Skip to content

Korabska Archa - Podpalubi #3 Traditional Geocache

Hidden : 03/21/2014
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:  small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Naším cílem je vás seznámit s geomorfologií Korábské vrchoviny a možností procházky po vrstevnicích jihozápadního svahu hory Koráb v Korábské vrchovině až po vesničku Branišov v Branžovském hvozdě.

Nezapomeňte si opsat číslo pro bonus R1=...

Připravili jsme pro vás první část série skládající se z 10 keší a bonusovky/tvořící podpalubí naší archy/. V budoucnu chystáme sérii doplnit o druhou část-Palubu archy. Celková trasa až k bonusové keši je asi 3,3 km. Zpáteční trasa je o něco kratší a můžete si zvolit jednodušší po vrstevnici nebo přes chatu Koráb. Celá trasa se nechá absolvovat i s terénním kočárkem a zde bychom doporučovali start z parkoviště P2. V případě že zaprší, je terén od první keše ke druhé s kočárkem v délce 200m obtížně sjízdný. Celá trasa vede po lesních cestách a ke schránkám si jen odskočíte pár metrů.

Geomorfologie „Korábské vrchoviny“

Geomorfologie: je věda ,která se zabývá studiem vzniku tvarů a stáří zemského povrchu. Poprvé byl tento termím použit americkým geologem W.J.McGee a to již v roce 1893.

Geomorfologické členění České republiky

Charakter georeliéfu(zemského povrchu)je v území nenápadnější, a proto pro krajinný ráz ze všech přírodních podmínek nejdůježitější. Podílí se na utváření rázu krajiny na regionální i okrskové úrovni. Reliév je také jedním z nejdůležitějších činitelů ovlivňující rozmístění vegetace v krajině. Reliéf utváří klima, čehož důsledkem je vznik mezo a mikroklimatických anomálií, jichž odrazem jsou lokální vegetační jevy (inverzní,…..). Reliéf usměrňuje odtok a průsak srážkové vody, ovlivňuje hloubku půdního poryvu a hydrologický režim půd. Zde se nejvíce uplatňují základní geomorfologické tvary reliéfu jako plošiny, vrcholy, hřebeny, údolí, úžlabiny a údolní kotliny

Reliéf České republiky je poměrně různorodý a pestrý. Základním rysem reliéfu je rozdíl mezi starší Českou vysočinou a a výběžky pohoříé karpat na východě. Nejvyším bodem České republiky je Sněžka (1602mn.m.) a nejnižším bodem ČR je výtok Labe z ČR.

Korábská vrchovina je z hlediska ČR zařazena takto:

Alpsko–Hymalájský systém(střední a východní Morava)
Hercynský Systém(Čechy a západní Morava):  
   -Česká vysočina:
     -Šumavská soustava 
     -Česko-moravská soustava
     -Krušnohorská soustava
     -Krkonošsko-jesinická soustava
     -Česká tabule
     -Poberounská soustava:
        -Brdská oblast
        -Plzeňská pahorkatina:
          -Rakovnická pahorkatina
          -Plaská pahorkatina
          -Švihovská vrchovina:
             -Merklínská pahorkatina 
             -Klatovská kotlina
             -Radyňská vrchovina
             -Rokycanská pahorkatina
             -Chudenická Vrchovina:
               -Korábská vrchovina
               -Poleňská pahorkatina

Korábská vrchovina je přes Chudenickou vrchovinu součástí Švihovské vrchoviny . Rozkládá se na jihozápadě Čech, kde zaujímá převážnou část okresu Plzeň-jih a přilehlé oblasti okresů okolních (jihozápad okresu Rokycany, jihovýchodní polovici okresu Plzeň město, severozápad okresu Klatovy a východní okraj okresu Domažlice. Nejvyšší vrchol tvoří hora Koráb u Kdyně se svojí výškou 773mn.m.

Koráb - dobová fotografie

Nezapomeňte si opsat číslo pro bonus R1=...

Additional Hints (Decrypt)

An ohxh gh enqn frqvz, m qbzrpxh fv crxar uyrqvz. Bfboar avp arfxelinz, an gb wvabh fpubixh znz.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)