Skip to content

Cesti patroni - Svata Anezka Mystery Cache

Hidden : 09/24/2013
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Tato série keší je věnována ochráncům české země - našim zemským patronům. Celkem máme téměř 20 patronů, zaměříme se však na ty základní, kteří jsou nám více známí a mají k naší zemi nejblíže. Přiblížíme Vám stručně jejich život a zajímavá fakta. Úkolem vždy bude zjistit pár indicií, které budou sloužit k vypočtení souřadnic. Při odlovu keší si nezapomeňte zapsat bonusové číslo, na konci série Vás čeká keš bonusová. Přejeme Vám příjemné luštění a prima odlov.

Svatá Anežka

 
   Anežka, nejmladší dcera českého krále Přemysla Otakara I. a jeho druhé choti Konstancie Uherské, narozená roku 1211, prožila dětství v ženských klášterech ve slezské Třebnici a v Doksanech na Litoměřicku. Anežčin otec v souladu s dobovými zvyklostmi zamýšlel dceru výhodně provdat. Už v jejích osmi letech ji proto zasnoubil s o rok starším Jindřichem, synem císaře Fridricha II. Příbuzenstvím s významným rodem Štaufů si hodlal upevnit svoje postavení na středoevropské scéně. Rodiče Anežku poslali na vychování do Vídně na dvůr rakouského vévody Leopolda VI. Babenberského. Právě Leopold šikovnou intrikou zasnoubení zmařil a císaři vnutil jako novou snoubenku pro jeho syna vlastní dceru Markétu.

   Jako druhý v pořadí se o ruku ucházel anglický král Jindřich III. z rodu Plantagenetů. I tentokrát z námluv nakonec sešlo. Poté se znovu přihlásil císařův syn Jindřich, zasnoubený s Markétou Babenberskou, která prý krásy moc nepobrala. Byl to však marný pokus. A konečně čtvrtým nápadníkem byl sám Jindřichův otec, císař Fridrich II, tehdy nejmocnější muž Evropy.

   Tyto odvolávané nabídky k sňatku ranily citlivou a přitom hrdou povahu princezny. Rozhodla se zasnoubit Bohu a vstoupila do kláštera. Když její otec zemřel, neváhala už ani na okamžik a u svého bratra krále Václava I. si prosadila, že se bude zcela věnovat zbožné a charitativní činnosti. Bratr jí věnoval pozemek na nábřeží Starého Města pražského, kde v roce 1232 založila špitál sv.Františka. Následující rok přibyly v jeho sousedství hned dva kláštery – mužský klášter řádu menších bratří sv.Františka z Assisi a ženský klášter řádu sv.Kláry, což byla ženská větev františkánů. A právě do tohoto kláštera v roce 1234 sama Anežka vstoupila a stala se jeho abatyší. Se svatou Klárou z Assisi, zakladatelkou řádu klarisek, si Anežka dopisovala. Právě Klára Anežku inspirovala k založení nového řádu podle přísných regulí chudoby, pokory a zbožnosti, jak je prosazoval sv.František. Jenže u tehdejšího papeže nenalezla pro svůj počin dostatečné porozumění. Teprve v roce 1252 vznikl podle jejích představ u dříve založeného špitálu blízko Juditina mostu klášter křížovníků s červenou hvězdou, jediné řehole vytvořené na české půdě, která byla o osm let později potvrzena novým papežem.

   Rovnež dosáhla toho, že královské pohřebiště bylo dočasně přeneseno z kostela sv.Víta na Pražském hradě do jí založeného kláštera sv.Františka na Starém Městě. Jako první byla ve zdejší kapli Panny Marie v roce 1248 pohřbena manželka Václava I královna Kunhuta Štaufská. O pět let později byl tady uložen i Anežčin bratr, král Václav I. V klášteře měl být pochován i Anežčin synovec Přemysl Otakar II. Ten byl nakonec pohřben opět v kostele sv.Víta.

   Anežka Přemyslovna zemřela v jedenasedmdesáti letech 2.března 1282. Pražský klášter klarisek byl během husitských válek vydrancován a Anežčin hrob byl zřejmě zničen. Její ostatky však před tím sestry klarisky vyzvedly a odnesly neznámo kam. Už krátce po své smrti byla Anežka považována za svatou. O její svatořečení marně usilovala Eliška Přemyslovna i její syn císař a král Karel IV. Teprve až v 19.století, konkrétně v roce 1874, se podařilo pražskému arcibiskupovi a kardinálovi Bedřichu Schwarzenbergovi dosáhnout jejího blahoslavení. A v předvečer demokratického převratu v bývalém Československu, v listopadu 1989, byla papežem Janem Pavlem II. prohlášena Anežka Česká za svatou. O tomto politickém převratu se hovořilo jako o novém svatoanežském zázraku.


Použitá literatura :
Jan Bauer : Čeští světci a kacíři, MOBA, 2006


 A) Anežka prožila dětství po klášterech, jedním z nich byl klášter v Doksanech na Litoměřicku. Byl založen ve 12.století knížetem Vladislavem II. a jeho chotí. Zajímá nás její křestní jméno. Pokud spočítáte počet písmen ve jméně, máte indícii A. Tato kněžna byla později v tomto klášteře pohřbena.

 


B) Postava Anežky je spjata s klášterem Na Františku v pražské čtvrti Josefov. Jedná se o nejmenší katastrální území Prahy. Podstatnou část této čtvrti tvoří Židovské město. Nás zde zajímá název ulice, která tuto čtvrť protíná. Vede od Čechova mostu až ke Staroměstskému náměstí. V ní se nachází luxusní obchody a řada významných památek. Nese jméno jedné evropské metropole. Takže spočítejte písmena ve jménu ulice a máte B.

  


C) Anežka se stala první abatyší kláštera Na Františku. Klášter se stal spolu s chrámem sv:Víta, Vojtěcha a Václava místem odpočinku českých panovníků. Během husitských válek v 15.století byl klášter výrazně poničen, poté dominikány obnoven. V 18.století byl však zrušen za vlády císaře Josefa II. Indícií C vám bude rok zrušení.
 D) Svatá Anežka je úzce spjata s řeholí sv.Františka a sv.Kláry. Tito světci se narodili v Assisi, poutním místě střední Itálie. Hledáme rok, kdy byly památky v tomto městě zapsány na seznam světového dědictví UNESCO. Pokud víte, máte indícii D.


E) Dodnes nevíme, kde spočívají ostatky sv.Anežky. Byly přeneseny řádovými sestrami z kláštera během husitských drancování. Nedávno byl prozkoumán prostor pod oltářem blízkého kostela sv.Haštala. Bohužel zde hrob Anežky nalezen nebyl. My ale tento kostel použijeme k získání další indície. Zajímá nás, kolik lodí má současná (!) bazilika? Pozor, byl několikrát přestavován, dnes je to nepravidelná bazilika. Máte tedy předposlední indícii E.


 


F) K svatořečení je zapotřebí kromě jasného doložení zázraku též existence ostatků budoucího svatého, jako určité potvrzení, že daný člověk žil a nebyl tak fiktivní postavou. U Anežky před svatořečením nastal velký problém. Ostatky řádové sestry zachránily před husity, bohužel dodnes nevíme, kde byly uloženy. Ostatky v relikviářích se ukázaly být podvrhy, tedy nemohly být použity během procesu svatořečení. Nakonec byl objeven ostatek, který s největší pravděpodobností patřil Anežce – dolní čelist uchovávána v královském klášteře El Escorial blízko Madridu. Část čelisti byla darována pražské katedrále. Zamíříme tedy pro indícii právě do Španělska. V klášteře El Escorial král Filip II. soustředil největší sbírku relikvií, čítala až 7500 kusů. Zde nás bude zajímat křestní jméno světce, kterému je klášter zasvěcený. Spočítejte písmena jeho českého jména a máte F. Nápovědou vám může být rošt.

 Výpočet finálních souřadnic :


N 49° (A+B+F+3).(3*A*B*E + 11*E)

E 013° (F+1).((D-C)*E + 27)

Kontrolní součet všech číslic v souřadnicích : 72

 

 


Dodnes nev

Additional Hints (Decrypt)

I yvfgv cbq fxnyavz cerivfrz.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)