Skip to content

Mudrc a jeho lezici bratri Traditional Geocache

Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

CS: Rekonstruovaný menhir, aktilit na kraji krásného kamenného moře na svazích Javorníku.
EN: Restored menhir called Mudrc (The Sage) on the edge of the beautiful stone sea on the slopes of Mount Javornik.

Menhir Mudrc

Javorník, šumavská hora známá jako nejvyšší vrchol Čech v období Protektorátu s populární Klostermannovou rozhlednou uprostřed nekonečných lesů, je také místem s mnoha menhiry. Velké kameny zasazené do země, vztyčené lidmi do polohy, ve které se tak trochu usmívají na gravitaci. Nejznámější z místních menhirů je Měsíční kámen, v okolí byste našli též Větrný a Sluneční kámen, Dvojčata, Strážce a další kameny. Některé jsou zakreslené na mapách, o jiných se dočtete jen při cíleném pátrání na webu.

Kamenné moře nad cestou

Pustili jste otěže fantazii a už vidíte Kelty z nedalekého SedlaObřího hradu, jak putují mezi kameny připomínajícím jim životadárnou sílu Země? Těšíte se na jejich objímání a přívaly energie, kterými vás zavalí? Užijte si těchto představ, neboť většina kamenů byla vztyčena v nedávné době. Příznivci menhirů budou možná oponovat, že kameny postavené před tisíci let byly později povaleny, např. jako pohanské modly, ale dosud není pro takové tvrzení žádný podklad.

Většina kamenů na svazích Javorníku za své vztyčení vděčí pravděpodobně Pavlovi Bartlovi, žákovi a kolegovi badatele Ing. Pavla Kozáka. Pavel Bartl při svých cestách krajinou nachází kameny, které podle jeho názoru byly kdysi menhiry, obvykle i funkčními. Většinou jsou takové kameny padlé, zcela či zčásti, a tak je sám nebo s přáteli staví do tušené původní polohy. Pro vztyčení používá pouze naviják (hupcuk), hever a též ruce, což je u mnohatunových obrů k neuvěření. A proč je staví? Pro krajinu a pro lidi.

Mudrc

Mudrc a záře
Kámen vyzařuje...

Je pravděpodobně největším stojícím kamenem v javornické oblasti, vždyť je vysoký téměř tři metry. Při svém objevu byl napůl položený a tak byl trpělivou prací vztyčen, dle slov stavitelů byl menhir rekonstruován. Jméno Mudrc získal od Pavla Kozáka pro rozšířenou horní část kamene, která může připomínat velkou hlavu. Dnes kámen jakoby dohlíží na podobně velké kameny v okolním kamenném moři.

Citliví lidé zaznamenali jeho silnou energii, údajně dvojnásobnou oproti podobným kamenům. Pro vyzařování energie ("měřitelné" však jen psychotronicky) je označován jako aktilit, zářící kámen. Aby nebylo legrace málo, výjimečně vnímaví lidé mohou údajně s kameny konverzovat, jak dokládá rozhovor Jiřího Nováka a Petry Novákové s kamenem zvaným Mudrc. Pozdravili jej a zeptali se, jak mu mají říkat. Kámen jim prý odpověděl:

Označení orientace
Všimněte si šipky vpravo nahoře. U menhirů typické označení vhodné orientace kamene.

"Jsem moc rád, že jste na mě nezapomněli a dali mi šanci být plnohodnotnou světelnou částí přírody. Teď i já mám své poslání a to díky vaší pomoci v minulých letech. V dávné minulosti mne nazývali SPOJOVACÍ KÁMEN nebo KÁMEN SPOJENÍ, protože jsem zajišťoval spojení s nejvyššími duchovními sférami, na které byl přístup. Teď je situace zcela jiná. Z principu Nové duchovní cesty teď všechny kameny komunikujeme. Každý s tou sférou, kam dosahuje jeho harmonie. Z tohoto pohledu má nejvyšší dosah Sluneční kámen. A já jsem určitý stabilizátor spojení pro ostatní kameny. Netoužím po žádné jiné funkci. Stačí mi pomáhat ostatním navazovat spojení. To je ode mne vše. Děkuji za vaši pomoc."

Postavy a ani neuvěřitelný rozhovor jsme si nevymysleli, viz článek Komunikace s menhiry v oblasti Javorníku na Šumavě na serveru Nová duchovní cesta.

Ať již věříte na fyzikálně neměřitelnou energii, mimosmyslové vnímání, duchovní bytosti, nacházíte zalíbení v esoterice, nebo jste prostý skeptik, který uvidí jen kámen v nezvyklé poloze, přijďte, i okolí Mudrce je velmi zajímavé. Menhir stojí na kraji menšího kamenného moře, které je tvořené obřími balvany vzniklými při mrazovém zvětrávání a rozpadu. Pro dospělé potěcha oka, pro děti úžasné, byť samozřejmě nebezpečné hřiště. Od menhiru můžete také pokračovat k blízké studánce a kamenu s korunou.

Kudy ke krabičce

Blízké okolí Mudrce

Chcete-li fyzicky nenáročnou procházku, pak je jasnou volbou cesta sanatoria na severním okraji Javorníku (waypoint PA, streetview). Kvalitní lesní cesta, vhodná pro kočárky, koloběžky i malé cyklisty, vede po úvodním krátkém stoupání téměř po vrstevnici. Okolo lesní školky projdete na první rozcestí s mapkou, kde budete pokračovat rovně. Cestou minete kámen označovaný též za menhir (waypoint R2). Na dalším rozcestí s mapkou odbočíte do mírného kopečku vlevo a pak už se budete držet cesty. Kočárkem se až k menhiru nedostanete, od cesty však stojí na dohled. Kamenné moře není potřeba prolézat, lze jej snadno až k Mudrci obejít.

(kopie listingu)

Additional Hints (Decrypt)

[CS] mn xnzrarz, sbgbuvag [EN] oruvaq fgbar

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)