Skip to content

IJzeroer en Oerbanken EarthCache

Hidden : 10/28/2013
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Geologie of aardkunde is de wetenschap die de aarde en de processen die haar vormen en gevormd hebben, bestudeert.
Deze aardwetenschap bevat diverse interessante vakgebieden waaronder de vorming en de bestandsdelen van onze aardkorst. Deze cache laat u kennis maken met een bijzondere bodemschat.


Op het bovengenoemd coördinaat staat u aan de voet van het hoogste stuifduin in dit gebied. Net als bij de vorming van duinen aan zee, bleef hier het stuifzand plakken aan de natte wijstgronden. Wat wijstgrond is, wordt zometeen uitgelegd bij het stukje over IJzeroer en Oerbanken.
U bevindt zich bij een meetpunt Lange Juffer genaamd en heeft de bijnaam "D'n Blikken Emmer".
Dit laatste omdat om het hoogste punt een paal staat met een blikken emmer eraan bevestigd.
Vanaf 1810 stond op deze plek al een lange paal met een lengte van 7 à 8 meter. Deze paal werd gebruikt door Franse landmeters.

 

File:Ontstaan ijzeroerbank.PNG

(Afbeelding:http://nl.wikipedia.org/wiki/IJzeroer)

Dit gebied is aardkundig van belang omdat de Storing van Milheeze er doorheen loopt. Dit is een breuk in de aardkorst die is ontstaan doordat er allerlei spanningen op de aardkorst ontstaan. Hierdoor verschuiven er gedeeltes ten opzichte van elkaar. In het gebied waar u nu staat zijn deze verschuivingen zichtbaar in de vorm van lager gelegen gebieden en hoger gelegen gebieden. Als er gedeeltes van de aardkorst verschoven zijn wordt ook de waterhuishouding in dit gebied daardoor beïnvloed.
 

IJzeroer en Oerbanken

 

Door deze breuken kan het grondwater niet ongestoord stromen en komt omhoog als een kwel met ijzerrijk grondwater. Een kwel is grondwater dat onder druk uit de bodem omhoog komt, terwijl we het ijzerrijke grondwater wijst noemen. Daarom spreken we van zogenaamde wijstgronden. In dit gebied zijn brokken ijzeroer aan de oppervlakte zichtbaar. Er is in deze gebieden veel ijzer aanwezig in de grond door de grote hoeveelheid opgeloste mineralen die in de bodem zitten. De brokken ijzeroer noemen we concreties en worden gevormd door diagenese. Deze concreties zijn ontstaan door het neerslaan van opgeloste ijzermineralen uit het water door oxidatie. Deze brokken zorgen op hun beurt weer opnieuw voor het belemmeren van de doorstroming van het grondwater. Omdat het grondwater met veel ijzer zich keer op keer opnieuw en op dezelfde plaatsen in verbinding stelt met zuurstof ontstaan oxides die in de grond goed zichtbaar zijn. Door de voortdurende herhaling ontstaan tenslotte IJzeroer en Oerbanken.

 

(Afbeelding:http://nl.wikipedia.org/wiki/IJzeroer)

 

Een andere naam welke ook gebruikt wordt voor IJzeroer is bijvoorbeeld: ijzeroersteen of klappersteen.
De ijzeroer zoals hiernaast is weergegeven kunt u aan de oppervlakte in dit natuurgebied vinden op de hogergelegen gedeeltes. Ook zijn grotere klonten mogelijk. Samengestelde klonten vormen samen een Oerbank.

 

IJzeroer of Oerbanken zijn niet overal aan de oppervlakte zichtbaar. Op sommige plaatsen heeft bijvoorbeeld een grote hoeveelheid stuifzand dit alles weer afgedekt, of is dit overwoekerd door begroeiing.

 

(Afbeelding:http://nl.wikipedia.org/wiki/IJzeroer)


Doorsnede IJzeroer / Klappersteen met leemkern en ijzererts eromheen.


Om deze cache te loggen:
Mail (EN NOEM DEZE NIET IN UW LOG) ons een antwoord op de volgende vragen:
- Dit stuk natuurgebied onderscheidt zich door de typische hoogteverschillen (horsten en slenken). Dit komt door de onderlinge verschuiving van de aardplaten. Door dit tektonisch verschijnsel ontstaat er ook verschil in de vochtigheid van de grond. Leg uit waardoor het verschil in de vochtigheid van de grond ontstaat en hoe dit in relatie staat tot de afstand van de breuklijn?

- In de tekst wordt gesproken over zogenaamde klapperstenen en ijzerconcreties. IJzerconcreties kunnen ontstaan als knollen in diverse vormen en uit één of meerdere lagen bestaan.
Beschrijf de ijzerconcreties die in deze omgeving aan de oppervlakte te vinden zijn (Hoeveel lagen hebben zij bijvoorbeeld), en verklaar waarom deze concreties juist hier bedekt zijn met een laagje stuifzand. Leg uit hoe dit komt.
Door welke waarneming ter plaatse in dit gebied kun je de vorming van de concreties genaamd klapperstenen verklaren ?

Optioneel:

- Foto's bij uw log van dit prachtige natuurgebied, waar een keur aan bodemschatten en natuurverschijnselen te zien zijn, zouden we heel erg leuk vinden.


Als u de cache heeft gelogd, mag u onderstaande banner plaatsen:


Om het iedereen wat gemakkelijker te maken is hieronder de tekst vermeld om te plaatsen op je persoonlijke profiel:

<a href="http://coord.info/GC4R4M9" target="_blank"><img src=
"https://lh4.googleusercontent.com/-kksHEQ7jMTA/U163W0b-dwI/AAAAAAAAAUA/PJn_gJHOmYU/s250/oersteen2.GIF" border="0" width="250" height="100"/></a>


- Dit bos niet betreden tussen zonsondergang en zonsopkomst.
- Gelieve zich te houden aan de regels op de bebording die te vinden is zowel bij de diverse ingangen van dit prachtige natuurgebied als op diverse andere plaatsen.
- Houd de natuur schoon!

Additional Hints (No hints available.)