Skip to content

Kotlik / Kettle Hill Traditional Geocache

Hidden : 06/30/2013
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Tradiční keš na nenápadném kopci s nečekaným výhledem a zajímavou historií.

Pohled na Kotlík od jihu
Pohled na Kotlík od jihu

Vrch Kotlík 391 m n.m. se zvedá z mírně zvlněné otevřené krajiny mezi Liticemi a dálnicí D5. Ještě v polovině 20. století byl holý, pokrytý pastvinou. Nyní je porostlý lesem. Současný název vznikl překladem z němčiny. Místním jménem „Tigl“ se v němčině označovala nádoba (kotlík) nebo také pánev. Není zcela jisté, zda dostal vrch jméno podle svého tvaru, vzdáleně připomínající kotlík, nebo podle pramenné pánve v jeho blízkosti. Přestože vrch převyšuje okolí o několik desítek metrů, poskytuje pohled z vrcholu dosti daleké rozhledy na Plzeň a okolní kopce. Velmi dobře je vidět Valík a Radyně.

Zajímavosti

Archeologický průzkum prováděný v druhé polovině 90. let na jižních svazích Kotlíku (Stage 1) prokázal, že místo bylo po dobu 800 až 1000 let osídleno již v neolitu, tedy přibližně před 7 600 lety. Byl to první doklad nejstaršího zemědělského osídlení na území západních Čech.

Místo pravěké osady
Místo pravěké osady

Keramické střepy
Keramické střepy nalezené 4. 3. 2014 na místě pravěké osady známým lovcem pokladů Sam50.jr .

Jižním směrem za kótou 407 se nalézá obec Šlovice. Počátky obce se odvíjejí od hradu Plzeň a sahají do počátku 11. století. První písemná zmínka se váže ke jménu Soběhrd z rodu Drslaviců z roku 1245. Roku 1343 koupil ves Šlovice klášter Chotěšov. Po zrušení roboty 1848 vznikla samostatná obec se starostou, radními a členy zastupitelstva. V roce 1930 měla obec 400 obyvatel. Po roce 1750 bylo vydáno císařské nařízení, ve kterém se uváděla povinnost pro obce, kde nebyla fara, zbudovat zvonici. Tehdy se jednalo o typ zvonic, kterým se říkalo „zouvák“. Tento typ byl v obci používán do doby než byla postavena kaplička. Její postavení se datuje do první poloviny 19. století. Dnešní pozdně barokní kaple (Stage 2) má charakter drobné centrální stavby šestibokého půdorysu. Jehlancová střecha vrcholí sankturosovskou vížkou zakrytou cibulovitou bání s makovicí a křížkem na vrcholu. V roce 2004 byla kaple prohlášena za KULTURNÍ PAMÁTKU Národním památkovým ústavem. V roce 1995 při oslavě 750 let obce byla vysvěcena.

Návesní kaple ve Šlovicích
Návesní kaple ve Šlovicích

Pod Kotlíkem byla v 50. a první polovině 60. let 20. století kasárna radiotechnické roty. Areál byl převzat po německé armádě, na vrcholu Kotlíku byl umístěn radiolokátor. Armáda toto stanoviště opustila v roce 1964.

Kudy ke krabičce

Z doporučeného parkoviště dojdeme po úzké asfaltové cestě až na vrchol. Keš se nalézá vlevo na okraji lesa. Cesta pokračuje dál jižním svahem vrchu (Stage 1), podchází dálnici, chvíli vede souběžně s dálničním přivaděčem a nakonec zahýbá do Šlovic (Stage 2). Těsně před Šlovicemi je bohužel uzavřena a do obce se po ní nelze dostat.

Další keše autora:
Mravenci / The Ants
Noční dino safari / The Night Dino Safari - premium member cache.

Literatura:
Tajemství plzeňských kopců, Jan Haišman, Starý most s.r.o., Plzeň 2011.
Kronika obce Šlovice, Karel Kašpar, 2013

Flag Counter

Additional Hints (Decrypt)

Hepvgr arohqr cbgeron / Lbh pregnvayl jvyy abg arrq

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)