Skip to content

This cache has been archived.

racing-rally99: Konec

More
<

Kromezdice

A cache by racing-rally99 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/26/2013
Difficulty:
3.5 out of 5
Terrain:
4 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Kromezdice


Ves 7 a půl kilometru od Klatov. Název vsi se vyvíjel následovně:

rok 1379 – Kromiezdicz

rok 1416 – Kromyezdicz

rok 1584 – Kromeeržycze

rok 1601 – Kromiezlicze

rok 1654 – Kromyžycze

rok 1789 – Kromieržlicz

rok 1839 – Kromieřtitz

rok 1854 – Kroměřlice

rok 1916 – Kroměždice

Název je odvozen od vi lidí Kroměždových. Toto osobní jméno má 2. člen -žda od zaniklého slovesa ždáti. Lidově se název obce vysvětloval podle údajného skromného života zdejších obyvatel – Kroměždice - skromně žili.

Ves Kroměždice patřila v 15. století k plánické faře a měla 9 lánových usedlostí. Tamní farář Jakub prodal v roce 1416 všechny dvory, jež patřily, svým poplatným lidem právem zákupním.Poddaní pak byli povinni podle smlouvy s farářem odvádět z každého statku ročně 41gr. Ve dvou termínech – na sv. Jiří a na sv. Havla. V období Velikonoc a Vánoc pak museli nosit na faru po dvou zajících. Zůstávala jim povinnost platit královskou berni. Před sv. Václavem byli Kroměždičtí povinní dát své vrchnosti měřici obilí a vysít ji. Jinak neměl farář právo žádat od poddaných nic dalšího. Smlouva mlčí o povinnosti robotovat, zvláštní je i právo lovit ( zajíci ) i přímá platba královských daní. U Kroměždických tak vznikly určité výsady, které obyvatelé okolních obcí spadajících po světskou vrchnost neměli.

V době husitských válek docházelo k velkým majetkovým přesunům a majetek církve se různě dostával do rukou šlechty. Kroměždice v té době byly připojeny po zániku cisterciáckého kláštěra pod Zelenou horou k panství Šternberků.

Kroměždice jsou jmenovány při dělení zelenohorského panství v roce 1584. V 16. století Ladislav ze Šternberka začal vymáhat na Kroměždických robotu a další povinnosti a chtěl od nich získat listiny o zákupním právu. U sebe je měl mít jen Václav Bohounek. Toho dal Ladislav ze Šternberka zavřít do těžkého žaláře a tam jej věznil tak dlouho, až uvedené listiny odevzdal úředníkovi Matyášovi. Po prodeji vsi Kocům z Dobrše Ladislav listiny Kroměždických vrátil a situace se opakovala. Tentokrát se do vězení dostal Jiřík Kříž.

Kroměždice pak spadaly pod Obytce Koců z Dobrše až do roku 1631.Pak se zde v rychlém sledu vystřídali: Markvart Šofman z Hemrelesu,Vilém Pilhart Břeněk ze Zeleného Údolí a Maxmilián Jiří hrabě z Dobrše. Zadlužený obytecký statek pak koupil Jindřich Bedřich hrabě z Gutštejna. V roce 1685 se Obytce s Kroměždicemi dostaly do rukou Antonínovi hraběti z Trautmansdorfu. Od toho koupil Obytce v roce 1700 Adam Humprecht Fortunat Koc z Dobrše. Ke konci 18. století Obytce s Kroměždicemi držel hrabě Thun a následně řád maltézských rytířů.

Podle berní ruly bylo ve vsi v roce 1654 sedm sedláků: Adam Bohuník, Vít Hanzlík, Václav Sýkora, Jan Vobřovský, Václav Kubala, Jan Mareš a Matěj Kostřáb. Dále tři chalupníci: Prokop Nězvěz, Jakub Kříž a Václav Vrácovský. Jako nově osedlý je uveden Havel Pohůnek. Ves byla součástí panství Obytce.

V roce 1786, kdy byly Kroměždice přofařeny k Plánici, bylo ve vsi 30 domů. V nichž žilo 195 katolíků a 5 židů. V roce 1739 v obci bylo 6 sedláků a 5 chalupníků. V roce 1789 se Kroměždice uvádějí v majetku řádu maltézských rytířů, kteří měli svoji komendu v Obytcích.

V roce 1848 měly Kroměždice 28 domů a 206 obyvatel, v roce 1869 30 domů a 197 obyvatel, 1895 31 domů a 188 obyvatel.

Obětem první světové války byl postaven pomník v roce 1925.

Rovněž byl postaven v roce 1937 v Kroměždicích na popud dorostu agrární strany památník Antonína Švehly. Během druhé světové války byl zakopán pod zem, pak byl sice vykopán, ale už nebyl postaven. V sedmdesátých letech ho místní znovu zakopali. Znovu byl vztyčen v roce 2008.

  1. srpna 1957 bylo v Kroměždicích založeno JZD.

Starý ráz obce byl zachován až do sedmdesátých let, kdy mnohé roubenky byly zbourány. Zůstalo jen jediné roubené stavení. Maketa původního vzhledu vsi je uložena ve Vlastivědném muzeu Dr. Hostaše v Klatovech.

Prodejna jednoty byla v obci postavena v osmdesátých letech v akci " Z ". Tehdy se budovala kanalizace.

V devadesátých letech byly vyasfaltovány další komunikace. V roce 1998 koupila zrušenou prodejnu obec, která zde pro místní občany zřídila schůzovou místnost.

17. května 2008 se v Kroměždicích konalo setkání rodáků spojené se znovuodhalením pomníku Antonína Švehly. Na programu byly proslovy hostů i kulturní vystoupení žáků školy. V objetku bývalé prodejny byla k vidění výstava dobových fotografií a kronika obce.

 

 

BUĎTE OPATRNÍ, AŤ VÁS NIKDO NEVIDÍ.

Additional Hints (Decrypt)

An yvcr, ehxbh an zr arqbfnuarf

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.