Skip to content

Modre majaky Multi-cache

Hidden : 09/10/2013
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

   


    

     Tato keš vás zavede do prostředí MODRÝCH MAJÁKŮ a při troše štěstí můžete modrá světla v akci vidět i vy na vlastní oči. Keš není náročná ani na čas ani z hlediska nějakých speciálních znalostí, takže odlov by měl být otázkou pohodových 15 minut a zvládnout by ji měl jak vozíčkář, tak rodina s dětmi.

     Prvotní souřadnice Vás zavedou do míst, kde kdysi stávala budova, která má s „modrými majáky“ hodně společného – z důvodu špatné statiky však musela být v srpnu 2005 stržena a podle původních záměrů měla na tom samém místě vyrůst zcela nová, která by sloužila obdobným účelům – prozatím se tak nestalo a zřejmě asi již ani nestane. Jak to na místě vypadalo v roce 1989 a nyní v roce 2013 můžete posoudit sami na základě shromážděných fotografií.

Vaším úkolem v blízkém okolí těchto souřadnic bude zjistit následující:

A = počet schodů, které původně vedly k hlavnímu vchodu dnes již neexistující budovy (liché číslo)

      

              


   

Další souřadnice vás zavedou na okraj parku, který ze západní strany lemuje budova mající opět velký vztah k „modrým majákům“, ve které se tak trochu spřádají smutné i veselé osudy lidí a křižují se jejich životní cesty a to jak v dobrém, tak bohužel někdy i v tom špatném slova smyslu.

Tento objekt dle získaných informací byl postaven zhruba v polovině 70. let minulého století pod vedením ing. Vlasáka a s tímto objektem je spojeno překvapivě i několik zajímavostí. Jak se mi podařilo zjistit, původně byla v těchto letech postavena pouze levá část objektu – myšleno z čelního pohledu a to podle projektové dokumentace již stojící budovy policejního ředitelství v Děčíně – jak hodně si jsou stavby podobné si můžete jednoduše vygooglit. Brzy se však ukázalo, že kapacita budovy byla nedostačující, a proto byla koncem 70. let dostavěna propojovací chodba (nyní střední část budovy) a dále pravé křídlo objektu. Další zajímavostí je I na tehdejší poměry unikatní využití těžké techniky při stavbě, neboť zde byl použit těžkotonážní jeřáb z mosteckých dolů s 12 metrovým ramenem. Jeho doprava do zahrady modrých majáků byla velmi obtížná, protože se musely volit takové trasy, které by se vyhnuly průjezdu přes mosty, neboť nosnost ani jednoho z okolí Loun nebyla taková, aby tento jeřáb unesla.

Neméně zajímavým faktem je i skutečnost, že zde bylo odpracováno více jak 29 tisíc brigádnických hodin z řad tehdejších příslušníků veřejné bezpečnosti. S tím je spojena I další zajímavost a to, že budovu stavěli z větší části trestanci z okolních věznic, převážně z Bělušic. Ti samozřejmě velmi dobře věděli k jakému účelu bude budova sloužit, proto docházelo i k drobným schválnostem a traduje se příběh o zazdění zednické lžíce do odpadní kanalizace … Ostatně s kanalizací je spojena další zajímavost, která spojuje oba zmiňované objekty – pod budovou, nacházející se původně na úvodních souřadnicích a dále v podzemních prostorách pod nádvořím se nachází spleť tajemních kanalizačních štol, které nejsou zaneseny v žádné dostupné projektové dokumentaci, tudíž nikdo vlastně neví, odkud a kam vedou a některé prameny uvádějí, že by se mohlo jednat pozůstatky možné prvotní kanalizace nebo zaplavené středověké štoly.

                                                       

Tak trochu diskutovanou kontroverzní zajímavostí je i fakt, že slavnostního otevření první části kompexu se účastnil tehdejší ministr vnitra Jaromír Obzina. Další zajímavostí je i místo, kde se samotná budova nachází – původně byl v těchto místech totiž místní cukrovar, od něj je pak odvozen současný název místa: „Cukrovarská zahrada".

             

Vaším úkolem na těchto souřadnicích a v blízkém okolí bude nenápadně zjistit následující:

B =  počet všech vlajkových stožárů před budovou

C = počet oken střední části budovy (původní propojovací chodby) z čelní strany

D = v okruhu 50 metrů od budovy se nachází na volně přístupném místě socha na podstavci, najděte ji a zjistěte, zda je to ŽENA – 1 nebo MUŽ – 2 nebo ZVÍŘE - 3

Finální souřadnice keše jsou:

N 50°21.(A+D)(C-A)(B)', E 13°48.(A+B)(B)(C-D-7)'

Parkování  

Zaparkovat své geopřibližovadlo můžete kousek od úvodních souřadnic na parkovišti (P1) nebo  nedaleko na  protilehlém prostorném parkovišti u místního zimního stadionu (P2). 

Poznámka

Protože jsem člověk od přírody celkem zvídavý, byl bych rád, pokud se při svém logování trochu více rozepíšete a neomezíte se na pouhé používání frází či zkratek. Celkem by mě zajímalo, jaké pocity a zážitky jste u této budovy nebo případně i v ní měli vy;JE TO SAMOZŘEJMĚ VĚC DOBROVOLNÁ... ale například kloboučník Oulík z filmu Rozpuštěný a vypuštěný měl pocit „že mu právě teče do bot“.

PS: Owner přeje „šťastný lov“.


!!! Při vyjmutí a ukládání DEJTE POZOR na možný pohyb mudlů!!!
Additional Hints (Decrypt)

qbzrprx Xerzíyxn n Ibpubzhexl

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)