Skip to content

<

Dablik

A cache by hrusja Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 05/20/2013
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:  small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Státem chráněná přírodní památka - mokřad s bohatým výskytem kriticky ohroženého ďáblíku bahenního.

Přírodní památka Ďáblík

Ďáblík

Ďáblík je přírodní památka (PP) mezi vesnicemi Lniště, Něchov, Březí a Keblany. Území PP leží v nivě Keblanského potoka, v místě dnes již silně zazemněného a dlouhodobě hospodářsky nevyužívaného Knížecího rybníka (v katastru nemovitostí veden jako trvalý travní porost) a na přilehlých podmáčených až rašelinných loukách, zčásti porostlých lesními porosty. Knížecí rybník (původní rozloha 2,9 ha) je napájen vodou z Keblanského potoka a částečně i z podsvahových pramenišť při jižním okraji rybníka. Pod hrází je několik tůněk (podle výšky vodní hladiny), které jsou zásobovány infiltrovanou vodou z rybníka, v případě vysoké hladiny i trubní propustí zabudovanou v tělese hráze a při vysokých stavech v potoce i záplavovou vodou. Nadmořská výška území je 458-463 m n.m., niva potoka prochází ve směru Z-V, s velmi mírným sklonem k východu až severovýchodu.

Důvodem ochrany je mokřad s bohatým výskytem ďáblíku bahenního, ale vyskytuje se zde řada dalších rostlin, např. společenstva plovoucích mírně ponořených masožravých rostlin a rašeliníků, ostřice, vrbové křoviny, leknín bílý, lýkovec jedovatý, prvosenka vyšší a bublinatka jižní.

Důvodem ochrany jsou také populace obojživelníků (skokan zelený, ropucha obecná, čolek obecný a biotopy, které zajišťují existenci významných druhů hmyzu jako je majka fialová, vážka jasnoskvrnná nebo svižníci; mezi zvláště chráněné druhy živočichů patří také slepýš křehký, kuňka ohnivá nebo ťuhýk obecný.

ďáblík bahenní

POZOR! CELÁ ROSTLINA JE JEDOVATÁ A ZÁKONEM CHRÁNĚNÁ!

Vytrvalá bylina s článkovitým dutým oddenkem uloženým v bahně stojatých vod. Listy dlouze řapíkaté, srdčité, krátce zašpičatělé, tmavě zelené barvy. Lodyha zakončená vejčitým, vevnitř bílým, na rubu zeleným toulcem s krátkou palicí. Plodem jsou sytě červené bobule. Kvete v květnu a červnu, občas znovu v srpnu až září. Květy ďáblíku vydávají za květu hnilobný zápach, kterým lákají opylující hmyz nebo vodní plže.

květ ďáblíku

Roste obvykle ve skupinách v mělčích vodách, klidných tůních a dalších zamokřených místech, po většinu dne mírně zastíněných. Jeho oddenky se navzájem proplétají a při uvolnění z bahna dokáží růst i na volné vodě. Rozšířen je v severní, střední a východní Evropě, severní Asii a Severní Americe. Při dobrých podmínkách a zvláště ve vodě znečištěné biologickými odpady, dorůstají listy značných rozměrů a je to potom vysloveně expanzní rostlina, která poroste velmi rychle bahnitý břeh i mělkou vodu.

Ďáblík bahenní patří mezi ohrožené druhy rostlin (C3) a stejně tak je chráněn i zákonem. Je ohrožen zejména melioracemi – odvodňováním, těžbou rašeliny a dalšími negativními zásahy do jeho lokalit.

Jedovatá rostlina obsahující látku podobnou aroinu, dále saponiny, krystaly šťavelanu vápenatého a další látky. Všechny její části jsou jedovaté a mohou vyvolávat podráždění kůže, nejvíce však oddenek. Oddenek byl dříve sbírán pod jménem radix Dracunculi palustris jako lék proti hadímu uštknutí a jako prostředek pro pocení.

plod ďáblíku

V době hladomorů některé země (Skandinávie, Anglie, Rusko, pobaltské státy) pojídaly uvařené oddenky anebo se usušené a rozemleté užívaly k nastavování mouky nebo namíchány s dalšími bylinami jako píce pro prasata, protože oddenky obsahují škrob. Jedovatost se vařením nebo sušením ztrácí. Palčivé a hořké chuti byly oddenky zbavovány vyplavováním.

Stejně tak pokojové rostliny lidově nazývané kala patří k jiným rodům z čeledi árónovité.

Zdroje: Wikipedia (1, 2), Plán péče PP Ďáblík


Přístup ke keši

Přístup ke keši je možný ze 4 stran:

 1. Od Lniště: Auto zaparkujte na návsi ve vesničce Lniště (waypoint P1) a pokračujte po polní (později lesní) cestě přímo až ke keši. Toto je pravděpodobně nejkratší a nejsnazší přístup.
 2. Od Keblan: Auto zaparkujte na návsi ve vesničce Keblany (waypoint P2) a jděte na severo-východ po polní (později lesní) cestě přímo až ke keši.
  Anebo jděte po polní cestě na sever k lávce přes Keblanský potok (viz waypoint T1), kterou ale nepřejdete a dále jako v 1. bodě.
 3. Od Něchova: Auto zaparkujte na lesní cestě v zatáčce silnice mezi Něchovem a Trhovými Sviny, kousek od Šaršanovy Jednoty (viz waypoint P3). Dále se pak vydejte po zpevněné lesní ceste ke Keblanskému potoku, který můžete překonat po kládě - viz waypoint T2.
  Nebo můžete jít z parkoviště přímo na jih (lehce přes kopec) k lávce přes potok (waypoint T1) a dále pokračovat buď skrze PP, podél potoka a dále po hrázi až k lavičce a keši,
  nebo jít pěšinou lehce do kopce až k mohutnému smrku (waypoint R1) a obejít tak PP z jižní strany.
 4. Od Něchovské vodárny: Auto zaparkujte u vodárny v Něchově (viz waypoint P4) a vydejte se po polní cestě na jihovýchod k lávce (viz waypoint T1) a dále jako v 1. bodě.

Fotohint 1 (Otevřít v nové okně) - pohled z hráze od lavičky
Fotohint 2 (Otevřít v nové okně) - pohled od potoka (po proudu)

Additional Hints (Decrypt)

qrfrg zrgeh mn ynivpxbh ir fzreh uyniav uenmr, wrqra zrge mn cbgbxrz, ir pglefgebzh

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.