Skip to content

AMATA TRAIL BONUS Mystery Cache

Hidden : 05/18/2013
Difficulty:
4 out of 5
Terrain:
4.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


[LAT]

Norādītajās koordinātes Jūs slēpni neatradīsiet.

Lai iegūtu šī slēpņa īstās koordinātes, Jums ir jāapmeklē visi „AMATA TRAIL” sērijas slēpņi. Dažos sērijas slēpņos uz viesu grāmatas titullapas Jūs atradīsiet vērtības, piefiksējiet tās un ievietojiet formulā:

A*B*C*D+E=FGHIJKLMNOP

Slēpnis atrodas šeit:

N 57 (F-M)(K-I).(J+M)(M+L)(H-I)
E 25 (H-J)(N-M).(K-G)(P+F)(O-I)


Koordinātes var būt neprecīzas apvidus reljefa un koku dēļ, tāpēc nonākot vietā izmantojiet mājienu un spoiler bildi.

Tie, kuri jau ir izgājuši Amatas taku un atraduši slēpņus no 1 līdz 28 laika posmā līdz 19.04.2013, var rakstīt mums, un mēs Jums atsūtīsim vērtības, kas atrodamas šajos slēpņos. Taču lūgums darīt to savlaicīgi (vismaz 2-3 dienas iepriekš).

Slēpnis ir vidēja izmēra lock&lock kastīte, tajā iekšā ir viesu grāmata un zīmulis.


[ENG]

You will not find the Cache at the given coordinates.

In order to find this cache You have to visit all the caches in „AMATA TRAIL” series. In some of the logbooks (on the front page) you will find values, write them down and insert into this formula:

A*B*C*D+E=FGHIJKLMNOP

The cache is here:

N 57 (F-M)(K-I).(J+M)(M+L)(H-I)
E 25 (H-J)(N-M).(K-G)(P+F)(O-I)


Coordinates might be imprecise due to terrain elevations and trees, therefore use hint and spoiler picture.

Those who have visited the trail and found caches 1 trough 28 before 19.04.2013 can write us an e-mail and we will send you values that can be found in these caches. But please make sure to send us a request for these values in advance (at least 2-3 days before your trip).

The cache is regular size lock&lock box that contains logbook and pencil.

Additional Hints (Decrypt)

[LAT] ncghirav 15z cn xervfv ab vrrwnf, fnxarf + fcbvyre ovyqr
[ENG] nccebk. 15z gb gur yrsg sebz ragenapr + fcbvyre cvpgher

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)