Skip to content

This cache has been archived.

Alke04: DĚKUJI VÁM VŠEM JEŠTĚ JEDNOU ZA ÚČAST.

More
<

GCF EU 2013 - Morsky svet

A cache by Alke04 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : Saturday, 07 September 2013
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description: 
   

 
7. 9. 2013

15:00 - 16:00 hod  
 

Vítejte v listingu oficiálního doprovodného eventu megaeventu Geocoin fest 2013

MOŘSKÝ SVĚT PRAHA

Místo: Mořský svět Praha - Holešovice
Datum: 7. 9. 2013
Čas: 15:00 - 16:00 hod
Kapacita: 25 míst

Velevážené kačerstvo,
jak jistě všichni víte, pro založení cache je třeba dodržet mnoho pravidel. Jedno z nich je, že od nejbližší keše či fyzické stage může být další umístěna 0,1 míle - tedy přibližně 161 metrů. Jenže keše na světě přibývají čím dál rychlejším tempem, a tak není daleko čas, kdy veškerý prostor bude touto sítí 161 metrů zaplněn. A co dál?

V první fázi: MOŘE
Právě tam budou vznikat nové keše a my budeme muset plout za nimi.

Dovolte proto, abych Vás prosím pozval na event do Mořského světa Praha - největšího mořského světa v ČR se statusem ZOOlogické zahrady. Zde se seznámíme s prostředím, kde nové keše budou co nevidět vznikat. Poznáme svět pod hladinou se všemi jeho krásami.
Sraz je na úvodních souřadnicích, poté společně vejdeme (možná nás budou i čekat, když né, tak se vecpeme) a po krátkém úvodním programu a společném krmení ryb (jako potravu plánuji někoho z reviewerů, pokud se na tento event dobrovolně přihlásí), bude následovat společné foto, zalogování a pak důkladná prohlídka vodních prostor.

V Mořském světě byli z mého nápadu pojmout to jako exkurzi pro budoucí zakladatele mořský keší nadšeni, a tak každému, kdo bude přihlášen a kdo na svých současných keších (pod svým nickem, kterým se zaloguje v logbooku) dosáhne alespoň 1000 favorite bodů k datu publikace tohoto eventu nabízí vstup zdarma.

Pro ty ostatní je vstup z původních 280,- Kč snížen na 150,- Kč / osoba.
Pro děti do 80 cm zdarma… to prý žralok zkousne raz dva.

Z důvodu kapacity je event omezen na max. 25 účastníků. Pokud bude větší zájem, zahájím s Mořským světem jednání o druhé várce ve stejný den.

Do svého logu nezapomeňte napsat počet osob, které se pod Vaším přihlášením skrývají.

Že se Vám to zdá jako nesmysl a že keše lovíte jen v Čechách? No jen neříkejte - globální oteplování Vám moře může přivést až ke Krkonoším.

Na setkání s Vámi se těší
Alke04 a kolektiv podvodníků

 

 

SEA WORLD PRAGUE

Location: Sea World Prague - Holešovice
Date: 2013-09-07
Time: 15:00 - 16:00
Capacity: 25 seats

Esteemed players,
As you all know, for setting cache to be followed many rules. One of them is that the nearest cache or physical stage can be placed next 0.1 miles - approximately 161 meters. But the cache grows around the world increasingly faster rate, so time is not far when the entire space of this network will be 161 meters full. And then what?

In the first phase: SEA
Now there will arise a new cache, and we will have to sail for them.

Let, therefore, I beg you invited event to Sea World Prague - the largest marine world in Czech republic status zoo. Here, we introduce the environment, where new caches will soon emerge. Know the underwater world with all its beauty.

The meeting point is at the initial coordinates, then we come together (maybe we will wait, if not, to squeeze) and after a short introductory program and common feeding fish (such as diet plan someone from reviewer if this event volunteer) will be follow common photo, log in and then a thorough inspection of water space.

Price is 150 CZK / person. For children up to 80 cm free.
Max.: 25 person.
Event is only in Czech language.

At the meeting you are enjoying
Alke04

 

 

SEA WORLD PRAG

Stelle: Sea World Prag - Holešovice
Datum: 7. September 2013
Zeit: 15:00 - 16:00
Kapazität: 25 Menschen

Sehr geehrte Spieler,
Wie Sie alle wissen, für das Einstellen von Cache zu viele Regeln befolgt werden. Einer von ihnen ist, dass der nächste Cache oder körperliche Bühne nächsten 0,1 Meilen platziert werden können - etwa 161 Meter. Aber der Cache wächst auf der ganzen Welt immer schneller, so die Zeit nicht weit, wenn der gesamte Raum von diesem Netzwerk werden 161 Meter voll. Und was dann?

In der ersten Phase: SEA
Jetzt gibt es einen neuen Cache entstehen, und wir müssen für sie segeln.

Lassen Sie daher bitte ich Sie eingeladen Veranstaltung zu Sea World Prag - die größte marine Welt in Tschechien Status Zoo. Hier stellen wir die Umwelt, wo neue Caches bald geben wird. Kennen Sie die Unterwasserwelt mit all seiner Schönheit.

Der Treffpunkt ist bei der ersten Koordinaten, dann kommen wir zusammen (vielleicht werden wir abwarten, wenn nicht, zu drücken) und nach einem kurzen einleitenden Programm und gemeinsame Fütterung Fisch (zB Diät-Plan jemand von Gutachter, ob dieses Ereignis Freiwilliger) werden folgen gemeinsamen Foto, anmelden und dann eine gründliche Inspektion des Wassers Raum.

Der Preis ist 150 CZK / Person. Für Kinder bis 80 cm frei.
Max:. Person 25.
Termin ist nur in tschechischer Sprache.

Bei dem Treffen, Sie genießen
Alke04

 

Additional Hints (Decrypt)

Ifr wr i yvfgvath.
Nyy vf va yvfgvat.
Nyyrf vfg va yvfgvat.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.