Skip to content

<

Kostel pro ptaky

A cache by berx.cz, madbin Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 12/31/2013
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Prosím chovejte se ke keši ohleduplně a koukejte jen očima.


Proč právě zde je tato keš?

„Pozn., Oleg Rečák“

"Na tomto kouzelném místě, dle nedochovaných důkazů, stávala kdysi malebná kaplička. Byla zasvěcena panence Marii, která se údajně v těchto místech zjevila třem malým dětem a nabízela jim zrní. Ty toto předaly rodičům a ti usoudili, že panenka Marie chce naznačit, že bude hojná úroda, což se ukázalo jako pravdivé a tak rodina tedy nechala postavit na tom místě kapličku, aby si panenku Marii přiklonila na svoji stranu. Od té doby už rodina nikdy netrpěla chudobou ani hladem. Tato zvěst se velmi rychle rozšířila a požádat o bohatou úrodu sem začali přicházet lidé z blízkého i dalekého okolí.  Časem se z kapličky stalo velmi kultovní místo pro všechny věřící. Denně se zde zastavovaly desítky poutníků a každý, kdo sem donesl hrstku zrní a uctivě se poklonil měl při žních z úrody velkou radost.

 

2.května 1945 se touto oblastí projížděl německý tank PzKpfw V „Panther“. Jeho řidič si zrovna s velitelem srovnával, kam to vlastně jedou, nevěnoval se plně řízení a najel na nějakou překážku.  V tom se ozvala velká rána. Střelec tanku nechtěně zavadil o spoušt kanónu, ten vystřelil a bohužel trefil onu kapličku. Ta se během okamžiku proměnila v hromádku suti."

obrázek


Po válce se už na kostelík zapomnělo úplně a na obnovu kapličky nebylo dost peněz. Od těch dob se, ale v těchto místech na podzim slétává větší počet ptáků. Je to vysvětleno tím, že zrní, které sem lidi nosili bylo pro ně až příliš velkým lákadlem a tak šmejdí po okolí, zda-li  ještě nějaké zrníčko nenajdou.

Tato ptačí anomálie ale nezůstala utajena p. Rečákovi,“známý vědec a přítel ownera“(pozn.gc) který se mimo jiné zabýval i tajemnými stavbami a anomáliemi kolem nich.  Začal zjišťovat, proč se tu tak rádi ptáci slétávají a proč v tak velkých počtech. Po bedlivém pozorování a výsleších spousty svědků   zjistil i historii tohoto místa.

obrázek


Dále došel k názoru, že panenka Marie zrním nechtěla naznačit, že bude bohatá úroda, ale že se mají lidi více starat o nebohé ptáčky.

P.Rečák i vysvětlil, proč se po přinesení darů do kapličky zlepšila i jejich úroda. Neboť věřících v těch dobách bylo opravdu hodně a ke kapličce chodili pravidelně, tak ptáčci přilétající ke kapličce se natolik nasytili, že pak neměli ani sílu létat, natož plundrovat okolní pole o jejich klasy a tak i lidem nehrozila ztráta úrody.Dnes mi došla doplňujíci informace o tanku od Zlínského kačera ERGHOSE:

Bydlím kousek a pověst o německém tanku je zde místně dobře známa. Co se traduje a je i po letech předmětem diskuzí, je zvolání hlavního navigátora německého tanku.
Dle jednoho zdroje výkřik "Scheize Katze Kapelle" po údajném najetí do svatostánku tankem nemusel jednoznačně znamenat "Do prd... kaplička", ale vzhledem k době masopustní v onom inkriminovaném okamžiku, kdy skupiny hudebníků chodili po městě, zvolání značilo mnohem větší lidskou tragédii, a to smrt tří hudebníků odpočívajících (zřejmě znaveni i alkoholem) v lese. "Scheize Katze Kapelle" znamenalo "A dopr.... kapela"!
Možná ale pravda je mnohem prostší, typicky německá nadávka "Scheize Katze" nadávkou vlastně nebyla, zvolání znamenala jen upozornění "Pozor kočka!" Zda tank čičinu přejel či nikoliv se již asi nikdy nedozvíme... :-)Nedá mi to a musím přidat další názory místních kačerů:

Location: Zlinsky kraj, Czech Republic Skywalker V found Kostel pro ptaky (Traditional Cache) at 1/13/2014 Log Date: 1/13/2014 *1761.* FTF Ha ! No je to pravda. A pravda je totiž tam někde venku. A nebo je to všechno jen příběh. Záleží na laskavém čtenáři.
Ve zlínských odborných historických kruzích je totiž Oleg Rečák velmi známá persona.
Všichni totiž známe jeho posedlost výzkumem ptačí kapličky. Prakticky ji věnoval celou svou dosavadní vědeckou činnost. Zbytečná byla naše snaha. Nedal se zvyklat. Tvrdošíjně se snažil dokázat její stavbu v lesích na Lazech.
A ona tam nikdy nebyla...
Na našem posledním kongresu hysteriků ve Vizovicích přišel s půdním rozborem, který byl sejmut z hlavně německého tanku TIGER, vystaveném v berlínském muzeu (on to nebyl Leopard, ale Tigr - to ví přece každý, že všechny německé tanky byly Tigry, ne ?:-)
Dokonce předseda Karel A. Chnak z Lutoniny podokntul, že Rečák je vedle přesně o 2821.1 metrů. Že kaplička původně stála v lokalitě Příluky !!! Ing. František Ptáček zase poukázal na nezvratný důkaz v podobě jména staré vozové cesty na Štákových pasekách - Po Kulích na ptáky. Vše bylo marné.
Nová elévka, studentka Kateřina Rozvrkočená pak v pozdějších hodinách chtěla od Rečáka vysvětlit pojem "vysvětit kapličku", ale ani to se ji nepodařilo.
Nedávno tak došlo k inspekční cestě do této lokality. Počasí přálo a všichni členové konsorcia, v dobrém rozmaru, Rečákovi nechali vzkaz podepsaný názvem našeho sdružení - MY-slivovi-CI
A pak Rečák pozřel ! Najednou to jde. Nevím, jestli za to taky nemůže přímluva známého Vídeňského výzkumníka ptačích nemocí - M. Parateka, Sacher dorte, nebo že se Rečák konečně naučil pracovat s mapou (donedávna k navigaci používal pouze globus a astrolab). Nevím.
Myslím ale, že za všechny můžu říct, že jsme rádi, že Rečáka máme :-)
PS: omlouvám se za pozdní log, ale k vánocům jsem dostal stroj času a teď nevím, KDY mi hlava stojí
PS2: ne kecám, ale stala se mi taková věc, že mi na klávesnicic spadla busta Napoleona a přestalo mi fungovat písmeno FTak jsem nemohl logovat FTF. Ale vyřešil jsem to, nalepil jsme F na klávesu Q a teď už je vše v poQátku
PS3: ale už vážně - po pravdě jsem se probral 2.1.2014 v odstaveném vagonu v Budapešti, zabalený pouze v zácloně a s čelenkou z pavích per na hlavě. Takže bych také rád poděkoval velvyslanci za promptní vyřízení mé žádosti a také všem zaměstancům domova pro slabosygnální v Szgedeši za příkladnou péči...Trvám na verzi, kterou jsem uvedl v listingu. BERX.CZ


Další pohled na keš:

Location: Zlinsky kraj, Czech Republic lalos found Kostel pro ptaky (Traditional Cache) at 1/21/2014
Log Date: 1/21/2014 Jelikož zde zjevně stále není zcela dořešeno bývalé umístění mýtické kapličky, dovolte mi prosím vnést do této problematiky trochu více světla.
Ve skutečnosti žádná kaplička nikdy neexistovala. Podle mých vlastních výzkumů celá pověst původně vznikla jako krycí historka, která měla zamést stopy za smrtí jednoho člověka.
Tímto člověkem byl Josef Ptáček, který byl společně se svou ženou Marií za války známým kolaborantem a spolupracovníkem zlínského gestapa. Úkolem rodiny Ptáčkových bylo získávání informací o partizánských skupinách operujících v oblasti Želechovických pasek. Ke konci války bylo nicméně čím dál tím víc jasné, jaké poměry brzy nastanou. Převlékaly se kabáty a Josef Ptáček se začal právem obávat o svůj život nejen kvůli své válečné činnosti, ale také z toho důvodu, že vlastnil řadu informací o místních vlivných občanech, kteří během války neměly zrovna čisté svědomí a brousili si zuby na jisté poválečné posty. Z tohoto důvodu se Josef Ptáček ukryl v jedné bývalé partizánské skrýši poblíž dnešní ulice Želechovická.
2.května se ovšem stalo to, co se zřejmě stát mělo. Nad Přílukem prchal německý tank Panther a po najetí na překážku došlo k nechtěnému výstřelu. Maximální dostřel tanku Panther je 10000m a na 2000m je schopný prorazit pancíř o tloušťce 89mm. Vystřelený projektil tehdy přeletěl údolí Dřevnice a dopadl nad dnešní Pančavu, kde uvolnil všem zlíňákům moc dobře známý sesuv půdy. Záplava bahna a kamení zasypala výše zmíněný úkryt a Josef Ptáček v něm zahynul hroznou, ale pravděpodobně zaslouženou smrtí. Na místě jeho skonu nyní stojí dřevěný kříž.
Na snadě je tedy otázka, co se stalo Marií Ptáčkovou, která také mohla lecos vědět. Německá komunita ji zajistila falešné doklady na jméno Maria Vogel. Pod tímto jménem byla internována v táboře v areálu Rybníků a později se přes Německo díky svým přátelům dostala až do Argentiny, kde až do smrti sloužila jako hospodyně v komunitě snažící se nastolit čtvrtou říši. V roce 1958 se jí a neznámému německému uprchlíkovi narodil syn Martin B. Vogel, který se později přestěhoval do Mexika. Jeho dcera Maria Fernanda Vogel Morton tam nyní působí jako úspěšná módní návrhářka.
Díky za skvělou kešku.Stejně trvám na původní verzi v mém lisitngu. BERX.CZA je tu další názor:
Location: Zlinsky kraj, Czech Republic Krky found Kostel pro ptaky (Traditional Cache) at 5/10/2014
A ačkoliv to mám ke Zlínu trochu z ruky a místní pověsti mi nejsou příliš známé, dovolil bych si krátkou historickou vsuvku a svůj pohled na věc. Ono to totiž bylo úplně jinak a místní pamětníci se stali oběťmi nečisté propagandy, jakož i lidé mnohde jinde. Kaplička tady opravdu stávala, zůstal po ní jeden kámen z jižní zdi a stále leží na okraji pole, jak je možné si povšimnout. Ovšem kaple to byla evangelická a jak známo, místní evangelíci už před válkou varovali před následky komunismu a vlivu Sovětského svazu, což se ukázalo jako klíčové v důvodu jejího zániku. Nebyl to totiž německý tank Panther, ale ruský T34, který na kapli vystřelil ze svého děla na přímý rozkaz velitele Jablečkova a zabil tak dvě mouchy jednou ranou, neboť ruská rozvědka hlásila, že kaple je využívána němci jako pozorovatelna, vzhledem ke své dobré pozici vůči Zlínu. Ovšem v roce 1948 došlo k uznání evangelické církve komunistickou stranou, což vedlo vedení církve k servilnímu postoji vůči režimu. Zničení kapličky rusy se tak již najednou nehodilo a bylo nutné přepsat historii, což se povedlo. Je nutno podotknout, že 250m na severovýchod od místa kde stávala původní kaplička, dnes stojí nová kaple Pany Marie a i když se v historických pramenech uvádí rok postavení 1934, my víme, že byla postavena mnohem později, jako náhrada za původní zničenou kapli. Tyto historické souvislosti by bylo možné dohledat v archivu místní STB v Přílukách, leč bohužel archiv vyhořel nešťastnou náhodou 21. listopadu 1989, dle vyšetřovací verze od nedopalku cigarety. A jak je to s těmi ptáky? Cestou jsem si všimnul, že je jich tam hojnost i teď na jaře a láká je nejspíš řepkové pole s velkým množstvím hmyzu, který se na květech pase. Jak známo JZD Slušovice bylo natolik pokrokové, že zkoušelo pěstovat a modifikovat řepku již mnohem dříve než Agrofert a vždy využívali k pěstování i těchto polí nad Zlínem Takže ptáci se tam neslétají kvůli kapli, ale kvůli řepce.

Stejně trvám na původní verzi v mém lisitngu. BERX.CZ

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.