou mořských záplav.
Oblast Českého ráje byla mořským dnem ve starších prvohorách a k poslednímu zaplavení slanou vodou došlo v období křídy ve druhohorách.
Záplava křídového moře zde zanechala vrstvy pískovců a dalších usazenin, a ty se staly základem přírodní památky Klokočské skály. Na dnešní podobě pak zapracovaly slunce, mráz, vítr a voda a vytvořily známá pískovcová skalní města.
Podobným erozivním působením vznikla i pseudokrasová jeskyně Postojna (též Amerika), jejíž plocha činí přibližně 262m2.

Základní rozdíl mezi pseudokrasovou a známější krasovou jeskyní je takový, že krasová jeskyně vzniká v rozpustných pevných horninách (např. vápencích). Nejznámější v ČR jsou asi Punkevní jeskyně – Macocha, Koněpruské jeskyně a Zbrašovsko-aragonitové jeskyně. Název Kras vznikl podle hornatého území Carsus na jihozápadě Slovinska.
Dělí se na povrchový kras, na podzemní kras a propasti.
Na druhé straně pseudokras je typ reliéfních forem, v němž jsou krasové tvary vytvořeny v nekrasových horninách.
Nejčastěji se jedná o mechanickou a tektonickou činností vytvořené rozsedlinové jeskyně, suťové a blokové labyrinty, erozní převisy, brány, tunely i dutiny vzniklé zvětráváním.
Mohou vznikat prakticky ve všech typech hornin, nejčastější jsou však jako zde v pískovcích.

Pseudokrasové jeskyně se dále dle vzniku dělí na:
1. Jeskyně rozsedlinové – vznikají gravitačním odsedáním skalních bloků v okrajích plošin nebo na svahu. Při pohybu vzniká prostora, většinou úzká a vysoká, s příčným profilem ve tvaru V nebo A. Takto vznikají i dlouhé prostory chodbovitého charakteru, nebo poměrně hluboké a úzké prostory propasťovitého charakteru.
2. Jeskyně suťové - jsou specifickou skupinou pseudokrasových jeskyní vzniklých v blokových akumulacích na dnech roklí a kaňonů nebo na úpatí skalních stěn či v balvanových proudech. Jeskynní dutiny mezi balvany mají nepravidelný tvar při častém střídání větších i zcela těsných prostor. Často jimi může protékat podzemní tok.
3. Jeskyně puklinové - jsou to svislé, úzké prostory s různou délkou; vznikají na puklinách či puklinových zónách.
4. Jeskyně vrstevní – vytvářejí se zvětráváním a odnosem méně odolných vrstevních poloh, prostory jsou většinou nízké, různě široké a dlouhé.
5. Jeskyně kombinované - do této skupiny náleží zbývající jeskynní tvary, na jejichž vývoji se podílí více činitelů.

Pokud se rozhodnete do jeskyně Postojna vstoupit, tak se vám to asi nepovede. Dovnitř se totiž můžete dostat pouze úzkým otvorem vysokým cca 70cm, ale námaha stojí určitě za to. Těsný vchod ústí v rozlehlý dóm – Velkou síň, o rozměrech 16x18m a výšce 2m. Z něho vedou další chodby, které se postupně zužují a jedinou možností jak pokračovat dále je plazení dírou, u které možná budete pochybovat, zda se do ní vejdete. A potom vás opět překvapí prostory, do nichž jste se tak pracně dostali. Pohostinnost zdejších podzemních prostor využívali již v 12. až 9. století před naším letopočtem lidé lužické kultury. Své jméno dostala po největší slovinské jeskyni v Dinárském krasu.

Vstup do jeskyně je samozřejmě NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ, ale pokud se tak rozhodnete, bude cesta podzemím nevšedním zážitkem. Nezapomeňte taky na baterku a někoho, kdo tam poleze s vámi. Strach, že se v podzemí ztratíte mít nemusíte - celková délka chodeb měří 75 metrů.

Vstup do jeskyně se nachází nedaleko žluté turistické značky, která vede z Turnova na Rotštejn. Pro zjištění správných odpovědí ale není nutné do jeskyně vstupovat.


Pro uznání logu musíte zodpovědět následující otázky a odpovědi zaslat emailem skrze můj profil gogo CZ.

1. Jakým geografickým směrem byste se vydali, pokud byste se rozhodli do jeskyně vlézt vstupním průlezem.
2. Do jaké kategorie dle vzniku jeskyně Postojna patří? Vyberte jednu z pěti kategorií uvedených v listingu.
3. Pomocí GPS zjistěte nadmořskou výšku u vstupu do jeskyně.
4. K logu můžete přiložit vaše foto s GPS u jeskyně - tento úkol je dobrovolný.
5. Pokud si jeskyni nechcete prohlédnout a neodvážíte se do ní vlézt, přistupte alespoň ke vstupnímu otvoru, natáhněte ruku a chvíli šátrejte po zemi.
Jak byste laicky nazvali geologický materiál, který se na zemi nachází?
6. Jak se tam ten materiál dostal? Zkuste vymyslet vlastní hypotézu nebo použijte informace z listingu. Správná odpověď není, že to tam někdo naházel.

Logovat můžete bez mého potvrzení. Bude-li s Vašimi odpověďmi něco v nepořádku, ozvu se. Dodržujte prosím pořadí, nejdříve odpovědi, potom log. Logy bez předchozího zaslaní odpovědí budou smazány.

Zdroj: Pseudokrasové jeskyně Labských pískovců – Jaroslav Kukla, internet


To claim this cache you must fulfill following tasks and send answers to my profile gogo CZ.


1. Which cardinal direction you will go when you are passing through the rock window (entrance hole) to the cave?
2. How was created the Postojna Cave? Select one of the five categories mentioned in the listing.
3. Use your GPS to measure the altitude near the cave.
4. You can attach a photo with GPS and the cave.
5. If you do not want to explore the cave, go at least to the entrance hole, and find out what material is lying on the ground there?
6. How the material got there? Try to make your own theory.

You can log the cache without my confirmation but you should send me answers before the logging. If there is anything wrong with your answers I will let you know. Logs without sending answers will be deleted.


Flag Counter

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

518 Logged Visits

Found it 508     Write note 2     Archive 1     Unarchive 1     Enable Listing 1     Publish Listing 1     Post Reviewer Note 4     

View Logbook | View the Image Gallery of 395 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.