Skip to content

<

Uvaly - Devet kanalu

A cache by plha Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 01/04/2014
Difficulty:
4 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Tato tradiční krabička vám chce ukázat hezké úvalské zákoutí s rybníkem Fabrák a železničním mostem nazývaným Devět kanálů.


Shromáždil jsem vám informace o mostu, jak jsem je našel v tisku, v městské kronice a na internetu.Cesta podél cukrovaru nás zavede na hráz rybníka "Fabrák". Byl založen z louky "Chobotu" u fabriky Viktorem Riedlem z Ridensteinem. Z hráze rybníka Fabrák shlédneme viadukt" Devět kanálů" tehdy zvaný "Div světa".

Dovídáme se, že tehdy, bez strojů, jen lidskou rukou od září 1843 do července 1845 byl proveden znamenitý výkon - postavení železnice - za vedení vrch. inženýra Jana Pernera, mlynářského synka. "Devět kanálů" je dlouhých 71 sáhů, klenby v rozpětí 5 sáhů o výšce 7 a půl sáhu. Sám zeměpán, arcivévoda Štěpán, se neopomněl několikráte se nad tímto smělým dílem zastavit. Na železnici byl různý názor. Papež Řehoř XVl. označuje blížící se železnici za pokušení a dílo rukou ďáblových. Občané škvorečtí nechtěli na původní plán trasy dát cenné pozemky a proto byla nákladně vedena přes Úvaly. Vypravuje se, že vedoucí inženýr tohoto úseku měl vážnou známost s dcerou ředitele škvoreckého panství a nechtěl-li si rozhněvat budoucího svého tchána, musel s původním plánem ustoupit. (kronika).  


Zděný železniční viadukt zvaný Devět kanálů byl postaven roku 1844 (stavba trati) z pískovcových a žulových kvádrů. Jedná se o 135 m dlouhý most postavený do mírného oblouku pro dvě koleje na trati Praha-Kolín (-Č. Třebová, Brno), od žst. Úvaly ve směru na Tuklaty přes údolí říčky Výmoly. Rozpětí každého z oblouků je 9m, výška 13m. Úvalský viadukt ve své době patřil mezi pozoruhodné stavby na celé trase Praha–Olomouc. Přestože se jednalo o náročnou stavbu, trvala necelých osm měsíců. K tomuto technickému skvostu sestoupíte z úvalského náměstí ulicí Komenského k Výmole a rybníku Fabrák. K viaduktu je možné se také dostat po ČTZ od úvalského nádraží a Hradešína. Je možné projít mezi dvěma souběžnými oblouky viaduktu. (noviny)  

Železniční viadukt zvaný Devět kanálů z roku 1844. Úvalský viadukt, podle svého vzhledu lidově nazývaný „Devět kanálů“, byl postaven roku 1844 na trati Praha–Olomouc. Jedná se o 135 m dlouhý most postavený do mírného oblouku přes údolí říčky Výmoly. Je zděný z pískovcových a žulových kvádrů a dosahuje výšky 13 m. Úsek mezi Pardubicemi a Prahou byl svěřen vrchnímu inženýrovi Janu Pernerovi. V úseku mezi Olomoucí a Pardubicemi bylo jen málo zděných mostů, naopak v úseku mezi Pardubicemi a Prahou byla postavena celá řada kamenných děl. Vyžádal si to nedostatek lesů a naopak dostatek kamene vhodného pro stavbu. Mosty se stavěly pod vedením inženýra Pernera z pískovcových kvádrů. Nejvýznamnějším objektem z nich byl právě úvalský viadukt, který ve své době patřil mezi pozoruhodné stavby na celé trase Praha–Olomouc. Přestože se jednalo o náročnou stavbu vyžadující založení podpěr dílem na pilotách, dílem na ležatém dřevěném roštu, trvala jeho stavba necelých osm měsíců. V letech 1953-1954 došlo k rozšiřování železniční trati o třetí kolej. Z tohoto důvodu byl v těsném sousedství starého mostu vybudován tvarově shodný most ze železobetonu. Ten je od původního mostu vzdálen pouze 1,5 m. (wikipedie)  


Zděný železniční most - pískovcové a žulové kvádry z roku 1844 (stavba trati). Rozpětí každého z oblouků je 9m, výška 13m a celá délka asi 135m, je veden do mírného oblouku pro dvě koleje na trati Praha - Kolín (- Č. Třebová, Brno), od žst. Úvaly ve směru na Tuklaty. Pokud projíždíte po viaduktu vlakem, asi toho mnoho neuvidíte, protože zvrchu vypadá jako klasický most. Pokud ovšem sestoupíte z úvalského náměstí ulicí Komenského dolů, k Výmole a rybníku Fabrák, dostanete se po chvilce k tomuto technickému skvostu. Je možné projít mezi dvěma souběžnými oblouky viaduktu a kochat se tou majestátností, zkaženou jen útoky sprejerů. K viaduktu je možné se také dostat po ČTZ od úvalského nádraží a Hradešína.

Turistická známka je dostupná na Měú v úředních hodinách,MěK v úředních hodinách  a v pizzerii na náměstí. (turisticka znamka).

Závěrem bych chtěl poděkovat BarbieTeamu , který keš betatestoval.

Flag Counter

Přeji vám dobrou zábavu a příjemný lov!

Additional Hints (Decrypt)

cbq ynixbh

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)