Skip to content

<

De Hunze

A cache by botterbloem Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/04/2013
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Vanaf het startpunt is er een mooie wandeling (of stukje op de ATB) van van nog geen 2 km, iets meer dan een kwartiertje met 3 waypoints. Daarna moet je nog wel even terug. Het water hoeft u niet over te steken! Let op: er kunnen brandnetels en distels staan tijdens de wandeling. De vragen dienen om meer te leren over de omgeving en om de coördinaten van de waypoint 3 en de cache te verkrijgen.De Hunze


De cache bevindt zich niet op bovenstaande coördinaten, dit is slechts het startpunt, waar parkeergelegenheid in de buurt is. Om bij de cache te komen moet een route gevolgd worden. De coördinaten van de waypoints van de wandeling staan op de pagina, behalve van waypoint 3, de coördinaten daarvan volgen uit de puzzel. De puzzel-vragen dienen om wat uit te leggen over het gebied waarin de cache zich bevindt, zodat men voorbereid op pad kan.
De eindcoördinaten van de cache kunnen pas tijdens de wandeling worden bepaald!
NB De afbeeldingen bevatten geen aanwijzingen en zijn dus slechts ter illustratie!

Vraag 1
Hunze betekent moeras- of modder(stroom). Oorspronkelijk meanderde de rivier door dit drassige gebied. Deze drassigheid is er de oorzaak van dat er in Drenthe eigenlijk geen enkele plaats echt aan de oude Hunzeboezem ligt, hoewel het riviertje bij Gasselternijveen en Spijkerboor de beide dorpen bijna raakt. Dit laatste is waarschijnlijk het resultaat van het afsnijden en rechttrekken van de oorspronkelijke meanders bij deze dorpen.
De gebiedsnaam Hunsingo, ten noorden van de stad Groningen tot aan de Waddenzee, verwijst naar de Hunze (go, gouw, of gebied, van de Hunze). De oorspronkelijke uitmonding in de Waddenzee lag namelijk in de buurt van Pieterburen.
De Hunze begint ten oosten van Gasselte en ten westen van Drouwenerveen, waar het Voorste en Achterste Diepje bij elkaar komen. Vanaf dat punt tot het Zuidlaardermeer wordt het ook wel de Oostermoerschevaart genoemd, naar het dingspel Oostermoer. Het woord moer duidt wederom op moeras en laagveen. Vanaf het Zuidlaardermeer wordt de rivier het Drentsche Diep genoemd, omdat het dan vanuit die provincie door de provincie Groningen stroomt. Het mondt bij Waterhuizen uit in het Winschoterdiep. Tussen het Winschoterdiep en het Damsterdiep is de rivier sterk verzand en nog moeilijk als zodanig te herkennen. Ten noorden van het Damsterdiep heet de Hunze het Selwerderdiepje. Wat is de naam van de benedenloop van de Hunze vanaf Wierumerschouw?

Benedenloop Hunze

Vraag 22 Hondsrug-Hümmling ijsstroom
Het water in de omgeving van het startpunt komt niet rechtstreeks in de Hunze. Bij het startpunt staat een gemaal dat water uit de omgeving de Hunze in kan pompen, maar dat niet altijd doet. Het grootste deel van het water uit de omgeving wordt afgevoerd via een duiker die hier onder de Hunze ligt naar de brede sloot aan andere kant van de Hunze. Via het parallel aan de Hunze liggende kanaal "Leiding 2" wordt het water bij De Groeve weer samengevoegd met het water van de Hunze. Dit is vlak voordat deze het Zuidlaardermeer in stroomt. Het water uit het gebied van de Hunze is voor een groot deel als kwelwater afkomstig van de Hondsrug, niet geheel toevallig loopt daarom de Hunze min of meer parallel met de Hondsrug in noord-noord westelijke richting. De Hondsrug is niet ontstaan doordat ijs de grond heeft opgeduwd, maar hoogstwaarschijnlijk is deze kaarsrechte, zogenaamde subglaciale rug, onder een ijsstroom van een ijskap gevormd. Onder deze zelfde ijsstroom zijn nog enkele ruggen herkenbaar, waaronder de de parallel lopende Rolderrug. Overigens is de geologische term voor een dergelijke rug "flute" of "megaflute". Probeer je voor te stellen hoe zo'n enorme gletsjertong er uit zou hebben gezien!!! Hoe lang (km) is de hondsrug ongeveer (afgerond op 10km)?

Vraag 3De Veenarbeiders Eexterveenschekanaal De brede sloot hier in noord oostelijke richting, en aan de andere zijde van de Hunze in zuidwestelijke richting, is de Annerveensche Mond , die begin 20e eeuw nog de verbinding vormde tussen Annen en het Grevelingskanaal / Annerveenschekanaal. In Annen, in het zuidwesten van het startpunt van de cache, is nog steeds een Havenstraat. De haven lag op de plaats van de huidige ijsbaan van Annen. Waar nu de Annerveensche Mond onder de Hunze doorloopt, was vroeger de kruising met de Hunze geregeld met een aquaduct dat het water van de Hunze onder de Annerveensche Mond door leidde, zodat er scheepvaart mogelijk was op de Annerveensche Mond. Op de Hunze was o.a. na het gereedkomen van het Grevelingskanaal geen sprake meer van "grootschalige" scheepvaart.
De Annerveensche Mond is dus een zijkanaal van het Grevelingskanaal / Annerveenschekanaal. Deze kanalen zijn aangelegd om op systematische manier het veengebied, o.a. dat van Annerveen en Eexterveen, te "vervenen". Dat gebeurde al sinds 1600 via de Hunze, op kleinere schaal. Maar in de 18e en 19e eeuw werd het pas echt grootschalig aangepakt met het aanleggen van rechte vaarten die, in tegenstelling tot de grillige Hunze, de turf snel af konden voeren. De systematische manier van droge vervening in dit gebied gebeurde door ploegjes, turfgraversploegen, van ongeveer vier personen. Dat konden volwassen mannen zijn, maar ook maakten vrouwen en jongens er wel deel van uit. Wat was het aantal turven dat zo'n turfgraversploeg per dag ongeveer produceerde?

Vraag 4
Kwelvlies Als je het water van de Hunze in een glas zou doen, zou je zien dat het niet helemaal helder is. Het is dan nogal bruinig van kleur. Er is een element in het water dat (samen met zuurstof) verantwoordelijk is voor deze kleur. Met 32,1 % is het het element dat het meest voorkomt in de samenstelling van de aarde (dus niet alleen de aardkorst). Dit element is ook vaak de oorzaak van een blauwe gloed op min of meer stilstaand water in dit gebied. Dit lijkt dan op olie, maar als je het aanraakt, breekt de gloed, alsof de drijvende laag een soort fragiele schil is. Dit heet een kwelvlies. Het element waar we het over hebben is sinds de oertijd aanwezig in een soort klonten in de grond van dit gebied en werd hier tot in de jaren 50 zelfs nog op kleine schaal verzameld om het waardevolle element te bemachtigen. Wat is het atoomnummer van dit element?

Vraag 5
Voorheen Zuivelfabriek EexterveenSinds de vervening is in dit gebied de agrarische sector een belangrijke sector in de Veenkolonieën. Tegenwoordig is met name de akkerbouw voor het grootste deel verantwoordelijk voor het gebruik van de grond. Vroeger had echter de melkveehouderij een groot aandeel in het gebied. In Eexterveen is lange tijd een zuivelfabriek in werking geweest. Een deel van de fabriek wordt nog altijd gebruikt als opslag en werkplaats door bouwbedrijf Pepping en Meertens op Dorpsstraat 74. Wat is het jaar van oprichting van deze zuivelfabriek (niet dat van het bouwbedrijf)?

Vraag 6
Zoals eerder genoemd is het water in dit gebied voor een deel afkomstig van de Hondsrug als kwelwater. Het grondwater hier is van uitzonderlijke kwaliteit. Aan de andere kant van de Hunze zijn daarom door de Waterleidingmaatschappij Drenthe putten geslagen om dit water op te pompen. Rondom deze putten, herkenbaar als kleine heuveltjes, is natuur aangelegd, genaamd "de Bulten". In het het midden van dit gebiedje liggen enkele bulten, restanten van rivierduinen van de Hunze. Het opgepompte water is zelfs zo goed dat het in flessen wordt verkocht als "Anl'eau". (Zie ook cache GC13TTA , Anneroel "Anl'eau") Vanaf welke diepte in meters wordt dit water opgepompt?

Vraag 7
Gasvelden NederlandGaswinning is in Groningen een belangrijke bron van inkomsten, vanwege het gigantische Slochteren-gasveld. Maar ook hier, 3-4 km onder u, ligt een gasveld. In de buurt kunt u daar wat tekens van zien in de vorm van gaslocaties, zoals ook de inactieve boorlocatie van cache GC3QJE5 "Boorlocatie", die zichtbaar is tijdens de wandeling. Achter Spijkerboor tegen de Hunze aan ligt echter een actieve locatie. Op de weg van Spijkerboor naar Veendam ligt tussen Kiel Windeweer en Veendam de locatie waar het gas uit het Annerveen-veld wordt behandeld om uiteindelijk door de Nederlandse Aardolie Maatschappij aan de Gasunie te worden geleverd. In welk jaar is het Annerveen-gasveld ontdekt?

waypoint 3

N 53° 0 A . B C D
E 006° 4 6 . E F G
A= wortel van letterwaarde 3e letter vraag 1 E= stapeltel vraag 2
B= laatste cijfer vraag 4 / eerste cijfer vraag 4 F= eerste cijfer vraag 6 + laatste cijfer vraag 6
C= laatste cijfer vraag 5 - eerste cijfer vraag 5 G= 3e cijfer + 4e cijfer vraag 7
D= stapeltel vraag 3  

Vraag 8
Kan pas beantwoord worden op weg naar waypoint 1
Uit hoeveel letters bestaat de naam van de brug die u tegenkomt? De naam van de brug is verdwenen... De brug heet Fiepsbrug

Vraag 9
Kan pas beantwoord worden bij waypoint 3
Wat is het hoogste waterstand die hier gemeten kan worden aan de zuidelijke zijde? Stapeltel dit getal.

Vraag 10
Kan pas beantwoord worden bij waypoint 3
Wat is het hoogste waterstand die hier gemeten kan worden aan de noordelijke zijde? Stapeltel dit getal.

Eindcoördinaten (waarvoor vragen 8,9 en 10 moeten worden beantwoord)

N 53° 0 H . I J K
E 006° 4 6 . L M N
H= wortel vraag 8 L= vraag 8 - vraag 10
I= vraag 8 - vraag 9 M= (wortel vraag 8) x vraag 10
J= vraag 9 - wortel vraag 8 N= (vraag 9 x vraag 10) - vraag 8
K= vraag 9 - vraag 10  

Succes met oplossen!

Je kunt de antwoorden van de puzzel voor waypoint 3 controleren op GeoChecker.com.

Additional Hints (Decrypt)

Qvg yvwxg rra NOP-gwr, znne urg trurvz oyvwsg orjnneq gbg urg rvaqr!

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.