Skip to content

<

Kalfmolen

A cache by cricri010 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/02/2013
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Een simpele oppikker om een toch wel mooie locatie.

De molennaam Kalfmolen werd al lang gebruikt: De Caelfmolen (1760), de Calfmolen (1772), de Kalfmeulen (1838). De molen iwerd in de tweede helft van de 17de eeuw gebouwd op de Graaf Jansdijk, een zeedijk uit het begin van de 15 de eeuw. Soms werd gemeld dat de molen omstreeks 1600 gebouwd werd om graan te malen voor de Spaanse troepen. De oudste zekere vermelding dateert uit 1681, toen molenaar Cornelis Dyle op de molen verongelukte. In 1690 vinden we de Kalfmolen vermeld als "de muelen die op den zeedijk staet".

Bij herhaaldelijke onderhouds- en herstellingswerken werden verschillende molenonderdelen vernieuwd, wat onder meer blijkt uit de datum 1746 op het vangwiel.
In de balken werden meerdere jaartallen en namen gegrift zoals 1705, Collyn 1733, J.P. Delanghe 1770, T. Tytens (zonder datum) en L.P. Devos 1864.

Ignace Devos was pachter in 1834. Na Charles Lievens (1886) en  Pol Devos werd de molen verkocht aan Edward Verheye, de Grauwen, zoals hij werd genoemd. Hij bleef er tot 1914.

Op 29 maart 1886 liep de molen tijdens een onweer zeer zware schade op.

Door de Eerste Wereldoorlog viel de molen stil en raakte grotendeels in verval. De Belgische Staat verwierf de vervallen molen en liet hem in 1925 grondig maar gebrekkig herstellen door Knokkenaar R. Annys. Pas in 1926 zette molenaar Lotheir Peel de Kalfmolen opnieuw in werking. Door het gebrekkige molenmechanisme hield molenaar Peel er na één jaar mee op. Dan bood zich nog een zekere Fons Hillens aan, maar hij vond de pachtprijs te hoog.

De molen werd in 1928 aangekocht door "Les Amis de la Commission Royale des Monuments et des Sites" (de vrienden van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen), met medewerking van het gemeentebestuur van Knokke, de vereniging Het Zoute en de Touring Club van België. Zo kon de molen van het Kalf behouden blijven en andermaal worden ingewijd tijdens de folklorefeesten in augustus 1928. Getuige daarvan is een tweetalig inschrift op een bord tegen de standaard.
De Kalfmolen was in 1939 de eerste Belgische windmolen die beschermd werd op basis van de wet van 7 augustus 1931 op het behoud van monumenten en landschappen. 

De Kalfmolen raakte door gebrekkig onderhoud steeds verder in verval. Consolidatie- en herstellingswerken in 1958 konden het tij niet keren. De gemeente Knokke, die in 1974 eigenaar werd, liet in 1979-1980 een grondige restauratie uitvoeren door aannemer Cottenier uit Aalbeke, naar een ontwerp van architect Walter Snauwaert uit Oostende (°Ingelmunster 1928 - +Oostende 2011). Helaas werd de beoogde maalvaardigheid niet bereikt. Dat kwam er pas na nieuwe herstellingswerken, uitgevoerd in 1990 door de molenbouwers Peel uit Gistel. De onmiddellijke omgeving van de molen werd in 1995 als dorpsgezicht beschermd om de windvang te verzekeren. Anderzijds is de weide net naast de historische Graaf Jansdijk thans volgebouwd met villa's. Vrijwillige molenaar van 1981 tot 2006, was Luc Van Rillaer. Hij werd in 2010 opgevolgd door Ivan Maertens uit Heist en Stijn Vancauwenberghe uit Beernem. Op 13 juli 2007 werd een roede verwijderd na een pestelbreuk. Op dinsdag 28 april 2009 heeft de firma Wieme Molenbouw uit Machelen-Zulte een nieuwe pestel en twee nieuwe einden geplaatst.


Technische beschrijving

° verticale beschieting tegen de zij- en voorkant
° eiken leien aan de windweeg en op de kap
° gebroken kap
° gevlucht/rad: nieuwe pestelroeden - vlucht van ca. 23 m
° maalzolder: haverpletter.
° steenzolder: twee koppels maalstenen
° vangwiel: 48 kammen -> schijfloop: 13 staven - drijft ook het kamwiel en de haverpletter aan
° voorwiel: 48 kammen -> schijfloop: 13 staven
° houten hoepelvang.

Inscripties
Op het klauwijzer van de voormolen staat "ANNA" en "180."; het vierde cijfer is bij een vroeger onderzoek onzichtbaar; nu is het jaartal helemaal verborgen.
De twee bovenwielen werden tijdens de restauratie van 1979-1980 vervangen. Op het oude vangwiel staat: "IHS ANNO 1746 ICM". Een fragment van de middenlijst waarop inschriften staan, werd afgezaagd en in de molen geplaatst: "P. DELANGHE 1770", "HUISRECHT /COLLYN /1713", "TOMAES PO /UWAERT /1703", "1733", "1763".
Op de ezel onder de voormolen is geschilderd "IA-COBUS DE VOS / 1837". Op de bovenas "LUDOVIKUS DE VOS / 1865".

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.