Skip to Content

<

Olkiluoto Nuclear Island

A cache by juheja Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 05/22/2013
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

The actual cache is not located on the nuclear power plant area!

Lopullinen kätkö ei sijaitse ydinvoimala-alueella!

[ENG] The coordinates take you to TVO Visitor Centre on the nuclear island of Olkiluoto at Eurajoki.
The visitor centre is open
in the summer season (May–September) every day between 10–20, and
in the winter season Monday to Friday between 10–18, Saturday to Sunday between 12–18.

There is no entrance fee but it is remotely possible you might have to prove your identity when arriving at the outer gate, so bring your ID just in case.

There is a science exhibition inside the visitor centre. In the exhibition there is a simulated elevator that takes you to the final repository cave for the used uranium fuel. Enter the elevator and take a note at which depth this elevator stops. This depth is ABC.

The cache container is located at
N 61° 13.(203+ABC)
E 021° 30.(883-ABC)

Please remember that the grounds from the outer gate to the visitor centre is nuclear power plant area, so you should stick to using the road while moving there.


[FIN] Koordinaatit tuovat sinut TVO:n vierailukeskuksen parkkipaikalle lähelle Eurajoen Olkiluodon ydinvoimaloita.
Vierailukeskus on auki
kesäkaudella (touko–syyskuu) joka päivä klo 10–20, ja
talvikaudella (loka–huhtikuu) ma–pe 10–18, la–su 12–18.

Sinne ei ole pääsymaksua, mutta on pieni mahdollisuus, että saatat joutua todistamaan henkilöllisyytesi uloimmalla portilla. Ota siis henkkarit varmuuden vuoksi mukaan.

Vierailukeskuksessa on tiedenäyttely. Tiedenäyttelyssä on simuloitu hissi, joka "vie sinut käytetyn polttoaineen loppusijoitusluolaan". Mene hissiin ja katso, mihin syvyyteen hissi sinut vie. Tämä lukema on ABC.

Kätkörasia on koordinaateissa
N 61° 13.(203+ABC)
E 021° 30.(883-ABC)

Muistathan, että alue uloimman portin ja vierailukeskuksen välillä on ydinvoimala-aluetta, joten kuljethan siellä vain tietä pitkin!


Left / vasemmalla: OL3 (1600 MW, under construction / rakenteilla)
Center / keskellä: OL 1 (660 MW when built / rakennettaessa, 880 MW at the moment / tällä hetkellä)
Right / oikealla: OL2 (identical to OL1 / identtinen OL1:n kanssa)

[ENG] Additional information

The nuclear power plants
Currently there are two places in Finland with nuclear power plants: Olkiluoto at Eurajoki (owned by TVO) and Hästholmen in Loviisa (owned by Fortum).

There are two identical operating nuclear power plants on Olkiluoto island at the moment, OL1 and OL2. They produce around 14 TWh (14 000 000 000 kWh) of electricity yearly, roughly 17% of all Finnish electricity consumption (17.4% in 2011). The construction of these plants started in 1974 and 1975 respectively, and they were ready for commercial operation in 1979 and 1982. They have throughout their existence been improved safety-, reliability- and production-wise.

After a vote in the Parliament in 2002 the operating company, TVO, was granted permission for their third nuclear power plant (5th plant in Finland). The building operations of OL3 commenced in 2005 and the plant was originally scheduled to begin operation in 2009, but numerous problems have delayed the project. Nowadays the best guess is that the plant will be ready for commercial operation in 2018. When OL3 finally starts production, Olkiluoto satisfies roughly 30% of Finnish electricity consumption and produces around 35% of electricity produced in Finland (depending on future electricity demand). Already now, measuring electricity produced, Olkiluoto is the largest energy producing site in Finland.

In 2010 the Parliament voted for a licence for a fourth nuclear power plant in Olkiluoto. The building of this plant was scheduled to begin before 2015, but since OL3 has not been finished, TVO requested more time. Their request was denied, which put the entire OL4 project into jeopardy.

Used fuel and the final repository
In 1983 the Finnish government outlined that all nuclear fuel used in Finland must be finally disposed of in Finland. Before the law was changed in 1994 Fortum - named Imatran Voima back then - shipped the used fuel from Loviisa nuclear power plants back to Soviet Union for reprocessing.

The planning of ways to dispose of this used nuclear fuel was initiated by the two Finnish nuclear power companies in 1980's, and to this end a joint company, Posiva, was founded in 1995 after the new law covering nuclear power and waste came into effect.

In the end it was decided that the used fuel will be deposited in the bedrock below Olkiluoto, over 400 meters below surface. Several methods will be used to ensure the safe containment from living nature for the thousands of years to come. The building of this final disposal repository started in 2005 and has progressed according to plan. The tunnel reached the final deposition depth in 2011, and the disposal is scheduled to begin in 2020.

Also see cache Vaskisukkula (GC3ZT8E).


[FIN] Lisätietoa

Ydinvoimalat
Tällä hetkellä Suomessa on ydinvoimaloita kahdella paikkakunnalla: Eurajoen Olkiluodossa (omistaja TVO) ja Loviisan Hästholmenissa (omistaja Fortum).

Olkiluodon saarella on tällä hetkellä toiminnassa kaksi identtistä ydinvoimalaitosta: OL1 ja OL2. Ne tuottavat noin 14 TWh (14 000 000 000 kWh) sähköä vuosittain, suunnilleen 17% Suomen energiankulutuksesta (17,4% vuonna 2011). Näiden laitosten rakentaminen alkoi vuosina 1974 ja 1975, ja ne aloittivat kaupallisen tuotantonsa vuosina 1979 ja 1982. Voimaloita on koko niiden käytössäoloajan paranneltu turvallisuuden, tuotantovarmuuden ja sähkön tuotantotehon suhteen.

Eduskunnan äänestyksessä vuonna 2002 TVO sai luvan kolmannen ydinvoimalan rakentamiselle Olkiluotoon (Suomen viidennelle ydinvoimalalle). OL3:n rakentaminen aloitettiin 2005 ja alunperin voimalan oli tarkoitus aloittaa tuotantonsa 2009, mutta lukuisat ongelmat ovat viivästyttäneet projektia. Tällä hetkellä paras arvaus on, että voimala olisi valmiina kaupalliseen tuotantoon vuonna 2018. Kun OL3 aloittaa tuotantonsa, Olkiluodon voimalat tyydyttävät noin 30% Suomen energiankulutuksesta, ja tuottavat noin 35% Suomessa tuotetusta sähköstä (riippuen toteutuneesta sähkönkulutuksesta). Jo nykyäänkin Olkiluodon ydinvoimala on tuotannolla mitattuna Suomen suurin sähköntuotantopaikka.

Vuonna 2010 eduskunta myönsi luvan Olkiluodon neljännelle ydinreaktorille. Rakentamisen oli tarkoitus alkaa ennen vuotta 2015, mutta koska OL3 oli vielä kesken, TVO pyysi rakentamisen aloittamiseen lisäaikaa. Heidän pyyntönsä evättiin, joten nyt koko OL4-laitoksen rakentaminen on vaakalaudalla.

Käytetty polttoaine ja loppusijoitus
Vuonna 1983 Suomen hallitus esitti, että kaikki Suomessa käytetty ydinpolttoaine pitää loppusijoittaa Suomeen. Ydinjätteiden niin tuonti kuin vientikin kiellettiin vuonna 1994 annetulla lailla. Ennen kuin lakia muutettiin Fortum - tuolloin nimeltään Imatran Voima eli IVO - kuljetti Loviisan reaktoreiden käytetyn polttoaineen Neuvostoliittoon ja sen hajoamisen jälkeen Venäjälle jälleenkäsittelyä varten.

Suomalaiset ydinvoimayhtiöt, TVO ja IVO, aloittivat loppusijoituksen suunnittelun 1980-luvulla, ja tätä tarkoitusta varten perustettiin yhteisyritys Posiva vuonna 1995 ydinenergialain muutoksen jälkeen.

Pitkien tutkimusten jälkeen parhaaksi vaihtoehdoksi nähtiin loppusijoittaa käytetty polttoaine Olkiluodon kallioperään, yli 400 metriä maanpinnan alapuolelle. Ydinjäte eristetään elävästä luonnosta tuhansiksi vuosiksi käyttäen moninkertaisia esteitä. Tämän loppusijoitusluolan rakentaminen alkoi vuonna 2005 ja rakentaminen on edistynyt suunnitelmien mukaan. Loppusijoitussyvyyteen päästiin vuonna 2011 ja loppusijoituksen on suunniteltu alkavan vuonna 2020.

Katso myös kätkö Vaskisukkula (GC3ZT8E).

Päälähteet / Main references:
Sähköntuotantoluvut / Electricity production figures: www.stat.fi, Teollisuuden Voima
Laitostiedot ja -historia / Plant specifications and history: Teollisuuden Voima
Loppusijoitus / Final deposition: www.finlex.fi, Posiva
Poliittisten päätösten vuosiluvut /Dates of the political decisions: Eri sanomalehdet ja internet-artikkelit / Various newspapers and net articles

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

  • OlkiluotoThe power plants of Olkiluoto. Left: OL 3, 1600 MW (under construction), Pressure Water Reactor. Center and right: OL 1 and 2, 880 MW, Boiling Water Reactor. Also note wind power plant on the right, 1 MW.

319 Logged Visits

Found it 299     Didn't find it 10     Write note 3     Temporarily Disable Listing 2     Enable Listing 2     Publish Listing 1     Needs Maintenance 1     Owner Maintenance 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 2 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.