Skip to content

De Oerpolder Multi-cache

This cache has been archived.

FrisseFries: Het is mooi geweest.

More
Hidden : 03/07/2013
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Een cacheroute door dit mooie gebied, de route is zo'n 10 kilometer lang en het meest geschikt om met de fiets of auto te doen, uiteraard mag u ook lopen maar houdt u er dan rekening mee dat u na die 10 kilometers niet terug bij het begin bent het is geen rondje en ook nog een flink stuk terug naar het begin.

 

Het Heidenschap, een polder in Zuidwest-Friesland, is door de eeuwen heen ontworsteld aan de zee. Tot in de twintigste eeuw liep het grasland 's winters veelal onder water. In deze oerpolder vestigde zich een boerenbevolking, die met veel geploeter het land tot vruchtbare grond omtoverde en het gebied ging bedijken.

 

It Heidenskip is een uitgestrekte streek tussen Workum en Koudum, De Heidenskipsterdik die dwars door de streek loopt, is bijna tien kilometer lang, terwijl de oppervlakte Circa 25m2 is.
Het inwonertal schommelt al jaren rond de 375.
De oudste gevonden vermelding van de naam komt uit 1511.
De naam komt waarschijnlijk van "heideachtige, sompige"In 1997 krijgt de streek de officiele plaatsnaam "it Heidenskip".

It Heidenskip staat bekend als fierljepdorp, ook de touwtrekkers en de fanfare Studio zijn ver buiten de streek bekend.

In 2006 kreeg de streek landelijke bekendheid door het boek "De Oerpolder" .
 
 Wie it al net in mystearje dat der minsken wiene dy't perfoarst meters djip ûnder de seespegel libje woene? Hjir wie de sâlte azem fan dat allesferneatigjende meunster by westerstoarm te rûken, sels te hearren; de deadzjende see, dy't by steat wie it resultaat fan jierrenlang bodzjen yn ien springfloed fuort te spielen. Wa't yn dit leechlân oerlibje woe, moast opwoeksen wêze tsjin in ivige fochtigens, klammens, dampens en wiette; wa't hjir in bestean opbouwe woe, moast bealgje salang de dei en de lea it talieten; wa't him hjir net troch in dyktrochbraak ferrifelje litte woe, koe mar better sliependewei ien skonk oer de bêdsplanke hingje litte, om't it boezemwetter samar oan de doarskrukken ta stean koe. Dit wie it polderlân dat faker as ien kear troch it seewetter besprongen waard. Hjier hiene de hjerringen al yn de reinwettersbak swommen. Wa't him hjir in dak boppe de holle wist, moast him behelpe op plakken mei nammen as de Grutte Hel, Reade Hel en Lytse Hel. En wa't him oer it Helspaad weage, die der ferstannich oan sa no en dan oan de achterste poat te lûken, want der rûn in ûnheilstried troch it gea, gie it ferhaal. In ûnsichtbere tried. Op de pleats dêr't de ûnheilstried krekt ûnder de kostâlen troch rûn, reinde it kealfersmiters. En de boer en boerinne dy't de tried ûnder harren bedstee troch rinnen hiene, soene ferdrinke yn in see fan triennen.
 
 
 
 
Op het startcoördinaat (bovenaan de pagina) vind u de eerste aanwijzing om tot het coördinaat van het volgende WP te komen, daarna berekend u mbv de opdrachten het volgende WP en zo verder.
Bij de vragen waarbij letters omgezet moeten worden in cijfers is uitgegaan van het principe A = 1, B = 2 enz.

De eerste zes letters op het informatie bord vormen samen een woord neem de letterwaarde van dat woord en stapeltel deze tot één cijfer.
Dit Geeft de waarde voor A
 
A = 
 
De capaciteit bedraagt B03 liter per bovenas omwenteling
 
B = 
 
De Reis gaat verder naar
 
N52°57.AA1 - E005°29.24A
Beantwoord hier de volgende vragen.
Onder het kopje “It Heidenskip” staat als laatste woord een achternaam, neem van dit woord de letterwaarde en stapeltel deze tot één cijfer.
Dit geeft de waarde voor C
 
C = 
 
Wanneer werd “de âld skoalle” opgericht, stapeltel het jaartal tot één cijfer, en je hebt de waarde voor D
 
D = 
 
Hoeveel uren deed men er soms over om op school te komen, dit geeft de waarde voor E
 
E =  
 
We gaan verder door het vlakke land naar.
N52°57.0CD – E 005°30.0EE
 
Wanneer is de naam Branburren waarschijnlijk ontstaan, trek de laatste twee cijfers van het jaartal van elkaar af, en je hebt de waarde voor F
 
F =
 
Neem van de naam van de plek waar de turf lag te drogen de letterwaarde van de eerste letter (exclusief het lidwoord), en je hebt de waarde voor G
 
G =
 
De "Eendracht”,  dat in de vorige eeuw een belangrijke functie vervulde in het ....... ,de laatste 3 letters van het ontbrekende woord vormen samen een toepasselijk woord, stapeltel dit woord tot 1 cijfer  geeft de waarde voor H.
 
H =
 
 
En we gaan weer een stukje verder nu naar
 
N52°5(D+H).ADF– 005°H(G-E).(G-E)EG
 
 
Uit hoeveel letters bestaat het woord voor “Koudumer” dit is
J
 
J = 
 
 
In welk jaar werd de ruilverkaveling afgesloten
Stapeltel de uitkomst tot de waarde voor K
 
K =  
 
In 1984 kreeg men de eerste Riolering, en wat kreeg men toen nog meer ? Het aantal letters van dat woord geeft de waarde voor L
 
L = 
 
 
Eindcoördinaten
 
52°(A-J)B.KGF – 005°J(J+K).CLD

 


 
 

Additional Hints (Decrypt)

Baqre qr evpury ovw qr nstroebxra cnny.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)