Skip to content

Gasthuisberg (re)search Wherigo Cache

Hidden : 03/10/2014
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Een fotozoektocht op campus Gasthuisberg
Deze tweetalige Wherigo cartridge laat je bij de start kiezen tussen Nederlands of Engels.

A photo search on campus Gasthuisberg
This bilingual Wherigo cartridge lets you choose between Dutch and English at the start.


Gebruik de laatste versie 1.9 om zeker alle zones te kunnen vinden!
Use the latest version 1.9 to make sure you are able to score all zones!

Het spel The game
Zoek de verborgen zones aan de hand van de fotohints. Wanneer je voldoende punten behaalt krijg je de cache locatie en als je alles kan vinden de bonus cache locatie! Find the hidden zones with the help of the photo hints. Scoring enough points reveals the cache location and finding everything will reward you with the bonus cache location!
De Wherigo cartridge kan je vinden op www.wherigo.com You can get the Wherigo cartridge on www.wherigo.com
De spelregels The rules
Het speelterrein is campus Gasthuisberg. Je moet nergens in de gebouwen gaan. The game area is campus Gasthuisberg. You do not have to enter any buildings.
Er zijn om te starten 10 verborgen zones. There are 10 hidden zones to start with.
Voor elke zone is er een taak met een fotohint. For each zone there is a task with a photo hint.
Een zone vinden scoort het aantal punten vermeld in de overeenkomstige taak. Finding a zone is rewarded with the number of points in the corresponding task.
Er zijn 4 zones met 1 punt, 3 zones met 2 punten, 2 zones met 3 punten en 1 zone met 4 punten. Daarnaast kunnen er tot 3 extra te vinden zones met elk 1 punt bijkomen als je de jokers inzet. There are 4 zones with 1 point, 3 zones with 2 points, 2 zones with 3 points and 1 zone with 4 points. On top of that, 3 extra zones to find with 1 point each are added as soon as you use the jokers.
Wanneer je een totaal van minimum 13 punten hebt verzameld, krijg je de cache locatie te zien. Scoring a minimum of 13 points, reveals the cache location.
Als je alle zones kan vinden en dus een maximum van 20 punten verzamelt, krijg je de bonus cache locatie voor de mystery Gasthuisberg (re)find. Finding all zones and thus scoring the maximum of 20 points, is rewarded with the bonus cache location of the mystery Gasthuisberg (re)find.
De groene joker inzetten toont de laagst nog niet gevonden zone. Hierdoor verlies je 1 punt van je score en krijg je een extra te vinden taak/zone van 1 punt om dit verlies te compenseren. Use the green joker to reveal the lowest unfound zone. You lose 1 point and an extra task/zone of one point is added to compensate your loss.
De rode joker inzetten toont de hoogst nog niet gevonden zone. Hierdoor verlies je 2 punten van je score en krijg je twee extra te vinden taken/zones van elk 1 punt om dit verlies te compenseren. Using the red joker reveals the highest unfound zone. You lose 2 points and two extra tasks/zones of one point each are added to compensate your loss.
Door de jokers in te zetten heb je nog altijd de mogelijkheid om het maximum van de punten en dus de bonus te behalen. Eenmaal een joker gebruikt kan hij nadien wel niet meer ingezet worden. Using the jokers does not prevent you from scoring the maximum number of points and thus reaching the bonus. Once one of the jokers has been used it can not be reused again.
De kleine lettertjes The fine print
Waarschuwing: dit is geen klassieke rondwandeling (multi, ...) of Wherigo (van zone naar zone, ...). Het is de bedoeling dat je vrij en ongeleid kan en moet rondzwerven. Het experimentele formaat zoekt bewust de mogelijkheden van het Wherigo concept op en is daarom niet aan iedereen besteed. Warning: this is no classical guided walk (multi, ...) or Wherigo (from zone to zone, ...). You can and have to wander around freely and unguided: this is entirely intentional. This cartridge experiments with the frontiers of the Wherigo format and is thus not intended for everybody's taste.
Omdat er tot 13 zones gelijktijdig actief kunnen zijn, is deze cartridge vooral bedoeld voor Wherigo players op smartphones zoals Android of iPhone. Er is ook een Windows Phone Player in ontwikkeling beschikbaar. De Garmin Colorado werkt (maar traag) en zelfs de Garmin Oregon heeft bewezen te werken. Because there can be up to 13 zones active at a time, this cartridge is designed for Wherigo players on smartphones like Android or iPhone. A Windows Phone Player in development is also available. The Garmin Colorado works (slowly) and even the Garmin Oregon has been proven to work.
Na het vinden elke zone, het inzetten van een joker en het bekomen van de Unlock Code in de cache locatie, wordt het spel automatisch bewaard. Je kan dus steeds stoppen en later terugkomen om het spel verder te zetten. After finding a zone, using a joker or obtaining the Unlock Code in the cache location, the game is automatically saved. You can thus always stop and come back later to continue your game.
Je kan op de Wherigo site een log achterlaten en een rating geven. On the Wherigo site you can post a log and rate the cartridge.
Je kan de foto's en taken al op voorhand bekijken! You can already view the picture and tasks in advance!
Wie het echt niet ziet zitten, kan gebruik maken van de spoiler route die grofweg aangeeft hoe je best kan lopen maar waarmee je nog niet alle doodlopende straatjes mee kan vinden. If you don't fancy a wild search, you can use the spoiler route that indicates roughly the best route but doesn't give away all the necessary culs-de-sac.
We hebben in de creatie van deze Wherigo weer vele uren, dagen en nachten gestoken. We apprecieren dan ook alle constructieve opmerkingen om het geheel voor de toekomstige spelers te verbeteren. En als je het toch kan smaken, wordt een favo puntje altijd sterk op prijs gesteld. We again invested a lot of time in developing this Wherigo. We are looking forward to all helpful suggestions that will make the next releases better for other players. And if you do like it, your extra favorite point encourages us a lot.


Met veel dank aan searchjaunt
voor de proefloop.

We developed this cartridge with
Earwigo - the Wherigo Web Builder

Additional Hints (Decrypt)

Fcbvyre ebhgr: uggcf://jjj.tbbtyr.pbz/zncf/q/ivrjre?zvq=mEQDF0b4qJhb.xXCMrNtHZ5yb

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)