Skip to content

Novoveska draha Traditional Geocache

This cache has been archived.

cbfousac: Už ji nebudu obnovovat

More
Hidden : 03/12/2013
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Prirodni pamatka Novoveska draha byla vyhlasena 15.11.1990 vyhlaskou Okresniho narodniho vyboru Plzen-jih.


Prirodni pamatka Novoveska draha se nachazi v KU Nova Ves u Nepomuka na vymere cca 4,9ha.

zdroj: Bc Krasa - Plan pece o Prirodni pamatku Novoveska draha


Predmetem ochrany jsou dle vyhlasovaciho dokumentu zamokrené louky s vyskytem chranenych a ohrozenych druhu rostlin. Nevymezuje vsak konkretni spolecenstva a druhy rostlin, ktere jsou predmetem ochrany. V soucasne dobe je tato PP ve správě Agentury ochrany prirody a krajiny CR.

Duvodem ochrany je mozaika lucnich, vresovych a mokradnich spolecenstev na drahach, na kterych se vyskytuji vzacne rostliny a zivocichove. Soucasne pamatku tvori i mensi vodni plocha a bezejmenny potok, ktery na uzemi pamatky prameni. Z chranenych rostlin se zde vyskytuje Kosatec sibirsky (Iris sibirica) - stovky az tisice kusu, Horec horepnik (Gentiana pneumonanthe) - desitky kusu, Srpice barvirska (Serratula tinctoria) - desitky kusu, Kocianek dvoudomy (Antennaria dioica) a Prstnatec majovy (Dactylorhiza majalis). Chranene zivocichy pak zastupuje Skokan zeleny (Rana esculenta) - desitky kusu, Jesterka obecna (Lacerta agilis) - jednotlivy vyskyt, Uzovka obojkova (Natrix natrix) a Tuhyk obecny (Lanus collurio). Podlozi pamatky tvori muskovito-biotiticke granodiority, ktere na povrch vystupuji ve forme granodioritovych balvanu. Zdroj: Wikipedie


zdroj: Bc Krasa - Plan pece o Prirodni pamatku Novoveska draha


Dlouhodobym cilem ochrany je zachovani stridave vlhkych luk a zajistit tak vhodne podminky k existenci vzacnych a ohrozenych rostlin, zvlaste Kosatce sibirskeho a Horce horepniku. Za timto ucelem byl panem Bc Krasou zpracovan Plan pece o Prirodni pamatku Novoveska draha na obdobi 2011 - 2020. Cela PP za timto ucelem byla rozdelena na nekolik dilcich ploch. Na tyto plochy byl stanoven konkretni zpusob pece, ktery spociva predevsim v pravidelnem stridani koseni a pastvy. Celkove naklady za obdobi platnosti tohoto planu pece byly vycisleny na 729 500,-Kc.


Novoveska Draha na Ceske televizi v poradu Minuta z prirody:

Informace ke kesi:

Kes je dostupna z verejne polni cesty.

Cela PP se nachazi na soukromych pozemcich a zaroven se soukromymi pozemky sousedi. Nejzajimavejsi mista s vyskytem chranenych rostlin nejsou proto bohuzel pristupna.

Presto doporucuji navstevu teto PP v dobe kveten az cervenec, kdyz jsou rostliny v kvetu. Po odlovu kese lze dale pokracovat po ceste a pod lesem zahnout vlevo - odtud je na lokalitu videt z mirneho nadhledu.

Additional Hints (Decrypt)

I xberarpu fzexh cbq xnzrarz

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)