Skip to Content

<

Kuldovka

A cache by MiDaBa Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 07/04/2013
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Jednoduchá mysterka věnovaná základní škole, které většina žáků, absolventů i zaměstnanců říká Kuldovka. V současné době nese škola čestný název Tyršova základní škola a nachází se v Brně - Židenicích.


škola
Budova školy je postavena podle návrhu architekta Ing. Oskara Pořísky ve funkcionalistickém stylu.

architekt pudorys
Oskar Poříska
Půdorys budovy

Poprvé se zde vyučovalo ve školním roce 1932/33. V té době se škola jmenovala Tyršova pokusná škola obecná. Tento čestný titul si škola prosadila do svého názvu, protože v téže době se oslavovalo 100. výročí narození Dr. M. Tyrše.

počty žáků zaměstnání rodičů
Počty žáků ve třídách
Zaměstnání rodičů žáků školy

Ve škole se v té době začalo vyučovat podle zvláštního statutu reformní smíšené školy. Hlavní myšlenky tohoto statutu směřují k vybudování demokratické československé školy, která by posílala do světa generaci pracovně i mravně samostatnou, zvyklou spoléhat na sebe, na svůj rozum a rozhodně jednat pro blaho nikoli jen vlastní, nýbrž celé společnosti. Hlavními zásadami této školy jsou požadavky školy jednotné, pracovní a společenské. V praxi to znamenalo, že se škola snažila vychovávat děti k samostatnosti a odpovědnosti, a to nejen k sobě samým ale také k celému třídnímu i školnímu kolektivu. Svého cíle dosahovali praktikováním tzv. globální metody učení, kdy byli žáci vedeni k pochopení učební látky a kdy učitelé dbali na vzájemnou provázanost jednotlivých předmětů. Současně škola dbala o správnou životosprávu dětí s pravidelným lékařským dozorem. K dodržování této koncepce byly nápomocny časté hospitace a návštěvy školy ze strany pedagogických odborníků i laiků. Velký důraz byl kladen také na spojení školy a rodiny. Rodiče byli neustále zpravováni o chodu školy, sami se aktivně zapojovali do organizace volného času žáků i úprav školy, navštěvovali vyučovací hodiny svých dětí. Tímto snažením se škola stala krásným společným dílem rodiny a školy. Tyto myšlenky byly na svou dobu velmi moderní a pokrokové a jsou přenositelné i do dnešní doby. Prvním ředitelem Tyršovy pokusné školy obecné byl pověřen Městským výborem školním v Brně pan Ignác Ráček.

ředitel školy Ignác Ráček

Tyršova pokusná reformní škola se mohla pochlubit také svojí vlastní vlajkou, která spojovala společnou ideu školy: ZDRAVÍ - PRÁCE - PŘÁTELSTVÍ. Symbolika vlajky byla vysvětlována takto: na modré obloze je zobrazeno slunce = zdraví, ve slunci kytice pěti květů = kamarádský pracovní svazek pěti postupných ročníků, bílé květy = upřímnost přátelského poměru.

vlajka školy


V roce 1994 bylo potřeba provést rekonstrukci budovy školy, neboť "sloužila" židenickým občanům již přes šedesát let bez větších oprav. Rekonstrukce probíhala do roku 1995. Škola byla zateplena, byla vyměněna okna a dostala novou fasádu. Vše probíhalo v souladu s dobovými fotografiemi tak, aby původní vzhled školy byl v co největší míře zachován.

panorama po rekonstrukci
Půdorys
Budova po 1. rekonstrukci v 90. letech

K závažné změně v činnosti školy došlo 1. 7. 1993, kdy získala právní subjektivitu. Na základě zřizovací listiny se stala organizací příspěvkovou, která zahrnuje školu, školní družinu, školní jídelnu a kuchyni. Od roku 2002 opět nese čestný název Tyršova základní škola.

v roce 2013 po rekonstrukci 2018
Budova v roce 2013
Budova v roce 2018

Nyní jde o moderní školu se zaměřením na matematiku, informatiku, český a anglický jazyk. V roce 2018 byly dokončeny další rekonstrukce budovy - výměna všech oken za hliníková a obnova fasády. Vše proběhlo pod dohledem Odboru památkové péče, aby zůstal zachován její původní vzhled.
Navštěvuje ji okolo 380 žáků, které vzdělává okolo 40 pedagogických pracovníků a zázemí jim zajišťuje 11 provozních zaměstnanců. Výhodou je rodinná atmosféra v krásné památkově chráněné budově. No a proč se jí říká "Kuldovka"? Je to velmi prosté. Označení plyne z ulice, na které se nachází.

škola

Přejděme k vlastní keši. Protože je to keš o škole, bude potřeba malinko zapojit mozkové závity. Určitě ale nebude pro nikoho, kdo dával ve škole alespoň trochu pozor a prostudoval si listing, obtížné zjistit, kde se keš ukrývá :).
Souřadnice jsou ve tvaru:

N AB° CD.E
E FG° HI.J


mystery1 mystery2
Děkuji Chameleoníkům, BigJHS, Snížkovi37 a Arranel Nicolas za betatest a cenné připomínky.
V okolí keše není potřeba nikde hrabat, nic odlupovat apod. Až ji uvidíte, bude vám jasné, že je to ona. K otevření použijte nápovědu, ať nám chvíli vydrží. Pro první lovce je v keši připravena odměna bez nutnosti výměny. Přejeme příjemný lov :)

Additional Hints (Decrypt)

Vasbeznpr cbgeroaé x bqybiraí xršr fr bowrií cb bireraí fbhenqavp.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.