Skip to content

Maji si kde hrat? Letterbox Hybrid

Hidden : 04/29/2013
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:
Mají si kde hrát?

Až se bude psát rok dva tisíce šest,… pak bude možná pozdě na to chtít se ptát:
Co děti, mají si kde hrát?
(Katapult)

hřiště

Nyní se píše rok 2013, zkusme se tedy v jedné z částí Prostějova podívat, jak na tom místní děti
(a nejen ony) jsou. Mají si kde hrát?

Naši cestu začneme v Kolářových sadech. Na výchozích souřadnicích je umístěno tzv. vícegenerační hřiště, nebo chcete-li hřiště pro dospělé. Je tu pět "strojů", na kterých si můžete protáhnout svoje tělo. Dle sdělení místních obyvatel je využívají lidé každého věku, od seniorů, kteří se tu zastaví například při venčení pejsků, až po děti. U každého stroje je napsáno, k čemu je určen a jak ho správně použít. Pro vás ale bude důležitý až poslední údaj na informační tabuli – ČSN EN 11xx. Poslední dvě číslice jsou písmeno A.

Od "dospěláckého" hřiště jděte parkem podél bruslařského okruhu směrem na severozápad. Dojdete
k dětskému hřišti. Jeho dominantou je žlutá skluzavka a "lanovka". U dřevěné konstrukce skluzavky spočítejte svislé dřevěné sloupky zakončené "placatou" destičkou, to bude písmeno B (prvočíslo). Poté se rozhlédněte po okolí, najděte základní školu a vydejte se chodníkem podél pravého boku budovy.

Za budovou je školní hřiště s atletickou dráhou, které je také pro veřejnost přístupné. Přestože má i hřiště na malou kopanou, dřívější obyvatelé nedaleké lokality hrávali fotbálek (za bouřlivého fandění jejich rodinných příslušníků) převážně na trávníku po pravé straně. Vás ale více bude zajímat dětské hřiště o kousek dál. Jsou tam dvě houpačky na pružinách. Na červené pružině je upevněna ryba
(C = 4), kačer (C = 5), autíčko (C = 7) nebo kohout (C = 6)?

Po pohoupání se pokračujte po chodníku kolem hřiště dále na severozápad. Až dojdete na červenou cyklostezku, dejte se vlevo, směrem ke kruhovému objezdu. Na kruhovém objezdu to bude slovy automobilové navigace "druhá odbočka". V sídlišti, kterým budete procházet, je jeden panelový dům jiné barvy než ostatní. Tak hurá k němu, tam je další hřiště.

Na hřišti jsou různé kovové konstrukce. Spočítejte počet otvorů v obou svislých modrých deskách (písmeno D) a můžete se vydat dále na sever, k první občerstvovací stanici. Nad jejím vchodem se houpe štít jako ve westernu. Tam přejděte silnici (přechod je více vpravo) a dejte se směrem k nemocnici.

Před nemocnicí je malý parčík s umělým kopcem, fontánou, lavičkami, dětským hřištěm. Prostě všechno "do kopy". Nedaleko je další občerstvení, pro přespolní jsou v okolí tři cache a pro jistotu máte i "pohotovost" na dohled. Co víc si přát?

V parčíku vás budou zajímat dvě věci. Písmeno E je počet schodů na umělý vršek k velké "nule" (pozor, schody jsou ze dvou stran!). Písmeno F je počet modrých otočných židlí kolem fontány.

Nyní již máte všechny indicie potřebné k zjištění souřadnic uložení krabičky. Sedněte si tedy na některou z laviček a v klidu počítejte. Proč jsou souřadnice dvoje? Schránka s krabičkou je zamknuta zámkem s číselným kódem. A k tomu potřebuje nalézt ještě jednu indicii.

X = (A+B+C+D+E+F)

umístění indicie pro kód

N 49°28.(5*X – 132) ..... E 017°05.(X – 43)

Na tomto místě uvidíte na boční stěně jedné z budov v areálu nemocnice tři mozaiky. (Nechoďte dovnitř, zůstaňte vně areálu.) Na prostřední mozaice jsou dominantní stromy (G = 827), ptáci (G=345) nebo sluníčko (G = 598)? Zbývající dvě mozaiky se nám nepodařilo spolehlivě identifikovat, budeme tedy rádi, když nám napíšete, co si myslíte, že představují.

Umístění schránky

N 49°28.(5*X – 35) .... E 017°04.(8*X – 84)

kód = G – X

Získáním poslední indicie je vaše procházka téměř u konce. Prošli jste část Prostějova, viděli několik míst, kde mohou děti trávit volný čas. Přesto pro nás dříve narozené, kteří byli zvyklí na mnohem větší "rozlet", otázka "Mají si kde hrát?", položená na začátku, asi zůstává nadále bez odpovědi.

Ke kešce

Pohodová odpolední procházka po Prostějově. Od úvodních souřadnic až po finální schránku je to asi 2,5 km. Pokud se na ni vydáte se svými dětmi nebo s vnoučaty, které budou chtít každé hřiště vyzkoušet, vyčleňte si raději dostatek času. Těm, kteří se rozhodnou trasu absolvovat na kole, doporučujeme pokračovat například na naučnou stezku biokoridorem Hloučela.

Krabičku jsme, i z důvodu kolizí se sousedními keškami, umístili na poněkud odlehlejší místo, ale i tam je živo. Provozovatel objektu s jejím umístěním souhlasil, přesto se tu prosím chovejte slušně.

Popis cesty v souboru PDF pro tisk si můžete stáhnout zde.

16. 10. 2013: Z důvodu změn proběhlých na dětském hřišti pro písmeno B byla provedena změna textu a změna všech(!) vzorečků.

Additional Hints (Decrypt)

cbfgbiav fpuenaxn IAR(!) bowrxgh

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)