Skip to Content

<

GEO-Post Office - HLUK

A cache by Druid.Panoramix Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 4/9/2013
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

toto je GEO-POST OFFICE keška
slouží proto i jako poštovní schránka pro kačerskou poštu
hledáte tedy poštovní schránku se zámkem


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Pravidla pro její užívání:
Keška slouží jako schránka pro odesílání, přeposílání a doručování Geo-pohlednic. Geo-pohlednice je jakákoliv sehnatelná pohlednice přiměřených rozměrů, který musí obsahovat trackovatelné číslo, waypoint cílové kešky a jméno kešera, vhodné je vložit i město (aby náhodný kurýr věděl, kam asi chce pohlednice doputovat pokud by tam neměl cestu, aby ji zbytečně nevozil domů na úplně jinou stranu). Úkolem kurýra (náhodný kešer, který pohlednici vyzvedne) je pohlednici přiblížit co nejblíže kešce cílové. Poslední, kterému se toto podaří, má za úkol kontaktovat adresáta, že jeho pohlednice je v cílové kešce. Není od věci Geo-pohlednici zabalit do plastového rychlo-uzavíratelného obalu, jako jsou dosti často logbook v keších.

Pokud se rozhodnete vložit GEO-pohlednici do krabičky, která není v síti GPO,, bylo by vhodné na ní připevnit návod pro ostatní, aby věděli, jak a co s pohlednicí dále udělat.

Jak se adresát dozví, že mu přijde Geo-pohlednice?
Odesílatel po vložení Geo-pohlednice adresátovi napíše, že mu pohlednici odeslal a že ji může v určitém časovém úseku očekávat. Příjemce potom ví, že se snad jednou dočká zprávy v přes Geo-Post Office. Svoji pohlednici může nyní i sledovat díky službě Quick log, kde po zaregistrování získá zdarma TRACKovací číslo, které přidejte na pohlednici. Na těch samých stránkách se pak pohlednice logují, tudíž jsou stále pod dohledem majitele i příjemce.

Proč vůbec Geo-Post Office?
Tento nápad se zrodil někdy na jaře v roce 2006, první keš toho tohoto typu byla umístěna v Kanadě a po přečtení několika logů, i z keší jiných, zjistíte, že to může být fajn zábava. (po sem hovorila pravidla)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

pošta všude kolem nás

kapitola 1. - počátky pošty

Starověk
Počátky pošty se datují již do starověku. V Egyptě, Perské říši, Číně, Japonsku, Řecku, Římě, ale i v Peru a v Arábii. Z počátku byly zprávy předávány ústně, pomocí bubnů, nebo např. kouřových signálů, později byly ty nejdůležitější zaznamenávány písemně. Poslové a kurýři sloužili především panovníkům, kteří potřebovali, co nejrychleji získávat informace důležité pro správu státu a jeho bezpečnost. Zároveň vznikla i pošta soukromá, kterou využívali především kupci, dopravci zboží, ale také věřící. Historicky první poštovní záznamy byly na hliněných tabulkách v Mezopotámii a na papyru v Egyptě. Vrchol poštovního systému ve starověku představovala římská státní pošta "Cursus publicus" založená císařem Augustem, která využívala rozsáhlého systému silnic protínajících celou říší. Právě odtud pochází název pošta, positus-posita, označující stanici pro výměnu koní. S rozpadem říše došlo k rozpadu celého systému, který se ve středověku opět vrátil k individuálnímu předávaní zpráv.

Středověk
Ve středověku inovoval poštovní úřad Karel Veliký, který zavedl tři základní trasy z centra říše směrem do Španělska, Itálie a Německa. V této době se poslové dělili na klášterní, univerzitní a kupce. Díky poslům je do dnes ve znaku pošty trubka, neboť se troubením na roh ohlašovali, když cestovali od města k městu a nabízeli své služby. Co se týče poselství, existovala ve středověku poselstva diplomatická, v jejichž čele stáli vysocí šlechtici nebo církevní hodnostáři, doprovázení početnou družinou. Pro doručování spěšných zásilek nebo cest do zahraničí sloužili královští jízdní poslové nebo kurýři. Zásilky dopravovali také kupci, mniši nebo studenti.

Renesance
Tato doba přináší velký zvrat a to díky zámořským objevům a vynálezu knihtisku. Začaly se objevovat tištěné materiály poskytující zprávy - popisy skutečných událostí, dále noviny a kalendáře. Dále se poštovnictví rozvíjí díky rozšířování evropských cest . V jednotlivých rakouských zemích byly v 16. století zřizovány zemské poštovní úřady, udělované dědičně jednotlivým rodinám. Zároveň byl zřízen úřad nejvyššího dvorního poštmistra, který připadl rodině Taxisů.

18. - 20. století
V letech 1722-43 vznikl vedoucí generální vrchní dvorní poštovní úřad ve Vídni a a hlavní poštovní úřady ve velkých městech. Roku 1817 byly v Rakousku zavedeny první poštovní schránky. O 20 let později byl vydán poštovní zákon, který stanovil přesná pravidla pro doručování zásilek. Do poloviny 19. století byo poštovnictví řízeno dvorskou poštovní správou ve Vídni, po roce 1850 přešla správa do kompetence ministerstva obchodu. V 19. století dala tzv. Hillova poštovní reforma podnět ke vzniku poštovních známek. Do této doby hradil poštovné příjemce zásilky a ne vždy si ji převzal. Navíc byl provoz pošty značně finančně náročný. První známkou byla černá známka s pobodiznou královny Viktorie v hodnotě 1 pence, vydaná roku 1840.

Pošta v českých zemích
V českých zemích je počátek pošty datován do 9. století, kdy je doloženo poselství knížete Rostislava k byzantskému císaři Michalovi do Cařihradu s žádostí o vyslání věrozvěstů slovanské liturgie. Ve 12. století existovali poslové ve službách krále, šlechticů a soudu. První poštovní spojení vzniklo z nařízení krále Ferdinanda I. roku 1527 z Vídně do Prahy. Za vlády Rudolfa II. začala pošta přepravovat i osoby. Organizované poštovnictví má na svědomí šlechtický rod Taxisů a od roku 1619 i rodina hrabat Paarů. Chvíli na to, roku 1633 byla zřízena polní pošta pro přenos rychlých zpráv z bojiště během třicetileté války. Reformy Marie Terezie se dotkly i poštovních úřadů, roku 1743 zestátnila poštovnictví v celé monarchii a byl vydán poštovní řád a lexikon obsahující úplný seznam poštovních stanic. Roku 1823 byly zavedeny spěšné poštovské rychlíky, což byly vozy tažené dvěma páry koní, z Vídně do Brna, Prahy a Bratislavy. První zásilky byly přepravovány v roce 1845 po otevření trati z Olomouce do Prahy. První vozy vlakových pošt byly zavedeny o 5 let později na trase Vídeň - Bohumín. Za první republiky došlo k rozvoji mezinárodního poštovního styku. Československá poštovní správa měla zároveň na starosti výstavbu telefonních sítí - Praha byla od roku 1896 připojena na evropskou síť, a stála u zrodu prvního československého rádiového vysílače. Roku 1931 postavila budovu Českého rozhlasu. V roce 1949 byla pošta zestátněna. V 50. a 60. letech 20. století byla zavedena automobilová poštovní doprava, která mohla zajistit doručení zásilek tam, kde nebylo možné zajistit vlakové spojení. Roku 1992 došlo k rozdělení pošty a telekomunikací a od ledna 1993 je Česká pošta státním podnikem, patřící do světové poštovní unie (a po sem klub filatelistů)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

GEO-POST Office - HLUK
první díl série

do Hluku vede pět různých cest
z pěti stran může pošťák do Hluku přijít
a do pěti stran může pošťák vaši poštu i rozvézt
a teď si představ, že na každém konci nebo začátku města je
poštovní brána, kde vám na známku vaší GEO pohlednice dají štemplíka

      

ve skutečnosti ale štemplíka bouchnete do deníčku jen na jediném místě a vy ho jistě najdete taky

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

? jak tedy najít GEO-POST schránku ?
předně musím říci, že místo je velmi zamudlené
buďte proto obezřetní a vše pak ukládejte
opět tak, aby nic nebylo nápadné


Řešení je snadné, ale jak se sluší a patří na správný letterbox-hybrid, kombinované. GPS souřadnice bran vás přivedou na pomyslný start, vše je pak řešitelné z části přímo doma v teple - taková ta přípravička a zbytek pak bez Gé-Pé-eSek přímo v terénu jen podle obrázku. No v terénu... vždyť je to celé jen v Hluku a navíc po pěkných cestách a ty jsou vhodné pro lovce všeho druhu. Součástí Letterboxových kešek je razítko, které si lovec otiskne do svého letterboxového deníčku jako památku na odlov. Zde najdete místo razítka specielní emisi známek. Jsou to samolepící známky a tak si ji do deníčku můžete nalepit. Pro každého kačera je určena jedna. Buďte prosím féroví a myslete i na další lovce.

na výchozí souřadnice chodit nemusíte (ty se mi prostě líbily, tak jsou položené tam, kde jsou), ale vy jistojistě některými souřadnicemi z listingu projedete. Je to pošťácká keška, a pošta bez známek přeci nechodí, proto jsem vám jich do listingu vložil hned několik. A kudy vede pošťákova a tedy i vaše cesta Hlukem? Stačí si pořádne pročíst a prohlídnout listing a pak se juknout na mapu, trochu poměřit vzdálenosti a pošťákův domov jistě objevíte. Vlastní odlov je pak dílem chvilinky, stačí najít správný koutek a pak jen vyčíhnout ten správný okamžik


toto je GEO-POST Office keška, vkládejte a zase vybírejte GEO-POST pohlednice
ať se nám i tady ta kačerská pošta taky trochu rozhýbe
ať si každý vyzkoušíte i roli pošťákaheslo máte v hintu

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


do logů pak není potřeba psát, jak se vám to zdálo jednoduché, to všichni vidí podle poctu hvezdiček nahoře
ani že jste to případně odlovil jiným způsobem, než owner zamýšlel - to bychom spoilovali
prostě pište jen, jak jste se při lovu bavili, jak jste obelstili mudly
a jaké pohlednice jste vložili nebo vyzvedli
a kolik známek jste si vzali
:o)


takže teď vám všem mohu už jen popřát

LOVU ZDAR

:o)pripojíte-li k logu i fotečku, vkládané GEO-pohlednice
bude to důkaz, že si dokážete ještě stále hrát
a nejen se honit za bodíky...
:o)


Additional Hints (Decrypt)

uvag wr cbfgnxhi qbzbi
urfyb wr xyíp
n xyvp wr wnxb znyl preibgbp h fpubqvfgr mniegnal

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

264 Logged Visits

Found it 244     Didn't find it 3     Write note 7     Publish Listing 1     Owner Maintenance 9     

View Logbook | View the Image Gallery of 9 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.