Skip to content

Beredskapstiden 1939-1945, bunker Traditional Geocache

Hidden : 09/01/2013
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Under hösten 1940 och våren 1941 byggdes i snabb takt befästningar i Värmland, främst vid risksgränsen där fienden om möjligt skulle stoppas av starkast möjliga krafter.

VAD ÄR EN BUNKER?

En bunker är en mindre befästning som i stridsverksamhet skall underlätta eldgivning, observation eller stridsledning. 

Stridsvärn är ett samlingsbegrepp och anläggningarna har olika benämning beroende på vad de skall skydda, t ex pjäsvärn för artilleripjäser. Skyttevärn skyddar soldaterna vid eldgivning. De kan bestå av enkla gropar eller vallar. När vallgraven är mer framträdande än vallen kan begreppet skyttegrav användas. Från och med sent 1800-tal kommer betong och järn in som byggnadsmaterial. Bunkern är således en sen form av stridsvärn och kan vara anpassade för t ex observationer eller artilleripjäser.

Så beskrivs en bunker i boken  ”Från borg till bunker” från Riksantikvarieämbetet 1993

En bunker, eller värn som de också kallas, är alltså ett stridsvärn uppfört i armerad betong och tekniskt anpassad för sin uppgift. Så har t ex ett kanonvärn en större embrassyr (skottglugg), än ett kulsprutevärn. Ett kulsprutevärn har oftast mer än en embrassyr. Ett observationsvärn har smala siktspringor genom vilka observationen kan ske. Ett luftvärnsvärn har skyddet i sida, och är helt öppet uppåt. Detta bara för att ge några exempel.  

Additional Hints (No hints available.)