Skip to content

Buky u Hornich Polanek Traditional Geocache

Hidden : 02/22/2014
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

CS: Trojice památných buků obklopená dalšími velikány na severním výběžku Hraničáře.
EN: Trio of memorable beech trees surrounded by other giants located on the northern tip of Hranicar mountain.

Buky u Horních Polánek

Nad Horními Polánkami, při lesní cestě spojující Starou Lhotu se Suchým Kamenem, je starý bukový les. Půda je většinou ukrytá pod vrstvou listí a na oblohu není přes baldachýn korun buků vidět. Správa NP a CHKO Šumava vybrala trojici největších stromů a pro jejich vzrůst je v prosinci 1995 vyhlásila za památné stromy. Můžeme je však považovat za reprezentanty několika dalších, podobně velkých stromů v okolí. Všechny vyhlášené stromy jsou buky lesní (Fagus sylvatica), jejich stáří je přibližně 190 let a rostou v nadmořské výšce 650 metrů.

Chroroše Chroroše Chroroše

První strom, kterého si při své cestě všimnete, je Buk nad fořtovnou (waypoint R1) rostoucí pod cestou, neboť právě u něj je tabulka s označením zvláště chráněných stromů. Když byl vyhlašován, šlo o zcela zdravý strom s obvodem kmene 265 cm. Jeho koruna je nasazena výše, jak bývá obvyklé u stromů v souvislém porostu, byla široká okolo 14 metrů a sahala do výšky přes 30 metrů. V současnosti obvod kmene dosahuje 3 metrů, koruna se příliš nezměnila, ale na stromu v celé délce kmene rostou dřevokazné houby (od kačerů se dočkal označení Chorošák). Buk se dostal do poslední etapy života, nicméně právě v ní může poskytnout domov mnoha vzácným druhům hmyzu či doupnému ptactvu.

Kořenové náběhy buku pod penzionem
Kořenové náběhy buku pod penzionem

Druhý strom, Buk pod penzionem, roste na opačné straně cesty (waypoint R2). Jde o krásný a zdravý buk s přímým vysokým kmenem, který zdobí koruna vysoká přibližně 27 metrů a široká okolo 18 metrů. Celý strom dosahuje do výšky přibližně 38 metrů. Obvod kmene buku se za 15 let od vyhlášení zvětšil o téměř půl metru a dosahuje již 326 cm (poslední měření proběhlo v roce 2010, takže je jistě již mohutnější). Tento buk má výrazné kořenové náběhy a erozí obnažené kořeny, krásně porostlé zeleným mechem.

Buková kůra Buková kůra Buková kůra

Na rozdíl od předešlých dvou stromů rostoucích na katastrálním území Stará Lhota, je Hraniční buk na hranici s katastrálním územím Suchý Kámen. Vzhledem ke stáří stromu lze pochybovat, že by byl vysazen pro vyznačení hranice pozemků. Proti účelu vytyčení hranice mluví i veškeré, obdobně staré buky v blízkém okolí, které by po uplynutí mnoha let znemožňovaly bez pochyb určit správný buk a tak i průběh hranice. Kmen buku od svého vyhlášení zmohutněl na obvodu o zhruba 40 centimetrů a jeho obvod přesahuje již 3 metry. Kůra kmene není jako u typického buku hladká, ale popraskaná. Ještě výraznější jsou záhyby kmene, které vystupují do několika metrů. Na přímém kmeni se koruna formuje přibližně v desetimetrové výšce, byť některé větve jsou nasazeny i níže. Přes 25 metrů vysoká koruna je 20 metrů široká, celý strom je zhruba 38 metrů vysoký.

Kudy ke krabičce

Hraniční buk

Z Nýrska se vydejte okolo lesního divadla směrem na Starou Lhotu. Za lesem a první samotou odbočte vpravo na drobnou asfaltovou silničku, po které budete stoupat až k Horním Polánkám. Pozor, parkoviště u ekofarmy Šumava je umístěné až za zákazem vjezdu a jiné místo budete hledat obtížně. Na hřeben stoupající silnička vás dovede spolehlivě k bukům a též k dalších památným stromům u Suchého Kamene.

Významné stromy

Přes Horní Polánky prochází také nejkratší, žlutě značený desetikilometrový vycházkový okruh okolím Nýrska, na který se lze vydat od Staré Lhoty či od zříceniny Pajreku. Další možností je modře značená turistická trasa vedoucí z Nýrska směrem na Zadní Chalupy, od které byste museli ke stromům sejít.

CHKO Šumava

Logo NP a CHKO Šumava

Keš je umístěna na území Chráněné krajinné oblasti Šumava. Při svém pobytu buďte k přírodě ohleduplní: chovejte se tiše, odnášejte si své odpadky, zapomeňte na rozdělávání ohně a v lesích vynechte i kouření. Květiny, stromy a živočichy nechte růst a žít, jsou tu doma a mnoho z nich patří mezi ohrožené. S kolem jezděte především po silnicích, pevných cestách a vyznačených cyklostezkách, kdekoliv jinde přemýšlejte, zda je cesta pro kolo vhodná. Na území Královského hvozdu se pohybujte jen po značených či zpevněných cestách a jděte tak, aby příroda po vaší návštěvě zůstala stejná i pro další návštěvníky. Děkujeme!

(kopie listingu)

Additional Hints (Decrypt)

[CS] h cngl fzexh f zabun zrafvzv cehibqpv [EN] orybj fcehpr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)