Skip to Content

<

Røros Kobberverk

A cache by tevjen Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 11/08/2013
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Denne cachen vil fortelle dere litt om Kobber og Røros Kobberverk.


Kobbermalm, bergart som inneholder nok kobbermineraler til å kunne anvendes som råmateriale for fremstilling av metallisk kobber.

Kobber forekommer naturlig i ca. 160 forskjellige mineraler. De økonomisk viktigste er de som er bundet til svovel (sulfider): kobberkis (chalkopyritt, CuFeS2), broket kobber eller bornitt (Cu5FeS4) og kobberglans (chalkositt, Cu2S). I varme og fuktige strøk finnes i tillegg flere viktige kobbermineraler som dannes sekundært ved atmosfærisk påvirkning og forvitring i dagnære deler av kobberholdige sulfidforekomster, eksempelvis cupritt (Cu2O), tenoritt (CuO) og malakitt (Cu2CO3(OH)2) m.fl. I kobbermalmene opptrer kobbermineralene oftest i blanding med forskjellige andre mineraler av større eller mindre verdi. Ved gruvedrift må de verdiløse bestanddelene fjernes i størst mulig grad og de verdifulle konsentreres i egne konsentrater.

Kobber finnes i mange store malmforekomster med vidt forskjellig geologisk opptreden og dannelsesmåte. Etter dannelsesmåten kan de deles inn i fire hovedtyper: 1) magmatiske, 2) hydrothermale, 3) vulkansk-sedimentære og 4) sedimentære malmer (for nærmere forklaring, se malm). I de tre første hovedtypene er kobberet skilt ut under ulike stadier av avkjøling og størkning av bergartssmelter (magma) i jordskorpen. I den fjerde typen er kobberet kjemisk utfelt på hav- eller sjøbunn, uten noen synlig vulkansk tilknytning eller medvirkning. De viktigste kobbermalmforekomstene hører til følgende typer:

 

Magmatiske kobbernikkelmalmer

Oftest av prekambrisk alder med ujevn global fordeling. Viktigst er forekomster ved Sudbury i Canada, i Australia, og i Russland, bl.a. på Kola. Mange små, nedlagte forekomster i Norge; størst av disse er Flått nikkelgruver i Evje.

 

Hydrothermale kobbermalmer

Hydrothermale kobbermalmer der kobberet er «kokt» ut av sure, granittiske bergartsmelter og avsatt i små sprekker og årer. Når store bergartsvolum gjennomsettes av et nettverk av slike årer, taler man om de såkalte «porphyry copper»-forekomstene. Disse er spesielt utbredt i Stillehavsregionen, særlig i et belte langs vestkysten av Sør- og Nord-Amerika. Malmtypen står for en vesentlig del av verdens kobberproduksjon og -reserver. De fleste av disse er dannet i tærtiær, dvs. av relativt ung alder.

 

Vulkansk-sedimentære malmer

Vulkansk-sedimentære malmer er utfelt direkte fra varme kilder på havbunnen. Forekomstene er gjerne svovelrike og består ofte av massiv svovelkis, samt en del kobberkis og sinkblende. Typen er globalt utbredt, også i tid. De største enkeltforekomstene ligger i Huelvadistriktet i Spania og tilgrensende områder av Portugal, med drift tilbake i romersk tid. Mange av de gamle og tradisjonsrike bergverkene i Norge har hatt denne malmtypen som reservegrunnlag, bl.a. Vigsnes Kobberverk på Karmøy, Folldal Verk, Løkken Gruve (Orkla), Røros Kobberverk, Grong Gruber og Sulitjelma Gruber.

 

Rene sedimentære kobbermalmer

Rene sedimentære kobbermalmer finnes i enkelte meget store felter med vid utbredelse; mange store og rike forekomster av senprekambrisk alder ligger som perler på en snor i det «Sentral-Afrikanske Kobberbelte» i Zambia og Kongo (Zaïre). I Europa finner vi den noenlunde tilsvarende, men fattigere Kupferschiefer (jfr. kobberskifer). Denne er dannet i permtiden, og har meget stor utbredelse i Tyskland og Polen

Verdensarvsted

I 1980 kom Røros bergstad med smeltehytta på UNESCOs liste over verdens kultur- og naturarv, som første industristed. I 2010 ble hele cirkumferensen innlemet, og verdensarvområdet Røros omfatter dermed et areal på over 6000 km2 .

 

Spørsmål som må besvares og sendes til CO for å logge denne Eartcachen:

 

Start på følgende koordinater: N 62° 34.634 E 011° 23.430

1. Her finner man en steinmur, disse steinene er hentet fra gruvene. Beskriv forskjellene på disse steinene og hvorfor tror du de er forskjellige?

For å svare på de siste to spørsmålene, gå til N 62° 34.558 E 011° 23.477

2. Hva står du på her?

3. Hvordan ser steinene ut her og hva kan du si om disse?ENG:

Questions that must be answered and sent to the CO to sign this Eartcachen:

  Start at the following coordinates: N 62 ° 34.634 E 011 ° 23.430

1 Here we find a stone wall, the stones are extracted from the mines. Describe the differences between these stones and why do you think they are different?

To answer the last two questions, go to N 62 ° 34.558 E 011 ° 23.477

2 What are you standing on here?

3 How are the rocks look like here and what can you say about these?


Gratulerer med FTF Fjellpi

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

367 Logged Visits

Found it 361     Didn't find it 3     Write note 2     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 173 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.