Skip to content

Gārsenes muiža Traditional Geocache

Hidden : 06/21/2013
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

LV
Slēpnis ir neliela kārbiņa, kas satur viesu grāmatu, zīmuli un asināmo. Vieta diezgan publiska, it īpaši skolas laikā.
ENG
Cache is small plastic box, includes logbook, pencil and sharpener. Place is public, especially at school time.

LV
Šis ir mans pirmais slēpnis un pirmais no sērijas: Gārsenes pils un dabas takas
Dienvidsusējas upītes krastos pie Gārsenes pils izveidotas tūrisma takas ar atpūtas un ugunskura vietām, apskatāmi vairāk nekā 30 unikāli dabas objekti un visi pagasta ievērojamākie arhitektūras un kultūrvēstures pieminekļi.
ENG
This is my very first and first cache of the series: Garsenes castle and nature trails.
At river Dienvidsusēja banks at Garsenes castle formed a hiking paths with resting and fireplaces, viewed more than 30 unique objects of nature and architectural and cultural monuments.
LV
Gārsenes muiža
Gārsenes muižas kungu māja (vācu: Herrenhaus Garßen) jeb Gārsenes pils atrodas Aknīstes novada Gārsenes pagasta Gārsenē. Muiža līdz Latvijas agrārajai reformai 1920. gadā piederēja Budbergu dzimtai, tagad Aknīstes novada pašvaldībai. Pašlaik tajā atrodas Gārsenes pamatskola un pagasta TIC.
Iesaku apmeklēt arī Gārsenes dabas takas, kuru apmeklējumu gan ir jāsaskaņo un jāapmaksā TIC pilī.
Vēsture
Gārsenes muižu 1583. gadā Kurzemes un Zemgales hercogs Gothards izlēņoja bruņniekam Godhardam Budbergam no Beninghauzenas un tā uz vairākiem gadsimtiem kļuva par Budbergu dzimtmuižu. Gārsenes kapos atrodas dzimtas kapenes.
Tagadējā kungu māja tapusi ap 1856. gadu, sākumā uzcelta pils divstāvīgā daļa, bet zemākais spārns uzcelts 1885. gadā. 1939. gadā pēc arhitekta Vasiļjeva projekta bijušo muižas ēku pārbūvēja Gārsenes pamatskolas vajadzībām.
Muižas ansamblis
Gārsenes muižas kungu māja ir būvēta neogotikas stilā. Lielāko divstāvu pils daļu papildina apaļš četrstūrveida stūra tornis, kā arī ieejas lievenis, bet mazāko – vienstāva – apaļš piebūvēts tornis. Fasādi interesantu un dzīvīgu padara ailes, kuras ir sagrupētas pa divi, bet pie balkona pa trīs. Gārsenes pilī saglabājušās durvis ar stiklotu augšējo daļu, podiņu krāsns un krāsns ar gleznojumiem. Uz balta fona uzgleznotas buru laivas, vējdzirnavas, jūras skati u.c. Pilī atrodas muzejs, kurā var apskatīt ekspozīciju par Budbergu dzimtu. Apkārtnē ir izveidotas divas takas ar vairāk kā 30 dabas objektiem, no kurām viena ved līdz baronu ģimenes atpūtas vietai pie dzirnavām.
Gārsenes muižas pils priekšā atrodas vārtu stabi. Saimniecības ēkas grupējas ap parādes pagalmu, blakus pilij ir sena klēts un stallis ar lieveņa arkādi. Pāri bruģētajam ceļam atrodas dzirnavas. Muižas kompleksā ietilpst arī brūzis ar strādnieku māju un kalpu māja.
Avots: http://lv.wikipedia.org/wiki/G%C4%81rsenes_mui%C5%BEa

Gārsene Manor is a Neo-Gothic manor house located in the historical region of Selonia, in Latvia. The palace houses a museum where visitors can view an exhibition about the Baltic-German von Budberg family. There are Garsene local elementary scholl and TIC in manor today.
Also I recommend to visit the Garsenes nature trails. A visit should be coordinated and paid at TIC.
History
Gārsene manor was built in Neo-Gothic style for the von Budberg family around 1856 next to a rectangular courtyard. The two-story portion of the manor was built first, with a single story wing added in 1885. The family owned the manor until the Latvian agrarian reforms in 1920. In 1939 the building was rebuilt after the project of the school architect Vassiliev, and since 1940 it is part of the Gārsene local elementary school.
An 18th century mill on the estate was remodeled with a Neo-Gothic façade in the second half of the 19th century. There is also a wide landscape park with ponds and decorative bridges adjacent to the manor. There are thirty different attractions for the visitors to see, one of which leads to the baronial family resting place adjacent to the mill.
Gārsene Manor is located beyond the estate gate posts. Farm buildings are grouped around the front courtyard, there being next to the manor an old barn and stables with an arcade porch. The manor complex also has a brewery, laborers' residence and servants' quarters.
Source: http://en.wikipedia.org/wiki/G%C4%81rsene_Manor

Additional Hints (Decrypt)

Cvrfrrq! Fvg qbja!

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)