Skip to content

Grad Beltinci Traditional Geocache

Hidden : 10/18/2013
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


V Beltincih naj bi že v srednjem veku stal grad (15. oz. 14. stol.). Pravokotno zasnovana graščina je bila obdana z obzidjem s štirimi stolpi, ki ga je obdajal obrambni jarek z vodo iz potoka Črnec. Današnja graščina je kljub historicističnim pridatkom ohranila značilno baročno podobo. Do zrušitve dela južnega in zahodnega trakta je graščina ohranjala značilno renesančno kastelno zasnovo sklenjenega tipa. Pred sredo 17. stol. verjetno ni mogoče misliti na temeljitejše prezidave. Šele takrat so na zunanje ogle prizidali četvero okroglih, s stožčasto streho kritih stolpičev (danes stoje še trije), ki kažejo posebno oblikovno voljo in okus poznobaročnega časa.
Siceršnja podoba beltinskega gradu kaže, da gre za enonadstropno, izvirno štiritraktno opečno zgradbo (manjkajo deli južnega in zahodnega trakta). Osrednja, vzhodna fasada je trinajstosna v sredi pa jo v pritličju členi, oblikovno v značilni rustiki zasnovani portal, ki ga na vsaki strani dopolnjuje strelna lina. Banjasto obokana veža pelje na grajsko dvorišče, katere trakti so dodatno pozidani z arkadami, počivajočimi na slopih. V pritličju so arkade odprte, v nadstropju pa zazidane. Arkadni hodniki so tako v pritličju kakor v nadstropju križno obokani.
V tako zasnovanem baročnem dvorcu in njegovem parkovnem okolju, se je še do danes ohranilo nekaj imenitnih eksotov.
Zanimivost gradu so tudi obokani podzemni rovi. En rov povezuje grad s cerkvijo, drugi pa z grajsko kaščo – grenarom z železnimi vhodnimi vrati iz leta 1754.
Grad je trenutno v fazi temeljite prenove. V že obnovljenih prostorih je poročna dvorana, odvijajo se kulturne prireditve, srečanja in priložnostne razstave.

It is thought that the Castle in Beltinci dates back to the middle ages (15th or 14th century). It was rectangular in shape, surrounded by a wall and four towers, around which there used to be a defence moat supplied by water coming from the nearby stream Črnec. Nowadays it still keeps its original Baroque shape, in spite of the buildings added throughout history. Until the collapse of its southern and western parts, the castle kept its closed, Renaissance form. It is considered that no serious reconstruction had taken place before the mid 17th century. Only then, four round towers, covered with conical shaped roofs, were built at the four angles (today three remain). They are examples of the post Baroque architectural style and taste. The later design of the Castle in Beltinci is of a one storey, originally four sided, brick building (parts of the southern and western sides are missing). The central eastern facade has 13 axes and is defined by an important portal, rustic in style, in the middle on the ground floor, with a crenel added on every side. The tub-shaped vaulted entrance hall leads to the castle yard, where columns with arcades were additionally built on its tracts. On the ground floor the arcades are open, and on the first floor they are closed. Both arcade ceilings are vaulted in a cross shape. In this Baroque designed castle and its surrounding park, some important samples of exotic trees still remain.
An interesting characteristic of the castle are also the underground vaulted trenches. One leads to the church and another to the castle garner- a granary with an iron entrance door dating back to 1754.
At the moment, the castle is undergoing thorough restoration. There is a wedding hall in the already restored part of the castle, and many thematic exhibitions, celebrations, cultural and other events are being held here as well.

Opomba: prinesi pisalo
Note: bring your own pencil

Additional Hints (Decrypt)

an gyru/tebhaq yriry

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)