Skip to content

<

The Jewish Cave

A cache by JLZP Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 10/02/2013
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
4 out of 5

Size: Size: not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Jaskyňa v Kamennom mlieku (aj Jaskyňa v Kozom mlieku alebo len Jaskyňa v Kozom), tiež nazývaná i Židovská jaskyňa.


Situovaná je vo východnom svahu masívu Poludnice (1549 m n. m.) v nadmorskej výške okolo 1280 m n. m. Jaskyňa je známa obyvateľom Závažnej Poruby. Miesto kde leží, bolo nazývané Kozô, pravdepodobne pre skalnaté zrázy sa tu mohli pásť len kozy. Vytvorená je v tmavých gutensteinských vápencoch triasového veku, ktoré sú v masíve Poludnice zložito vrásnené ako súčasť chočského príkrovu (predvrchol je na prevrátenej vráse, ktorá sa potom stáča pozdĺž žľabu Predný úplaz). Výrazný skalný útvar, v ktorom jaskyňa leží, je zbytok hrebeňa, tvoreného tvrdším, dolomitizovaným vápencom. Pozdĺž tejto polohy tiekli vody, ktoré jaskyňu tvorili, za veľmi odlišnej konfigurácie reliéfu. Krátkosť jaskyne nedovoľuje o jej genéze veľa povedať, malý spád a tvary naznačujú pomalšie prúdenie vôd a teda vtedajšia úroveň jej nadmorskej výšky bola pravdepodobne pár sto metrov. Od času jej vzniku sa Poludnica musela vyzdvihnúť viac ako 1000 metrov. Odhadujeme, že tento výzdvih prebiehal od pliocénu (teda asi 6 mil. rokov). Jaskyňa končí rozsiahlym závalom z povrchu, preto hľadanie pokračovania je otázne. Výzdoba je prevažne tvorená mäkkým sintrom, alebo silne zvetraná. Počas zimných mesiacov sa v jaskyni dajú nájsť i netopiere, napr. večernica severná.

Je pravdepodobné, že jaskyňa bola známa už v laténskej alebo rímskej dobe, vzhľadom na hradisko na Veratíne a útočisko na vrchole Poludnice. Počas 2. svetovej vojny - presnejšie v zime 1945, jaskyňa údajne slúžila ako úkryt približne 40 Židom. O ich zásobovanie jedlom a šatstvom sa postarali miestni obyvatelia z neďalekej Závažnej Poruby. Židov chránil iba vchod, zatarasený a zamaskovaný drevom, čečinou a snehom. Oheň mohli klásť a zohrievať sa len v noci. Do oslobodeného Liptovského Jána ich neskôr previedol Maroš Piatka, jeden z miestnych obyvateľov. Bojová línia v tom čase nebola ďaleko - iba medzi Závažnou Porubou a Iľanovom.

 

Prosím odpovedzte na nasledujúce úlohy (cez profil mailom autorovi keše, logujte ihneď, spätné potvrdenie nie je podmienkou logu, ak odpovede nebudú ok, ozveme sa):

1. Aká je šírka a výška vchodu jaskyne? (odhad v metroch, zistiť potrebné na mieste)

2. Aká je hĺbka jaskyne? (odhad v metroch, zistiť potrebné na mieste)

3. Dno jaskyne stúpa pod určitým uhlom. Koľko rôznych uhlov stúpania ste od ústia až po zával zaznamenali? (zistiť potrebné na mieste) 

4. Popíšte vlastnými slovami, čo je to mäkký sinter. (zistiť možné na mieste alebo napr. i na webe)

5. Ak objavíte v jaskyni živé tvory, prosím ohľaduplne ich odfotografujte a podeľte sa s nami o obrázky.

Vítané sú k logu doložené fotografie jaskyne i okolia. Ak sa vám páčilo, prosím venujte nám váš FP. Ďakujeme!

 

Please, answer following questions (thru profile of the cache owner, do not wait for the confirmation, go ahead with writing your log, if your answers would not be correct, we come back to you):

1. What are the width and height of the cave entrance? (give your guess in meters, answer has to be found at the coordinates)

2. What is the cave's depth? (give your guess in meters, answer has to be found at the coordinates)

3. Cave's bottom ascends with certain angle. How many different angles did you experience? (answer has to be found at the coordinates)

4. Describe in your own words what is "soft sinter". (answer can be found at the coordinates or maybe in Internet)

5. If you discover any live creatures inside the cave, please take pictures carefully, and share them with us.

Any other pictures from your adventure attached to the log are very welcome as well. If you had fun please award us with a FP. Thanks!

 

Additional Hints (Decrypt)

Cevarfgr fv ongrexh.
Oevat n gbepu.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.