Skip to content

Apenstreken bij het Emma stadion Traditional Geocache

Hidden : 04/03/2013
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Toegangspoort Emma stadion
Toegangspoort Emma stadion

Emma stadion
De Emma was de grootste steenkolenmijn van Nederland. In de topjaren werkten er tienduizend koempels, van wie zesduizend ondergronds. De opening was in 1911 en de mijn sloot weer in 1973. Er zijn nog maar weinig zichtbare herinneringen over. Eén van de tastbare herinneringen is de toegangspoort tot het Emma stadion.
Het Emma stadion is aangelegd door de Ondergrondse Vakschool (OVS) en geopend in 1948. Het voetbalveld was de thuisbasis van Sportclub Emma, die bij oprichting in 1917 de naam Sportvereniging Staatsmijn Emma droeg. Ook de leerlingen van de OVS en de BVS (Bovengrondse Vakschool) kwamen hier dagelijks in actie.
Op 30 juli 1950 wordt de sintelbaan rondom het voetbalveld geopend, eveneens aangelegd door de OVS. Deze opening ging gepaard met een groot atletiek evenement met bekende namen. Onder andere Foekje Dillema en Olympisch kampioene Fanny Blankers-Koen verschenen aan de start.
De toegangspoort, met de 5 Olympische ringen, doet nu dienst als toegangspoort voor AVON, Atletiek Vereniging Oranje Nassau, genoemd naar een andere mijn. AVON is sinds 2007 in het Emma stadion gehuisvest.
Leerlingen van de Ondergrondse Vakschool voor de mijnen bij het sporten in het Emma stadion rond 1950. Op de achtergrond de Staatsmijn Emma.
Leerlingen van de Ondergrondse Vakschool voor de mijnen bij het sporten in het Emma stadion rond 1950. Op de achtergrond de Staatsmijn Emma.2

Emma stadion, 28-07-1970
Emma stadion, 28-07-19702

Over de geocache
• Zoek deze geocache alleen bij daglicht.
• Zoek deze geocache alleen met geschikt klimmateriaal.
• Het is NIET toegestaan iemand de boom in te hijsen. Dit is zeer schadelijk voor de boom en dat is niet de bedoeling! Respecteer de natuur.
• Het loggen van deze geocache is geheel op eigen verantwoordelijkheid. Denk aan je eigen veiligheid! Het is niet noodzakelijk elke geocache te loggen.
• Foto's van de activiteiten worden zeer op prijs gesteld.

Bronnen
1. Limburgsemijnen.nl
2. Rijckheyt

Climbing area
Apenstreken bij het Emma stadion
Apenstreken bij het Emma stadion


Entrance gate Emma stadion
Entrance gate Emma stadion

Emma stadium
The Emma was the largest coal mine of The Netherlands. In the peak years ten thousend miners where employed here, six thousand of them where down in the mines. The mine opened in 1911 and closed in 1973. There are only a few visible memories left. One of these is the entrance gate to the Emma stadium.
The Emma stadium is build by the Ondergrondse Vakschool, OVS, (vocational school for underground miners) and was opened in 1948. The soccer pitch was the home of Sportclub Emma, which was founded as Sportvereniging Staatsmijn Emma in 1917. Also the students of the OVS and the BVS (vocational school for above ground miners) where training daily here.
The opening of the cinder-path surrounding the soccer pitch was on July 30, 1950. The cinder-path is also build by the OVS. The opening was celebrated with a large track and field event with well known names. Among others Foekje Dillema and Olympic champion Fanny Blankers-Koen appeared at the starting line.
The entrance gate with the five Olympic rings is now serving as the entrance gate for AVON, Atletiek Vereniging Oranje Nassau, named after another coal mine. AVON is stationed here since 2007.
Students of the OVS sporting at the Emma stadium around 1950. In th background the coal mine Emma.
Students of the OVS sporting at the Emma stadium around 1950. In th background the coal mine Emma.2

Emma stadium, 28-07-1970
Emma stadium, 07-28-19702

About the geocache
• Search only for this geocache during daylight hours.
• Search only for this geocache with proper climbing equipment.
• It is NOT allowed to pull someone up in to the tree. This is very harmful to the tree and this is not intended! Respect nature.
• Logging this geocache is your own responsibility. Please mind your own safety! It is not necessary to log every geocache.
• Pictures of your activities are highly appreciated.

References
1. Limburgsemijnen.nl
2. Rijckheyt

Climbing area
Monkey business at the Emma stadium
Monkey business at the Emma stadium

Additional Hints (No hints available.)