Skip to content

This cache has been archived.

MaKsem: Dost věcí se změnilo a jsme nuceni keš archivovat.

More
<

Esperantska

A cache by MaKsem Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 09/25/2013
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Jednoduchá multikeš, která by měla ukázat esperanto jako živý jazyk, maličko seznámit širokou "kačerskou" veřejnost s jeho historií i praktickým užitím.


Esperantská

             Co je to Esperanto? Jazyk určený pro podporu rovnoprávné mezinárodní komunikace, pro usnadnění porozumění a přátelství mezi lidmi a ochranu minoritních kultur. Je nejrozšířenějším z několika set existujících projektů mezinárodního umělého jazyka. Přes svou snadnou naučitelnost je výrazově bohatý a existují v něm tisíce překladů i původních děl beletristických i odborných a má rovněž bohaté využití na internetu.

             Jeho mluvčí (jejichž počet se odhaduje kolem 2 milionů) žijí ve více než 120 zemích světa, díky dobré organizační struktuře je snadné je kontaktovat a jsou k sobě zpravidla velmi vstřícní a ochotní si navzájem pomáhat. To je hlavní výhodou esperanta oproti jakémukoliv národnímu jazyku.

             Vytvořil jej polský lékař a geniální polyglot židovského původu Lazar_Zamenhof.  Ten tvořivě a pečlivě pracoval na základech esperanta asi 10 let. Jako zdroj a inspiraci používal národní jazyky. Až když cítil, že jazyk už má vlastního ducha“, odhodlal se představit ho široké veřejnosti. To se stalo v roce 1887 vydáním knížečky s názvem Lingvo Internacia (Mezinárodní jazyk).

Slovní zásoba pochází převážně z jazyků západoevropských a zvukově připomíná především italštinu, ale svou slovotvorbou či větnou stavbou má esperanto podobné rysy i s jazyky slovanskými, ugrofinskými, ale i s turečtinou či dokonce čínštinou. Nezávisle na mateřském jazyce se esperanto dá naučit během několika měsíců až let a potom ho vnímat jako svůj jazyk.

Díky logické gramatice bez výjimek a zejména důmyslnému systému tvorby slov je možno si esperanto osvojit 5–6× rychleji než národní jazyky, a to skutečně až na úroveň komunikace v mateřském jazyce, což může kontaktům s cizinci poskytnout zcela novou kvalitu a rozměry. Znalost esperanta rovněž usnadňuje studium dalších jazyků i porozumění odborné terminologii.

Národní či etnické jazyky patří určitým skupinám lidí. Například maďarština patří Maďarům, portugalština Brazilcům a Portugalcům, japonština Japoncům atd. S esperantem tomu tak není, esperanto nepatří žádnému národu či lidem, patří všem, kteří se ho naučili, bez rozdílu národnosti, bydliště apod. Esperanto není národní jazyk, ale mezinárodní jazyk s uživateli ve všech částech světa. Hlavním cílem esperanta je usnadnit kontakty a komunikaci mezi lidmi, kteří nemají společný mateřský jazyk.

Je pravda, že esperanto bylo začátkem dvacátých let 20. století téměř vybráno Společností národů (předchůdcem OSN) jako jeden z pracovních jazyků této organizace a že mnozí politici se o ně zajímali během 30. a 40. let.

Možnosti použití esperanta

Obvykle esperanto používají lidé, kteří nemají stejný mateřský jazyk. V těchto kontaktech slouží esperanto jako „jazykový most“ mezi lidmi s různým jazykovým původem. Silnou stránkou esperanta je právě to, že dobře funguje jako „most“ nebo jakýsi „tmel“ mezi lidmi v mezinárodních kontaktech.

Jedním ze způsobů, jak využít esperanto, je cestovat na mezinárodní esperantské akce, kde se setkávají lidé z mnoha zemí. Hodně uživatelů esperanta se během těchto akcí rádo setkává s lidmi z různých zemí, diskutují s nimi, vyměňují si nápady, zpívají, tančí, jezdí na výlety atd.

Jinou možností jak používat esperanto je cestování do zahraničí a bezplatné ubytování u lidí hovořících esperantem. Když v cizině bydlíte v domácnosti obyčejných lidí, obvykle si o podmínkách a zvycích v této zemi uděláte lepší představu, než kdybyste bydleli v hotelu. Existuje síť lidí hovořících esperantem, kteří takovéto ubytování nabízejí. Jmenuje se Pasporta Servo a je v ní asi 1200 adres ve více než 90 zemích.

Třetí způsob využití esperanta je korespondence s esperantisty, ať už dopisy nebo přes internet – rychlý a snadný způsob získání kontaktů s lidmi z jiných zemí.

 

zdroje: www.esperanto.cz

A nyní už k vlastní kešce, kterou samozřejmě nenajdete na výchozích souřadnicích, ale doporučujeme zde začít:

Stage 1:

Osiek 2012

Na souřadnicích N: 49°45.437   E: 016°28.506 se nachází kámen s pamětní deskou Esperantského stromu, vysazeného na památku mezinárodní konference OSIEK, konané ve Svitavách ve dnech 14. – 20.7.2012.  Počet písmen 2. slova trojřádkového esperantského textu = B

Stage: 2

80. výročí ČES

Na souřadnicích  N: 49°45.418   E: 016°28.487 se nachází na kameni pamětní deska, která připomíná 80. výročí založení Českého esperantského svazu. Asi 2m vpravo od kamene při pohledu na desku je

torzo betonové nohy lavičky                     - potom A = 1

kruhový kryt kanalizace                           - potom A = 2

červená geodetická značka s hřebem       - potom A = 3

 

Stage: 3

Sojíte u sídla ČES – jedné z nejvýznamnějších staveb celých Svitav – Ottendorferovy knihovny. Má v ní sídlo nejen ČES, ale je tu i Muzeum esperanta. Muzeu patří i tři okna v přízemí a nedaleko čtvrtého je ve výšce asi 2,5m malá destička s písmenem S a za ním je číslo = C

 

Stage: 4

Stojíte na náměstí u podloubí, skrytá pohledu je na jednom jeho pilíři vitrína s informacemi o esperantu. Ve středu horního okraje vitríny

  • je zelená esperantská hvězda                                             - potom D = 8
  • je zelená esperantská hvězda s písmenem E ve středu      - potom D = 7
  • je bílá pěticípá hvězda v zeleném poli                                  - potom D = 6
  • není žádná hvězda                                                              - potom D = 5

 

Finálka: je na souřadnicích N 49° 45.XXX E 016° 28.YYY, kde XXX = (A)(B)(3*A) YYY = (D*C) - (D*B). Nelogujte, prosím, přímo na místě nálezu.

Additional Hints (Decrypt)

mn zevmv

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)



Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.