Skip to Content

<

Uhel pohledu

A cache by kopernik30 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 4/17/2013
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Tato jednoduchá keš Vás zavede na ne-obyčejné místo to závisí na úhlu
pohledu. Pokud vložíte fotku místa, jak ho vidíte ze svého úhlu pohledu
budeme moc rádi.
This simple cache will take you to a non-ordinary place, it depends on
your point of view.
Ten prosty cache zabierze cię do miejsca, nie-zwykłym, to zależy od punktu
widzenia.


CZ
Kěš se nachází na začátku, nebo konci cyklostezky Krnov – Opava. Místo je
přístupné jak autem tak i pěšky. Dokonce se dá připlout i lodí a zakotvit
u zpevněného břehu.
Chtěl jsem Vám ukázat, místo kde stával most, který spojoval Česko a Polsko
a možná i v budoucnu bude. Most byl bohužel zničen na konci druhé světové války.
Blízká Opava byla osvobozena již 22. Dubna vojsky 4. Ukrajinského frontu. Krnov
musel čekat na osvobození až do ranních hodin 6 května kdy 159. Dněstrovská
pevnostní brigáda pod velením generála I. N. Vinogradova překročila řeku a vnikly
do Krnova od Papírového Mlýna. V místě zničeného mostu sjely dva tanky do řečiště
a vytvořily improvizovaný most. Jestli použila tanky T34, nebo moderní IS-3 se na
internetu vedou vášnivé diskuze. Kolem poledne měli Sověti město pod kontrolou.
Počet padlých při osvobozování Krnova není přesně znám, ale v sedmi hrobech před
gymnáziem bylo pochováno nejméně 26 rudoarmějců. Vinogradovova brigáda do
večera osvobodila také Brumovice, Lichnov, Zátor a dalších 18 obcí.
Chtěl jsem popsat historii blízké továrny, která nebyla vždy strojírenská. Samotný
název Papírový mlýn pochází z roku 1863 kdy pánové Ludwig a Heinrich Schraderovi
založili veřejnou obchodní společnost na výrobu ručního papíru. Tehdy se ulice ještě
jmenovala Bleschwitzersrasse. V roce 1868 přistoupil jako společník Carl Horny
spolumajitel mlýna na dělnické ulici. Na přelomu století byla postavena vodní elektrárna.
Výroba ovšem upadala a tak firma L. Schrader & Comp byla v roce 1906 vymazána
z firemního rejstříku. Dalším majitelem byl Gustav Gröger junior majitel továrny
Pflanzenöl – Werke Gröger založené v roce 1905. Z té doby pochází známa fotografie
továrny na výrobu mýdla v papírovém mlýně. Po druhé světové válce patřil areál továrny
Závodům Stanislava Kostky Neumanna známé ZSKN
Nakonec, když jsem se rozhodoval jaké téma zvolit, jak nejlépe popsat pohodové místo
u řeky, to záleží na uhlu pohledu. Někdo vidí zbytek mostu, někdo tok řeky a někdo krabičku
s bodem, to záleží na uhlu pohledu. Připojte k logu i fotku jak toto místo vidíte, nebo jak
vypadalo dříve.
Kąt obserwacji
Kes jest na początku lub na końcu drogy rowerowej Krnov - Opava.Strona jest
dostępna zarówno samochodem i pieszo. Nawet można dopłynąć i dokowat
statek z wzmocnionym brzegiem.
Chciałem pokazać miejsce, gdzie stał most łączący Czechy i Polskę, i być może
w przyszłości. Most niestety został zniszczony pod koniec II wojny światowej. Pobliskie
miasto Opava został wyzwolony przez 22. Kwietnia wojska 4-te Front Ukraiński. Krnov
musiał czekać na zwolnienia aż do wczesnych godzin porannych w maju 6, gdy brygada
gen. IN Vinogradova przez rzekę i popchnął do Krnova z młyna papierniczego.
Chciałem opisać historię bliskich fabryk, które nie zawsze były technika.Nazwa Papierni
pochodzi z 1863, kiedy pan Ludwig i Heinrich Schrader siedzibę spółki publicznej do
produkcji papieru czerpanego. Kolejnym właścicielem był Gustav Gröger młodszy fabryka
właściciel Pflanzenöl - Werke Gröger założona w 1905 roku. To era znana fabryka mydła
zdjęcia w papierni. Po konci II wojny światowej był obszar fabryki biegi Stanisława
Kostki Neumanna ZSKN.
Wreszcie, kiedy podejmowanie decyzji, co do wyboru tematu, jak najlepiej opisać
relaksujące miejsce nad rzeką, to zależy od punktu widzenia. Ktoś widzi resztę mostu,
jednym pudełku z punktu, to zależy od punktu widzenia. Połącz się zarejestrować obraz,
jak zobaczyć to miejsce, lub jak to wyglądało wcześniej.

Point of view
cache be situated at the beginning, or ends cycling route Krnov – Opava.
Place lay open to public how by car such also on foot. Even you can come
by boat and harbour near hardening bank.
I wanted to show you the place where was the bridge stood, which connect Czech
and Poland and possibly in the future. The bridge unfortunately was destroyed at the
end of the Second World War. The nearby town of Opava was liberated by the 22nd
April 4th troops Ukrainian Front. Krnov had to wait for liberation until the early
morning hours of May 6 when the brigade commanded by General I.N. Vinogradova
crossed the river and have entered the Krnova from the Paper Mill.
I wanted to describe the history of near factories, which were not always engineering.
The name of the paper mill dates from 1863, when Mr. Ludwig and Heinrich Schrader
established a public company for the production of handmade paper. The next owner
was Gustav Gröger junior factory owner Pflanzenöl - Werke Gröger founded in 1905.
That era known photographs soap factory in a paper mill. After the Second World War
was one area of the factory plants Stanislav Kostka Neumann's famous request to
obtain ZSKN.
Finally, when I was deciding what topic to choose how best to describe relaxing place
by the river, it depends on your perspective. Someone sees the rest of the bridge, one
river and one box with a point, it depends on your perspective. Connect to log a picture
of how you see this place, or how it looked before.
/>

Additional Hints (Decrypt)

Cbq xnzral

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

467 Logged Visits

Found it 442     Didn't find it 7     Write note 8     Temporarily Disable Listing 4     Enable Listing 4     Publish Listing 1     Owner Maintenance 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 59 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.