Skip to content

<

Zosēni #1

A cache by gushits1210 Tālavs263 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 07/10/2013
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

(LAT)Slēpnis ir lock&lock kastīte satur logboku, zīmuli,dzēšgumiju un apmaiņas lietiņas,. (ENG) Cache is lock&lock box contains lokbok, pencil, eraser and exchange thinks.

(LV)

Lūdzu neko nedemolējiet!.Kad esat atbraukuši savu auto nelieciet pie fermas, bet gan ceļa galā kur ir zīmes: Rīti,  utt,

Nepieciešams papildrīks, bet jūs varat meiģināt nobakstīt.

Pameklējot mežā atradīsiet to.

Zviedru priede.

Netālu no Zosena muižas ceļa malā aug interesanta žuburota priede. Šo priedi zviedri esot stādījuši ar saknēm uz augšu, teikdami, ja tā augs, tad viņi vēl atgriezīšoties. Zviedriem atkāpjoties, te, ievērojama tirdzniecības un kara ceļa malā, bieži viesi bijuši sirotāji, kas bez žēlastības laupījuši un nogalinājuši.  Priede ar savu savdabību priecē mūs vēl šodien. 

 

    Šai priedei ir arī nelaba slava, to sauc par Asins koku(LFK 67 – 826) Te pie priedes izpildīti miesas sodi. Visvairāk pēc garīdzniecības sprieduma te sodītas tādas jaunavas, kurām neprecētām piedzimis bērniņš. Tādēļ priedi saucot arī par Jumpravpriedi. Ir nostāsti, ka 9 jaunavām te nocirstas galvas, vēlāk ļaudis te redzējuši spokojamies šīs jaunavas, kuras bez galvām dejojušas ap priedi. Citi nostāsti vēsta, ka jaunās sievietes te piesietas un nežēlīgi ar resnām pipkām sistas, dažreiz pat līdz nāvei

Koku, kur nu vēl priedi, otrādi iestādīt nav iespējams. Pašreiz ceļmalā augošā priede nav pat 200 gadu veca, bet nostāstiem ir 300 vai vēl vairāk gadu. Līdzīgu Zviedru priežu Latvijā būs vēl kāds pusducis. Tādēļ priede vārdu ieguvusi līdzīgi kā Zviedru kalns Tērvetē vai citur Latvijā, kas īsteni būtu jālasa kā Senais kalns vai Senā priede. Ar šo vārdu mūsu senči apzīmē senvietu, kurā risinājušies notikumi, par kuriem tautai jāzin. Priedes kuplais vainags norāda, ka tā aug uz spēcīgas "zelta" āderes. Iesaku apmeklēt citas ar teikām saistītās vietas. Apemklējiet tuvākos slēpņus. .(ENG)Please! Don’t mix anything. When you come to your car to put the farm, but the end of the road where the signs:”Rīti You need stairs to get cache ,stairs is in front of big tree in to the wood. You need to look for them into wood , there hided. And this is legend of “ Swedish pine. “ Near ’Zosēnu’ Manor side of the road grows interesting big pine. The pine tree was planted by the Swedens with roots up, saying, if it is grow they gona come back. Swedens retreated he, significant commercial and military side of the road, guests often been invaders who ruthlessly stolen and killed. Pine with its originality pleases us even today. The pine is also has bad name, it is called Blood tree strong (LFK 67-826) Here at Pine met corporal punishment. Most clergy after the judgment here convicted of a virgin, who was born to unmarried child. Therefore pine are also called ‘’Jumpravpriedi’’ strong. There are stories that the 9 virgins there beheaded, then the people here have seen ghosts those virgins whose headless danced around the pine. Other legends has it that the young women there tied and violently with stubby Pipka beaten, sometimes to death tree, let alone a pine tree, set the vice versa is not possible. Who wayside growing pine is not even 200 years old, but the stories are 300 or more years. A similar Swedish pine Latvian will have half a dozen. Therefore, the word acquired a pine like the Swedish mountain’’ Tērvetē ‘’or elsewhere in Latvian who truly should be read as an old or ancient mountain pine. With these words of our ancestors designated archaeological site where the events about which people know. Big pine wreath indicates that it grows strong "gold" divining.

Additional Hints (Decrypt)

Xnzhsynžn

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.