Skip to content

Zahajeny Traditional Geocache

Hidden : 03/01/2014
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

CS: Nejvyšší vrchol okresu Strakonice ozdobený skalkami a kamennou hranicí pozemků.
EN: The highest peak of the Strakonice District decorated with rocks and a boundary demarcated by stone walls.

Pohled od Vrbice

Na jihovýchod od Sušice se táhne 25 kilometrů dlouhé lesnaté pásmo kopců. Od vrchu Kalovy, přes Sedlo, Kašperk po vysoký hřeben Javornické hornatiny mezi Ždánovem a nejvyšším Javorníkem. Hluboké lesy pokračují i za Javorníkem a pokrývají hřbet vybíhající severovýchodním směrem ke Lhotě pod Kůstrým. Zdejší kopce náleží již do Mladotické vrchoviny, součásti Šumavského podhůří, a tvoří nejvýše položenou oblast okresu Strakonice. Nejznámější z nich je dvouvrcholový kopec Kůstrý, jehož severozápadní skalnatý vrchol Altán vystupuje do nadmořské výšky 844,9 metrů.

Skalky pod vrcholem

Přibližně 2 km jjz. směrem od Kůstrého je vrch Zahájený (na staré mapě též jako Zahajen Berg), který je méně známým, za to ale nejvyšším vrcholem a zároveň i bodem okresu Strakonice. Přidružený trigonometrický bod umístěný na vrcholové plošině má nadmořskou výšku 845,6 metrů, ale pravděpodobně nejde o nejvyšší místo kopce. Své okolí Zahájený příliš nepřevyšuje, oproti údolí Růžďského potoka je vyšší o cca 80 metrů, oproti údolí u Milíkova je vyšší o cca 100 metrů a nejvyšší převýšení cca 160 metrů dosahuje oproti Přečínským Chalupám.

Vrcholová část Zahájeného je protáhlá ve směru ZSZ–VJV, ale přiléhá k ní hřbet mířící k severovýchodu a později se stáčející na severozápad ke Kváskovickému vrchu (nadmořská výška hřbetu se pohybuje okolo 820 m). Svahy Zahájeného navazující na tento hřbet jsou velmi mírné až k vrcholové plošině. Z jejího terénu vystupují několik metrů vysoké skalky z pararuly, které předznamenávají zcela odlišný charakter jihozápadních svahů – ty jsou prudší, se skalními výchozy, mrazovými sruby i menšími, pod mechem ukrytými kamennými moři. Radost některým z vás určitě udělá výrazné zastoupení jedle v převážně smrkovém lese pokrývajícím celý vrchol.

Přesto má i fádní severovýchodní svah svou ozdobu – hranice pozemků různých vlastníků je zde vyznačena masivním kamenným tarasem procházejícím v blízkosti vrcholu. Tato hmatatelná hranice není jedinou hranicí vedoucí přes Zahájený: na západním svahu prochází hranice okresů Prachatice a Strakonice, na severovýchodních svazích vede hranice mezi Plzeňským a Jihočeským krajem. Přes vrchol probíhá též hranice dílčích povodí: severní svahy jsou odvodňovány Růžďským potokem do Novosedelského potoka, přítoku Otavy, jihozápadní svahy Mladíkovským potokem do Spůlky a jihovýchodní do Peklova, v obou případech jde o přítoky Volyňky.

Kudy ke krabičce

Trigonometrický bod

U samoty Paloucký, kde bude nezbytné odstavit auto (waypoint P1), navazuje na úzkou silničku lesní cesta. Je nenáročná, opravdu pozvolná a přivede vás do blízkosti vrcholu. Stoupání k vrcholu je zanedbatelné a jedinou překážkou bude zmíněný, dobře zachovaný taras, který budete muset překonat.

Nevyhovuje-li vám pohodlná cesta jak v parku, můžete zastavit u silnice mezi VrbicíMalčí (waypoint P2, streetview, a P3, streetview) a vydat se po cestách a necestách k vrcholu.

(kopie listingu)

Additional Hints (Decrypt)

[CS] mnql x fzexh qibwnxh, pryrx xr fxnyr; i qhgvar cerq eburz fxnyxl [EN] ubyybj va sebag bs ebpx pbeare

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)