Skip to content

Vrch Babovka Traditional Geocache

Hidden : 11/23/2013
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Vrch Bábovka

Vrch Bábovka je výrazný vrch v hřebenu kopců, které se táhnou od Ostrého vrchu nad Smolárnou až na Žďár u Hůrek. Všimnete si ho, když vyjedete z Dobříva směrem ke Strašicím, šikmo vlevo. Vrch je zalesněný a omezené výhledy se otvírají jen místy v průhledech lesními cestami nebo z pasek. Myslím, že si Bábovka svoji keš zaslouží.

Strašická vrchovina

Tento geomorfologický okrsek podcelku Brdy najdeme v západní části Brdské vrchoviny. Menší část leží na území současného Vojenského újezdu Brdy (oblast Bahen a vrchů Záborčí, Převážení, Florián, Vlč a Velký kámen), větší část zaujímá Přírodní park Trhoň. Mimo vojenský újezd i přírodní park leží zalesněný hřbet mezi obcemi Zaječov a Těně (vrchy Mílina a Kopaniny) a zejména poměrně rozsáhlé území, zahrnující vrchy Jivina, Hřebeny (u Olešné) a Kařízské hory. V oblasti mezi Holoubkovem, Medovým Újezdem, Mýtem, Kařezem, Cerhovicemi a Újezdem přechází do Hořovické kotliny.
Podobně jako v případě ostatních částí Brd, i zde jsou samotné hřebeny vrchoviny zalesněné a bez osídlení. To se však rozvinulo v údolích, především v povodí Padrťského potoka (Klabavy), Holoubkovského a Hůreckého potoka a v severovýchodní části vrchoviny. Zde všude najdeme poměrně velké obce: Mirošov, Hrádek u Rokycan, Dobřív, Strašice, Holoubkov, Cheznovice a Olešnou i řadu menších sídel, např. Pavlovsko, Těně, Svojkovice nebo Hůrky.
Geologické složení Strašické vrchoviny je obdobné jako ve zbytku Brd, výrazněji se zde uplatňuje neoproterozoikum, které představuje poněkud úživnější podloží, dávající vznik úrodnějším půdám. I proto se v této oblasti místy více prosadilo i zemědělství (zejména v okolí Cheznovic a Olešné), jakkoli ani zde nepředstavuje významnější zdroj obživy obyvatelstva. Tím vždy i zde byl průmysl a zpracování dřeva. Obdobně jako jinde na Podbrdsku to byla těžba a zpracování železné rudy, později, především v 19.století, byla objevena ložiska kvalitního černého uhlí v okolí Mirošova. Rozběhla se jeho intenzivní těžba, avšak nepříliš vydatné ložisko bylo brzy odtěženo, po roce 1900 už zde paběrkovaly jen drobné těžařské podniky. Těžba uhlí, nyní již značně nekvalitního, přetrvala i do období první republiky a sporadicky i po druhou světovou válku, poslední důl, kde však uhlí bylo již jen vedlejší dobývanou surovinou, byl uzavřen v roce 1947. Pokračovatelem středověké tradice dobývání a zpracování hlavního surovinového bohatství kraje pak byly především železárny v Hrádku u Rokycan. Dnes je asi nejznámějším pozůstatkem této zašlé slávy známý Dobřívský hamr, velmi oblíbený turisty.
Strašická vrchovina je nejnižší částí Brd. Přes 700m nevystupuje žádná hora a výšku 600m překračuje, většinou jen nepatrně, pouhých 10 vrchů. Z nich nejvyšším je Bílá skála nad Strašicemi (659m), místními také nazývaná Bambule. I v této části Brd však najdeme řadu skalnatých hřbetů, mrazových srubů apod. Nejznámější jsou Velký a Malý Oltář na vrchu Žďár, mohutné skalisko Florián, skalní útvary na vrchu Převážení a Jezevčí skále, skaliska na Bílé skále, Ostrém vrchu a Trhoni.
Vegetace je na území Strašické vrchoviny poměrně dobře zachovalá, ale původní smíšené lesy (buko-jedlové) byly podobně, jako v jiných územích, přeměněny na převážně smrkovou monokulturu. Relikty původních lesů se zachovaly jen v obtížně přístupných lokalitách, na nejprudších svazích a suťovištích.
Pokud jde o ochranu přírody – ta je na území vrchoviny chráněna již zmíněným Přírodním parkem Trhoň (45 km2), zvláště je v kategorii Přírodní rezervace chráněna vrcholová část hory Žďár (629m) nedaleko Rokycan (25,5ha). Jiná zvláště chráněná území prozatím ve Strašické vrchovině nenalezneme. Na území vrchoviny, ležícím ve vojenském újezdu jsou však k ochraně navrhovány lokality vrchů Převážení, Vlče, Floriánu a údolí Ledného potoka a Na Planinách u Strašic. Zvláštní ochrana je také navrhována pro oblast někdejší cílové plochy Bahna s výskytem např. plavuňky zaplavované.

Nejznámější kopce Strašické vrchoviny:

Bílá skála 659m
Ostrý vrch 641m
Žďár 629m
Trhoň 624m
Jivina 620m
Osičina 619m
Bábovka 608m
Převážení 607m
Vlč 602m
Konesův vrch 590m
Kopaniny 587m
Vysoké lávky 578m
Záborčí 570m
Kařízská hora 567m
Florián 566m
Milina 560m

Zdroj: BRDY- Res publica, o.s., (visit link)
__________________________________________________________

Kudy ke keši?

Výchozích míst může být více.
Můžeme vyjít z křižovatky silnice Dobřív - Hůrky s lesní cestou, po které jde zelená turistická značka, P1. Vydáme se po značce severovýchodním směrem.
Můžeme jít po stejné zelené značce, ale z druhé strany, od Strašic.
Chceme-li po cestě navštívit romantickou Pytláckou rokli, zaparkujeme např. u restaurace U Koruny na P2 nebo kousek níže na cestě k chatám u lesa na P3. Projdeme mezi chatami a najdeme mostek přes Padrťský potok T1. Za ním jdeme vpravo kousek po modré značce a přijdeme k lávce přes náhon, který napájí rybník, jehož vodou je poháněn proslulý dobřívský hamr, který je významnou technickou památkou. (visit link) Po několika málo desítkách metrů přijdeme pod svah vrchu Bábovka. V tomto bodu T2 odbočíme vlevo a jdeme u paty svahu. Po chvíli se nám po pravé straně otevře pohled do dolní části Pytlácké rokle T3. Stoupáme do svahu s roklí po pravé ruce a míjíme několik tzv. milířáků, srovnaných kruhových míst, kde stály kdysi milíře. Dojdeme k lesní cestě, kterou překročíme a stoupáme dál po vedlejší lesní cestě, stále vlevo od rokle. Pohlédneme-li v některých místech zpět, uvidíme vrch Převážení v CHKO Brdy. Můžeme si povšimnout mnoha stezek zvěře, která schází k potůčku na dně rokle. Na několika místech jsou i kališťata divokých prasat. Konečně vyjdeme na hřeben a jsme na lesní cestě se zelenou značkou, po které se dáme doprava a ve vhodném místě zahneme doprava k vrcholu Bábovky. Od "předvrcholu", který je stejně jako vrchol označen kamennou pyramidou, je pěkný výhled směrem na obec Hůrky.
Ať se vám na Bábovce líbí!

Additional Hints (Decrypt)

cbq xnzrarz cbq fzepxrz/haqre gur fgbar haqre gur fcehpr gerr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)