Skip to content

Klotgranit i Småland EarthCache

Hidden : 08/03/2013
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

En earthcache om klotgranit

Koordinaterna leder dig inte direkt till cachen utan till en lämplig parkeringsplats. Gå därifrån till Waypoint 1. Där hittar du en berghäll med speciella mönster.
Redan under dinosauriernas tid var den här den här hällen gammal. Hällen består av granit som är en magmatisk djupbergart. Den bildas alltså av att den smälta massan i jordens inre svalnar sakta under jordskorpan. Det är alltså inte en vulkanisk process där magman tränger upp på jordskorpan och stelnar där. Förändringar i jordskorpan som till exempel bergveckningar och förkastningar gör att graniten har vänts upp och hamnat ovan jord.
Granit består av olika mineraler med främst kiselföreningar till exempel: fältspat, kvarts och glimmer. Granit kan ha olika färger. Vanligast i Sverige är grått och rött. Ordet granit betyder kornig, och man kan se på granit att det finns olikfärgade korn i den, lättast ser man det på en ljusare granit som till exempel en röd. Graniten är massiv och saknar en intern struktur.
Smålands berggrund är tidig proterozotisk och består av granit. När den här hällen bildades var det två olika magmamassor med olika färg som inte blandade sig med varandra. När magman stelnade till granit fortsatte den mörka och ljusa delen att vara separata. Mellan kloten och den övriga massan har ämnen som normalt blandas in i graniten bildat ett skal på kloten med lager av kalknatron och hornblände. Kloten var dolda inne i hällen, men vid den senaste istiden skrapades en del av berggrunden bort och klotgranithällen kom fram. Kloten är inte helt runda på den här platsen och därför kallas de också för "ögon". Klotgranit är ganska ovanligt. Man har hittat två hällar i Järnforsen och dessutom ett par block, varav ett finns på Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm. I Sverige har man dessutom hittat ett block med klogranit i Karlskoga se GC40AAP.
För att få logga cacgen ska du skicka in svaren på följande frågor:

1. Hitta det längsta ögat och mät det. Hur långt är det? När ögonen har bildats så är det för att massorna inte har kunnat blanda sig, ungefär som när olja inte blandar sig i vatten.
Ibland så blir kloten runda svärer och ibland så blir dom avlånga.
Fundera på hur dessa 2 former har uppkommit och skicka in svaren.

2. När bildades hällen, förutsatt att den bildades med resten av Smålands berggrund?

Det är tillåtet att logga innan man fått godkänt på svaren. Loggar som inte följs av ett inskickat svar kommer att raderas. Svaret på fråga två kan hittas via länken, det finns inte på platsen.

Passa på att ta den traditionella cachen som ligger nära.

Additional Hints (No hints available.)