Skip to Content

<

Kallavuoren luolat

A cache by pyörre Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 11/08/2013
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Tämä kätkö on geokohde (Earthcache), joten et löydä paikalta kätkölaatikkoa tai logikirjaa. Kohteella käynti osoitetaan suorittamalla kätkökuvauksessa kerrotut tehtävät.

This is an Earthcache, which means that you will not find a container or a logbook at the site. Logging the cache as found requires fulfilling the tasks desribed below.
Kallavuoren luolat

Kallavuoren kallioselänne kohoaa jyrkkäviivaisesti sitä lännessä rajaavasta maalaismaisemasta. Kallion länsireunan jyrkännepinnat ovat voimakkaan rakoilun lohkomat ja louhikkoiset. Alueen pohjoisosassa on komea poikittainen rotko, joka päättyy jyrkänteisen rinteen alla massiiviseen suurilohkareiseen louhikkoon. Kallavuoren maisemat lakiosan kalliomännikköineen ja länsireunan louhikkoisine jyrkänteineen ovat erityisen edustavia.

Vuoren rinteiltä löytyy luolia, halkeamia ja onkaloita. Tutkittavaa riittää tuntikausiksi, kun jokaisen suuremman kiven ja lohkareen takaa tuntuu löytyvän luolan määritelmät täyttäviä koloja ja käytäviä.


* * *

Luola on suomalaisen määritelmän mukaan kalliossa, louhikossa tai irtomaassa oleva onkalo, johon mahtuu yhtä aikaa kaksi tai kolme ihmistä. Luoliin kuuluviksi luetaan lisäksi kalliolipat, joiden alla voi oleskella samanaikaisesti noin 10 ihmistä, sekä eräitä pienempiä geologiansa tai historiansa puolesta mielenkiintoisia onkaloita.

Halkeama on kallioperän siirros- tai murroskohtaan syntynyt luonnonmuodostuma, jonka seinämäpinnat ovat halkeaman kapeuden vuoksi suojaisia. Myös kalliohalkeama voi olla luola, jos sitä esimerkiksi kattaa osittain päälle kaatunut lohkare. Yleisemmin halkeamat ovat kuitenkin ylhäältä avoimia.

Suomen luolat ovat syntyneet usean eri geologisen prosessin tuloksena. Osa on syntynyt maan sisäisten voimien vaikutuksesta, kuten maanjäristysten aiheuttamista kalliolohkojen liikkeistä. Osa on maanpäällisten voimien, kuten mannerjään, rapautumisen tai virtaavan veden aikaansaamia.

Suomen luolat voidaan jakaa seuraaviin tyyppeihin:

 • Rakoluolat ovat usein syntyneet jääkauden vaikutuksesta, joko mannerjään kylmän pohjan lohkoessa kalliota, tai mannerjään sulaessa, jolloin alas painuneen kallioperän kohoaminen aiheutti maanjäristyksiä ja kallion rakoilua. Myös mannerlaattojen liikkeisiin liittyvät maanjäristykset voivat synnyttää rakoluolia.
 • Lohkareluolat ovat useimmiten mannerjään kuljettamien ja päällekkäin kasaamien lohkareiden väliin jääneitä luolamaisia tiloja. Myös maan- ja vuorenvieremät voivat synnyttää lohkareluolia.
 • Rapautumisluolat ovat syntyneet, kun ennen jääkautta tapahtunut rapautuminen on pehmittänyt kallioon taskumaisen osan, joka jääkauden aikana tai sen jälkeen on tyhjentynyt irtoaineksesta. Rapautumisluolia on syntynyt myös mm. jääkauden jälkeisen pakkasrapautumisen tuloksena.
 • Karstiluolat ovat syntyneet kalkkikiven liuetessa. Yleensä karstiluolat ovat syntyneet erityisesti nuoriin eloperäisiin kalkkikiviin tai kalkkipitoisiin liuskeisiin.
 • Tafoniluolat ovat syntyneet silikaattikivien onkalorapautumisen ja eroosion tuloksena. Suuaukon ollessa peräosaa alempana rapautuva aines pääsee valumaan ulos. Tafonin katto-osassa on yleisesti hunajakennomaista rakennetta.
 • Kideonkalot ovat syntyneet magman kiteytymisen tai hydrotermisten liuosten vaikutuksesta. Onkaloiden seinämille on kiteytynyt kidemuotoisia mineraaleja.

Mannerjäätikön ja sen sulamisvesien vaikutus näkyy paitsi luolien syntymekanismeissa, myös niiden kivipintojen kulumisessa. Tuoreemmat kallioperää muokanneet ilmiöt erottuvat jääkauden aikaisista karkeina rapautumina tai jyrkkäreunaisina lohkeamispintoina.

Tehtävät

Geokohteen löydetyksi loggaaminen edellyttää vierailemista kätkökoordinaateissa ja vastaamista vierailun perusteella seuraaviin kysymyksiin. Lähetä vastauksesi kätkön tekijälle tästä.

 1. Kuvaile kätkökoordinaateista löytämääsi luolaa ja sen ympäristöä. Mitä tyyppiä luola edustaa?
 2. Mitä geologisia prosesseja arvelet luolan syntyyn vaikuttaneen? Mihin paikalla tekemiisi havaintoihin perustat päätelmäsi?

Kallavuorella on muitakin luolia ja halkeamia. Jos löydät niitä, laitathan vastaustesi mukana löytöjesi koordinaatit, niin lisään ne kätkökuvaukseen. Loggaukseen liitetyt valokuvat ilahduttavat myös suuresti.

Voit logata kätkön heti lähetettyäsi vastaukset. Ethän spoilaa vastauksia loggauksessasi tai siihen liittämissäsi kuvissa.Caves of Kallavuori

The rocky ridge of Kallavuori rises steeply from the rolling fields on its west side. The cliff face at the western edge of the ridge is strongly cracked and riddled with jagged rocks. A rift breaks the northern part of the cliff into two, ending in a field of enormous rocks below. Views from the top of the ridge are particularly scenic.

A large number of caves, crevices and hollows can be found in the area. Every large rock or boulder seems to hide passages and holes behind it, providing hours of fun for the enthusiastic explorer.


* * *

A cave is defined in Finland as a hollow or space in the bedrock or in the loose earth which is large enough to fit 2-3 people comfortably. Half caves, or rock shelters, that can comfortably fit at least 10 people are also counted as caves. Additionally, smaller hollows which are very valuable for geological, historical or other reasons, may be accepted as caves.

A crevice is formed when the movement of the bedrock has caused it to crack, forming a narrow passage with sheltered walls. Sometimes a crevice can also be considered to form a cave, for example when a boulder has formed a ceiling on it. Most of the time crevices are open from the top, however.

Various geological processes have played their part in the creation of caves. Some have been created by forces from within the Earth such as earthquakes; others have their origins in forces caused by enormous glacial ice sheets, or erosion, or flowing water.

Finnish caves are classified into the following types:

 • Crevice caves are often the result of glacial processes; either caused by the crushing force of the cold bottom of the ice sheet; or during or after the melting of the ice sheet, when the postglacial rebound of the Earth's crust caused earthquakes. Also tectonic earthquakes can create crevice caves.
 • Boulder caves are usually formed by boulders which have been transported and stacked by the glacial ice sheet, forming cavernous spaces. Also rockslides and rockfalls can create boulder caves.
 • Weathering caves have formed when preglacial weathering has created a cavernous space in the rock, which has later been emptied of loose earth during or after the Ice Age. Postglacial weathering caves are rarer, and have usually been caused by freezing.
 • Karst caves are formed by the dissolution of a layer or layers of soluble bedrock, usually carbonate rock such as limestone.
 • Tafoni caves have been created by weathering and erosion of silicate rocks. Tafoni caves typically feature cavernous honeycomb structures in the ceiling of the cave.
 • Crystal caves have been created by crystallization of magma, or by the effect of hydrothermal fluids. Crystalline minerals have formed on the walls of such caves.

During the Ice Age, the glacial ice sheet and flowing water honed the bedrock and transported rocks and other material, causing them to become rounded in the process. Post-glacial phenomena can often be seen as coarse weathering or jagged edges caused by cracking.

Tasks

Logging this Earthcache as found requires a visit to the cache coordinates, and based on the visit, answering the following questions. Please send your answers to the owner of this cache using this link.

 1. Describe the area at the cache coordinates and the cave you find there. Which type does the cave represent?
 2. Which geological processes have played a part in the cave's formation? Which observations on the site led you to this conclusion?

Lots of caves and crevices can be found at Kallavuori. If you find any, please include the coordinates with your answers so I can add them to the cache description. Photos included in the log are also much appreciated.

You may log the cache as found as soon as the answers have been sent. Please do not spoil the answers in your log.


Lähteet/Sources:
Kejonen Aimo: On Finnish caves. Proceedings of the International Congress of Speleology, Vol. 12 (1997).
Kesäläinen, Tuomo: Kallavuoren luolat. Luolamiehen blogi (2011).
Kontula et. al.: SY8/2008 LuTu, Osa 2, 6 Kalliot ja kivikot.pdf. Suomen ympäristökeskus (2008).
Kallavuori. YMPARISTO.fi-verkkopalvelu. Varsinais-Suomen ELY-keskus (2013).


Additional Hints (No hints available.) 

Find...

208 Logged Visits

Found it 205     Didn't find it 2     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 103 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.