Skip to Content

<

Po stopach prerovskych osobnosti

A cache by zabrami Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 08/18/2013
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Tato keš Vás zavede do Přerova, místa, které je známé svým nedalekým nalezištěm mamutů a pobytem významných osobností. Uděláme si menší procházku a postupně se seznámíme s osobnostmi, které svou pílí, prací a obětavostí přispěli do historie Přerova. V Přerově můžete najít spoustu ulic, které jsou právě po nich pojmenovány.

Najdeme původní domy, ve kterých bydleli, umělecká díla některých z nich i památníky, které jim jsou uděleny po jejich smrti.

A teď k samotné keši. Na tuto mystery keš budete potřebovat internet, kde si stáhnete díly puzzle a po seskládání zjistíte finální souřadnice s mapou. To, co budete muset zjistit, jsem rozdělila na dvě části. V první části se trošku projdete po Přerově a v té druhé zalovíte informace na internetu. Ještě malé upozornění, některé ze souřadnic vás zavedou do parku Michalov, který je otevřen v období duben – říjen: 5:30 – 23:30 a v období listopad – březen: 5:30 – 22:30. Prosím dodržujte pravidla parku.

Mapu najdete na http://geoprerov.wz.cz/hadanka.html Souřadnice zadávejte ve tvaru písmenočíslo (např. X25) Mapa by měla jít složit i na chytrých telefonech smiley

Pokud jste v Přerově na lovu a nemáte k dispozici internet, můžete navštívit některé kavárny, které mají wifi zdarma (cylindr cafe nebo In Cafe - Žerotínovo náměstí a další).

1. část - procházka po Přerově

1. Bohuslav Němec

Bohuslav Němec se narodil 2. listopadu 1913 v Olomouci, ale krátce na to se jeho rodina přestěhovala do Přerova. Vystudoval vojenskou akademii v Hranicích. V létě roku 1939 tajně odešel do Polska, aby mohl vstoupit do československé zahraniční armády. Společně se svým otcem a bratrem se zapojili do vznikající vojenské organizace Obrana národa.

Během pobytu v Přerově několikrát změnil místo úkrytu (Tesák, Brodek u Přerova).

Bohuslav Němec zemřel v koncentračním táboře v roce 1942, spolu se svým otcem a dalšími Přerovany.

Vydejte se na souřadnicích N49° 26.859 E017° 27.232, na které se nachází pamětní deska Bohuslava Němce. Z ní zjistěte počet všech písmen „a“ (i dlouhé „a“) (A).

Z pamětní desky zjistěte místo (v 1. pádu, jednotné číslo), kde zemřel Bohuslav Němec, sečtěte počet písmen a přičtěte číslo 141 (B).

2. František Kramář

František Kramář se narodil 2. února 1821 ve vysokém v Podkrkonoší v rodině lékárníka, stal se magistrem farmacie.

Po přestěhování do Přerova koupil v roce 1850 od místního přerovského lékárníka Marka lékárnu na Dolním náměstí (dnes náměstí T. G. Masaryka). Lékárna nebyla v dobrém stavu, proto ji musel nejdříve zvelebit a upravit. Později se začal věnovat politické činnosti. Poprvé na sebe upozornil jako předseda přerovských právovárečníků, když zahájil stavbu nového sklepa a lednice nedaleko pivovaru pod náměstím Na Marku. V roce 1861 byl zvolen starostou města Přerova. Kramář se zasloužil především o instalaci pouliční osvětlení, úpravu břehů řeky Bečvy. František Kramář podlehl na epidemii cholery 6. srpna 1866.

Tyto souřadnice N49° 27.304 E017° 26.979 vás zavedou k domu, ve kterém Kramář provozoval lékárnu. V názvu lékárny se objevuje zvíře, sečtěte počet písmem toho zvířete a vynásobte číslem 15 (C).

3. Jan Blahoslav Přerovský – nejvýznamnější přerovská osobnost

Narodil se 20. února 1523 na Horním náměstí v Přerově. Během svého života se stal uznávaným teologem, historikem, jazykovědcem, ale i spisovatelem. Jeho rodiče byli zámožní členové Jednoty bratrské, především jeho matka byla jednou z nejhorlivějších členek, když zemřela, označili ji za matku sboru.

V Přerově strávil své mládí a navštěvoval tady bratrskou školu u správce bratra Wolfa. Po studiu Přerov na krátkou dobu opustil, ale pravidelně se vracel.Zemřel 24. listopadu 1571 v Moravském Krumlově.

Souřadnice N49° 27. 332 E017° 27.104 vás zavedou k soše Jana Blahoslava. Musíte zjistit, kolik písmen je napsaných na knize, kterou drží Blahoslav v rukách (D). Toto číslo vynásobte 15.

4. Josef Baják

Josef Baják byl akademický sochař narozený 20. února 1906 v Přerově.

Vzdělání získal na státní sochařské a kamenické škole v Hořicích a později pokračoval na Akademii výtvarných umění v Praze. Kromě sochařské činnosti se zabýval i tvorbou medailí, za zmínku stojí medaile J. A. Komenského, která je Cenou města Přerova. Jeho tvorba byla vždy úzce spjata s rodným Přerovem.

Od roku 1964 začal vyučovat výtvarnou výchovu na Lidové škole umění v Přerově a ojediněle se znovu věnoval sochařské tvorbě. Své práci se věnoval až do chvíle než vážně onemocněl a následkem toho 3. prosince 1980 zemřel. Na jeho počest je v Přerově pojmenovaná ulice.

Souřadnice N49° 27.551 E017° 27.322 vás zavedou do parku Michalov k bustě Amálie Vrbové, kterou vytvořil Josek Baják. Zjistěte celý pseudonym (jméno, příjmení), pod kterým tato spisovatelka psala a sečtěte počet písmen (E).

2. část - hledání na internetu

5. Jan Amos Komenský

Jan Amos Komenský, patří k nejvýznamnějším českým osobnostem, narodil se 28. března roku 1592 v Nivnici poblíž Uherského Brodu. Jeho život doprovázela ztráta rodičů, vyhnanství a strach o svěřence, kterým byl biskupem.

Mezi jeho nejznámější díla patří Dveře jazyků otevřené, Labyrint světa a ráj srdce. Město Přerov je jedním z míst, které ovlivnili tvorbu Komenského. Získal zde vzdělání na vyšší latinské bratrské škole a zahájil svoji učitelskou dráhu, získal přídomek Amos.

Jan Amos Komenský zemřel 15. listopadu roku 1670 v nizozemském Amsterodamu, kam byl nucen emigrovat.

Zjistěte, jakou barvu mají vchodové dveře muzea J. A. Komenského (Comenius Museum) v nizozemském Naardenu (F) a odečtěte od toho číslo 5.

Pokud máte dostatek času, můžete do Naardenu zajet osobně, ale rychlejší bude, když informaci zjistíte ze streetview na google mapách smiley

F = zelenou=51

F = fialovou=101

F = červenou=251

(nápověda, muzeum je na souřadnicích N52°17.836 E5°9.863)

6. Jakub Škoda

Jakub Škoda se narodil 30. dubna roku 1835 v městečku Počátky na Vysočině, byl nejstarší z osmnácti dětí. Absolvoval gymnázium v Jindřichově Hradci a Karlovu univerzitu v Praze a stal se profesorem.

V Přerově vznikla myšlenka založit první přerovské gymnázium, Škoda byl doporučen, aby jej vedl a přestěhoval se do Přerova. Prvních pár let po otevření nemělo gymnázium svou budovu a vyučování probíhalo na různých místech ve městě, bylo jasné, že se musí postavit budova gymnázia. Návrh neměl dobré ohlasy u německých občanů Přerova. Stavba byla nakonec povolena a za šestnáct měsíců bylo gymnázium postaveno. Zemřel, krátce po oslavě svých padesátých narozenin, roku 1855.

Zjistěte rok, kdy bylo pojmenované přerovské gymnázium po J. Škodovi (G) a rok, kdy byl prohlášen čestným občanem Přerova (H).

7. Prof. Jan Kabelík

Kabelíkovi patřili k nejstarším rodinám v Přerově, z rodokmenu, který je uložený v archivu vyplývá, že se nejstarší rolník Jiří Kabelík narodil v druhé polovině 17. století.

Profesor Jan Kabelík se narodil 6. května roku 1864, byl to především literární historik, středoškolský profesor. Studoval na zdejším gymnáziu a pokračoval studiem češtiny a němčiny na filozofické fakultě pražské univerzity. Většinu svého života zasvětil rozvoji školství, především českého jazyka a literatury. Napsal a redigoval celou řadu čítanek, jen 16 druhů z nich najdeme v přerovském muzeu. Jan Kabelík byl mimo jiné horlivým členem České akademie věd a umění, Královské České společnosti nauk a dalších spolků.

Zemřel 16. října roku 1928 v Praze, ale pohřben je v Přerově.

Zjistěte rok, kdy byla založena Meopta (dřívější název Optikotechna), která sídlí na ulici pojmenované po Janu Kabelíkovi (I). Nápověda - v letošním roce (2013) slaví Meopta jubilejní výročí od založení smiley

8. Karel Hovůrka

Karel se narodili v chudých podmínkách, dnes už zbořeného domku v ulici Ke Kapličce poblíž bývalé porodnice. Karel po vyučení nastoupil do zaměstnání v přerovské městské vodárně.

Po vyhlášení okupace se čtyřiadvacetiletý Karel Hovůrka rozhodl, spolu s částí Přerovanů, opustit republiku. Jeho cesta pokračovala přes Polsko a odtud společně s československou zahraniční vojenskou jednotkou.

V Přerově si našel řadu příznivců, kteří mu pomáhali se sabotážní a zpravodajskou činností. Po nástupu Reinhardta Heidricha k moci, byli spolupracovníci a rodina Hovůrků zatčena, někteří byli popraveni nebo odvezeni do koncentračních táborů. Během zatýkací akce v roce 1941 se Karel zastřelil.

Karlu Hovůrkovi bylo uděleno po smrti vyznamenání in memoriam československého válečného kříže. Zjistěte rok, ke kterému významnému letopočtu se váže. (J)

FINÁLKA!

Souřadnice filnálky vyčtete ze složeného puzzle, které najdete na adrese http://geoprerov.wz.cz/hadanka.html. Pozor, výsledky zadávejte ve tvaru písmenočíslo (např. X25) a každý zvlášť.

Budu ráda, když bude tato keš sloužit k výměně trasovatelných předmětů (geocoin, travelbug) a CWG. Pokud si CWG vezmete, nechte za něj adekvátní náhradu wink Pro začátek jsem vložila pár CWG pro první směnění.

Vracejte prosím krabičku na stejné místo, kde jste ji našli.

Použité zdroje: Přerovská knihovna - Studovna, wikipedia.cz, Přerov - povídání o městě a staré archivní noviny.

Additional Hints (Decrypt)

fpubininz fr an cnermh, 65 xebxh cb fgrmpr mnpvanwvpv h zbfgh

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.