Skip to content

Dursupe Traditional Geocache

Hidden : 07/28/2013
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Dursupe Mana bērnība un jaunības pirmie gadi ir cieši saistīti ar Dursupi. Tā ir apdzīvota vieta, kuras vārdā saucas upe, ezers, muižas centrs, dzirnavas, skola, Balgales pagasta centrs. Balgales pagasta mājas lapā atrodamas izsmeļošas ziņas par Dursupes vēsturi un kā vēsturnieks izsaku atzinību un cieņu Balgales pagasta vēstures pētniekiem, kuru darbs paveikts profesionāli labā līmenī. Vienīgi apšaubāms ir autoru skaidrojums vietvārda Dursupe izcelsmei. Diez vai tas būs cēlies no vārda dūre, ar ko apzīmēja rīku āliņģu ciršanai. Viduslaiku dokumentos nav minēts vārds Dursupe, bet ir minēti vietvārdi Gros-Dursuppen un Klein-Dursuppen. Latvijas piļu un muižu vietvārdi bieži ir veidojušies vācu vārdu latviskošanas rezultātā. Vārda Dursupe viena daļa nepārprotami ir ...upe, vācu valodā der Flus. Dursupe atrodas vietā, kur upe tek cauri ezeram un dzirnavu aizsprostam, tātad caurtece. Vācu valodā caurtece ir der Durchflus. Dursupi var uzskatīt par lielo caurteci ( grose Durchflus), bet Mazdursupi par mazo caurteci (kleine Durchflus). Latviskojot vārdu Flus par upi, mēs jau nonākam pie vietvārda, kas pavisam tuvs Dursupei. Jāņem vērā, ka, latviskotajos vācu vārdos parasti burti ch tika aizstāti ar s vai š. Piemēram, der Durchschlag latviskots skanēja duršlags (kāstuve). Ģeogrāfiski Dursupes ezers un dzirnavu vieta ir upes lielākā caurtece, bet Mazdursupē - upes mazākā caurtece. Apzinos, ka arī mana versija par vietvārda Dursupe izcelsmi ir tikai minējums. Tagad gribu padalīties savos iespaidos un atmiņās par Dursupi. Ar Dursupes pili pirmo reizi saskāros skolas laikā, kad Jaungada eglītes pasākums visai skolai tradicionāli norisinājās Dursupes pilī, kas tajā laikā bija arī kolhoza "Kurzeme" kultūras nams. Ziemassvētkus toreiz nesvinēja, bet Jaungada eglītei sākām gatavoties vismaz mēnesi iepriekš. Koris gatavoja dziesmas, dejotāji apguva jaunas dejas, katra klase gatavoja arī savu klases priekšnesumu, tika iestudētas arī mazas ludziņas, gatavojām dažādas maskas. Toreiz es neko nezināju ne par pils vēsturi, ne par tās īpašniekiem. Tagad jau iebraucot Dursupē piemiņas akmens, kuru uzstādīja Dursupes 600 gadu jubilejas pasākumā, vēsta, ka Dursupe vēstures annālēs pirmo reizi pieminēta 1390.gadā. Ievērojamākā dzimta, kam viduslaikos piederēja Dursupe bija Altenbokumi, kuri Dursupes lēni saņēma 1494.gadā. Didrihs Altenbokums Kurzemes hercogistes laikā bija tās kolonijas Tobago salas gubernators, bet Matīss Altenbokums no 1673. līdz 1688.gadam bija Tukuma novada virspilskungs. Pati pils ir celta 1820.gadā, bet pārbūvēta 19.gs otrajā pusē pēc visā Kurzemē pazīstama arhitekta T.Zeilera projekta. Vēlāk pils īpašnieki sāka bieži mainīties, līdz beidzot 20.gs. sākumā tā tika ieķīlāta Azovas bankā. Tajā laikā pili apsaimniekoja pārzinis, pēc tautības latvietis Bruņinieks. 1919.gadā pilī iebruka Kārļa Kretuļa vadītie sarkanie partizāni un nošāva Bruņinieka sievu un viņa četrpadsmitgadīgo meitu. Pašam pārvaldniekam gan izdevās izglābties. No Dursupes nāk žurnāliste Daina Bruņinece, bet neesmu vēl noskaidrojis vai viņas senči kādreiz ir bijuši Dursupes pils pārvaldnieki. Agrārreformas laikā pili piešķīra latviešu strēlniekam Lāčplēša Kara ordeņa kavalierim Emestam Vemeram, bet pēc viņa nāves 1938. gadā pili mantoja znots Pauls Krasts. Padomju laikā P.Krasts pili un zemi ap to nodeva kolhoza rīcībā un tā izvairījās no represijām, kaut formāli palika pils īpašnieks.Pauls Krasts bija kolhoza biškopis, visā novadā cienīts un godāts cilvēks. Pēc neatkarības atjaunošanas Pauls Krasts pilnībā atguva īpašuma tiesības uz pili un tai pieguļošo zemi. Taču ģimene nespēja pili uzturēt un 1999.gadā pārdeva Renātai Darvišai, kura bija precējusies ar kādu bagātu austrumnieku. Krastu ģimene sev paturēja nelielu zemes gabalu Dursupes ezera krastā un uzbūvēja tur māju. Darviši uzsāka pils remontdarbus, nocietinājās aiz viduslaiku cietoksnim līdzīgas sienas un kopš tā laika pils apmeklētājiem vairs nav pieejama. No kā gan baidās Latvijas jaunbagātnieki, ja savas mājas nocietina ar tik iespaidīgiem mūriem? Daudzas pārbūves ir veiktas Latvijas arhitektūrai pavisam neraksturīgā stilā, vairākas ēkas nojauktas vai pārbūvētas, tradicionālo Latvijas laukakmeņu vietā iebūvēti rūpnieciski ražoti pelēki bloki. Paldies, ka apmeklējāt Dursupi! Veiksmīgu dienu!

Additional Hints (Decrypt)

Qbohzf, xneonv wnohg nhtfun!

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)