Skip to content

Kaplicka Panny Marie pod Ostromeci Traditional Geocache

Hidden : 05/01/2013
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

CS: Opětovně vystavená kaplička Panny Marie nedaleko Ostromeči.
EN: Re-erected chapel of the Virgin Mary near Ostromec..

Kaplička Panny Marie

Jihozápadně od Ostromeči, nedaleko Ostromečského rybníku a v těsném sousedství silnice z Kladrub do Horšovského Týna září téměř nová kaplička Panny Marie. Stojí tu dlouho, ale zároveň tu zase tak dlouho nestojí.

Kaplička Panny Marie byla vystavěna ke chvále bohorodičky v první polovině 19. století. Jednalo se o soukromou kapli, která patřila ke statku čp. 2 v Ostromeči. Tabulka vedle kaple naznačuje, že kaple byla spojena s rodem sedláků Machalů (Mahallů) z Velkého Malahova, jehož potomci se usazovali v okolních vsích. Kaple byla zbudována v historizujícím slohu na obdélném půdorysu 2,5 m × 2,6 m. Zdi pečlivě vyskládané z lomového kamene nebyly prolomeny jediným oknem a ani vstup nechránily dveře. Nad plochým stropem byl drobný krov. Dobré je vědět, že kaple byla sice postavena vedle cesty, ale širší krajská silnice se z ní stala až v poslední třetině 19. století.

Rozbořená kaple
Rozbořená kaple v létě 2011

Jak dlouho kaple sloužila bohulibým účelům není známo, ale v 50. letech 20. století byla již v rozvalinách. Do 21. století vstoupila polorozbořená, zcela bez krovů, střechy a stropu, zdi se dochovaly v různé výši, v některých místech dosahovaly až k podstřešní římse. Fotografie popsané zříceniny si můžete prohlédnout na webu Poškozené a zničené kostely, kaple a synagogy.

Občanům Ostromeči nebyl stav kaple u frekventované silnice lhostejný a tak se rozhodli kapli obnovit. Požádali a získali účelovou dotaci v programu „Obnova historického stavebního fondu v památkových rezervacích a zónách a staveb drobné architektury na území Plzeňského kraje“ od KÚ Plzeňského kraje, přispěla firma Gimawatt s.r.o. a finančně se pochopitelně podílela samotná obec Velký Malahov. Protože pouhá oprava by byla nedostatečná, byla kaple při rekonstrukci téměř celá znovu vybudována.

Kříž na střeše kaple

Krásná kaplička Panny Marie se v neděli 20. října 2013 dočkala společně s kaplí Navštívení Panny Marie ve Velkém Malahově a kaplí Nejsvětějšího srdce Ježíšova v Ostromeči slavnostního vysvěcení Mons. Františkem Radkovským, biskupem plzeňské diecéze. Při svěcení se kaple ukázala býti jednomužnou, neb před dešťovou přeháňkou provázející svěcení se do jejího interiéru dokázal schovat jen samotný biskup, ostatní hosté museli pozvednout deštníky. Fotografie ze svěcení kaple si můžete prohlédnout ve fotoalbu obce.

(kopie listingu)

Additional Hints (Decrypt)

[CS] šarpí hyvgn

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)