Skip to Content

<

Slag van Passchendaele : den Bonus

A cache by de malstjes for TGW14 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 3/21/2014
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Cache placed as teaser for the Mega Event The Great War 2014 in Belgium. This event takes place on may 29th till May, 31st 2014. Location : De Dreve, Zonnebeke (near Ypres, Belgium). Follow the preparations on the Facebook group TGW14.

Den Grooten Oorlog : Slag van Passchendaele :
den BonusIn 2014 wordt het begin van WO I herdacht. Bij deze gelegenheid zullen wij een nieuwe reeks caches uitbrengen, dit langs de volledige frontlijn, van Nieuwpoort tot Mesen.
Ze worden onderverdeeld in verschillende 'veldslagen'. Elke veldslag bestaat uit 8 gebeurtenissen, met aan het eind een bonus. Iedere reeks bestaat uit korte multi's of tradi's.
Het is de bedoeling dat met een tussenperiode van 1 à 2 maanden een volgende veldslag 'uitgevochten' wordt.
Denk er aan : ook al ligt een gedenkteken of begraafplaats schijnbaar midden de velden, er steeds een zeer goed onderhouden pad naartoe loopt.
De caches liggen nergens verborgen op de begraafplaatsen.. De antwoorden op de vragen moeten wel regelmatig op de begraafplaatsen gezocht worden. Respecteer de stilte, aub. Maak je ook het napluizen van de aanwezige registers eigen. Je zal ze hier en daar nodig hebben.
Indien je over een smartphone beschikt kan je volgende apps erop zetten: GCBuddy en GCC(Pro). Het zal je zeker en vast het nodige rekenwerk uitsparen ...
De aanwezige code in de cache-box van de bonus ga je nodig hebben om WP1 van het Eindoffensief te berekenen. Laat deze code liggen, aub !
Bezoek zeker en vast ook de bijgevoegde internetwebsite ! Daar kan je heel wat bijkomende informatie vinden : de historiek van deze reeks caches, handige hulpprogramma's, statistieken ...

[English] - [NEDERLANDS]

Historiek

Op 12 juli 1917 begonnen de voorbereidende beschietingen op de Duitse stellingen ten noorden van Ieper, nabij Zonnebeke en Passendale. Hier waren geen dieptemijnen voorhanden. Op 31 juli startte de aanval in de gietende regen. Door de voorbereidende beschietingen was de drainage in de akker- en weilanden stukgeschoten. Door de aanhoudende regen veranderden de terreinen in een grote moddervlakte. Eénmaal men erin vast zat, zoog die mens en dier naar beneden.
De Duitsers voerden een moordende verdediging met bunkers en mitrailleurs. De dagelijkse vooruitgang van de Geallieerden bedroeg slechts een paar honderd - en vaak zelfs maar enkele tientallen - meter. Toen de beste Britse troepen in september moe gestreden waren, werden ze door de Australiërs en de Nieuw Zeelanders vervangen; eind oktober tenslotte namen de Canadezen over.
Wat drie weken had moeten duren, eindigde uiteindelijk meer dan drie maanden later met de verovering van de puinen van het dorpje Passendale op 10 november 1917. Een half miljoen Britten en Duitsers waren gedood, gewond of vermist.
Passchendaele 1917 is de geschiedenis ingegaan als één van de grootste slachtpartijen uit de Eerste Wereldoorlog

(vrij naar ‘www.zerohour.be’)

Uw missie

Om deze mystery te kunnen oplossen is het absoluut noodzakelijk om eerst de hierondervermelde 8 historische plaatsen te bezoeken, er de 8 codes te verzamelen en zo WP1 van deze bonus te berekenen.
Wij zouden het in ieder geval bijzonder appreciëren en heel leuk vinden dat iedereen de 8 afzonderlijke caches vooraf weet op te lossen en ook kan loggen !

        1. Zonnebeke
        2. Broodseinde
        3. Polygone
        4. Fortuin
        5. 's Graventafel
        6. Goudberg
        7. Martinegat - Crest Farm
        8. Kerselaerhoek - Tyne Cot

De waardes voor A t/m H kan je vinden door de bovenstaande 8 caches op te lossen en daarbij de codes te noteren.

WP1       N50 5B.AED E002 CD.HGF
We beginnen deze bonus aan één van de bekendste gebouwen van WO1. Het museum is ondergebracht in een historisch kasteeldomein. Je hoeft het niet te bezoeken om deze bonus tot een goed einde te brengen, maar het is beslist een aanrader !
Hoeveel leeuwekoppen versieren aan de voorkant links onderaan de balustrade ? Dit is A
Aan wie werd dit kasteel gekocht door de gemeente op 15.1.1980 ? Zet om volgens A=1, B=2 …. Z=26 . Dit is B

WP2       Ga of fiets nu naar       N50 52.B*4+A*A     E002 59.B*3-A*5
Hier begon op 31 juli 1917 na 2 weken van intense beschietingen de eigenlijke Slag van Passendale. Hierdoor veranderde het terrein tussen Zonnebeke en Passendale in een troosteloos trechterveld, waarin mens, dier en machine verzopen.
Door welk korps (afkorting) werden begin september de uitgeputte Britse troepen afgelost ? Zet om volgens A=1, B=2 …. Z=26 . Dit is C
Welk nummer heeft het Australian War Memorial. Neem de 3 laatste cijfers. Dit is D

WP3       Ga of fiets nu naar       N50 52.B*A-D+C+A     E002 59.D*3+C+C/3
Hier begonnen de Duitsers begin 1917 met de aanleg van de bunkerstelling Flandern I. Op deze plaats werden in de zomer van 2005 de resten blootgelegd van een typische bunker met 3 kamers en een aanliggende mitrailleurspost (MG-post).
Aan wie behoorde in 1914 de hierachter gelegen hoeve toe ? Zet zijn volledige naam om volgens A=1, B=2 …. Z=26 . Dit is E
Hoe noemden de Britten deze boerderij op hun kaarten ? Zet deze plaats eveneens om volgens A=1, B=2 …. Z=26 . Dit is F

WP4       Ga of fiets nu naar       N50 52.A*F+D-10     E002 59.E*3+B*2-8
Hier staan we bij Daring Crossing dat op het kruispunt lag van de spoorweg Ieper-Roeselare met de Schipstraat als verbinding tussen de grote baan Passendale-Broodseinde en ’s Graventafel.
Hoe noemt de hoeve (aan de huidige serres), waar toen enkele posten en hoofdkwartieren werden ingericht ? Dit omzetten volgens A=26, B=25 …. Z=1.  Dit is G

WP5       Ga of fiets nu naar        N50 53.0(C+A-3)     E002 59.D*4+F+C-2
4 oktober werd vooral voor de Duitsers een bloedige dag. Naast gewonden waren er talloze krijgsgevangenen en lagen er overal in het slagveld doden.
Eén onder hen werd begraven op Tyne Cot Cemetery. Wat was zijn familienaam ? Zet deze om volgens A=26, B=25 …. Z=1. Dit is H
Wat was de familienaam van de Australische broers die eveneens op 04-10-1917 sneuvelden ? Zet deze om volgens A=1, B=2 …. Z=26 . Dit is K

WP6       Ga of fiets nu naar        N50 53.H+C/3+1     E003 00.C+F+K-A-3
We staan hier op het verste punt van de Australische opmars van 4 oktober 1917, bereikt door het 44th Battalion van de 3rd Australion Division. Op 9 en 12 oktober was dit deel van de spoorweg Ieper-Roeselare het toneel van één van de bloedigste episodes uit de hele Slag van Passendale.
In een bomput tussen de rails werden in de zomer van 2005 de stoffelijke resten gevonden van een Brits soldaat.
Van welke streek was deze Fusillier afkomstig ? Zet dit om volgens A=1, B=2 …. Z=26 . Dit is L

De cache kan men vinden op         N50 (B+C+D+F+H-A*3-3)*L+K+A      E003 00.A+E+G+4

[ENGLISH] [Nederlands]

2014 is the year we commemorate the start of World War I. At this occasion we publish a series of new caches, alongside the Belgian frontline, from Nieuwpoort to Mesen.
They are subdivided in different “battles”. Each battle consists of 8 events, with at the end a bonus. Each series consists of short multi’s or tradi’s.
Remember: although a memorial or cemetery may be located in the middle of the fields, a well maintained walking path leads always to the site.
The caches are never hidden at the cemeteries. The answers to the questions are mostly found at the cemeteries. Please keep your silence. Also accustom yourself to explore the registers.
You’ll need the code of the bonus in the cache-box to calculate the WP1 of the Final Offensive. Please leave the code in the box.
If you are the owner of a smartphone install the following apps: GCBuddy and GCC(Pro) it will help you with calculations.
Visit certainly our attached website. There you’ll find some extra information, the history of the caches, useful tools, statistics……

History

Op 12 juli 1917 begonnen de voorbereidende beschietingen op de Duitse stellingen ten noorden van Ieper, nabij Zonnebeke en Passendale. Hier waren geen dieptemijnen voorhanden. Op 31 juli startte de aanval in de gietende regen. Door de voorbereidende beschietingen was de drainage in de akker- en weilanden stukgeschoten. Door de aanhoudende regen veranderden de terreinen in een grote moddervlakte. Eénmaal men erin vast zat, zoog die mens en dier naar beneden.
De Duitsers voerden een moordende verdediging met bunkers en mitrailleurs. De dagelijkse vooruitgang van de Geallieerden bedroeg slechts een paar honderd - en vaak zelfs maar enkele tientallen - meter. Toen de beste Britse troepen in september moe gestreden waren, werden ze door de Australiërs en de Nieuw Zeelanders vervangen; eind oktober tenslotte namen de Canadezen over.
Wat drie weken had moeten duren, eindigde uiteindelijk meer dan drie maanden later met de verovering van de puinen van het dorpje Passendale op 10 november 1917. Een half miljoen Britten en Duitsers waren gedood, gewond of vermist.
Passchendaele 1917 is de geschiedenis ingegaan als één van de grootste slachtpartijen uit de Eerste Wereldoorlog

Your mission

To solve this mystery, it is imperative to visit first the 8 historical sites listed below, collect the 8 codes and calculate WP1 of this bonus.

        1. Zonnebeke
        2. Broodseinde
        3. Polygone
        4. Fortuin
        5. 's Graventafel
        6. Goudberg
        7. Martinegat - Crest Farm
        8. Kerselaerhoek - Tyne Cot

The values from A till H can be found by solving the above-mentioned caches and note the codes.

WP1       N50 5B.AED E002 CD.HGF
We start this bonus at one of the most famous buildings of WWI. The museum is housed in a historical castle. You do not have to visit the castle to solve this bonus, but it is definitely recommended !
How many lion heads decorate the front at the left, at the bottom of the railing ? This is A.
From whom this castle was bought by the municipality on January 15, 1980 ? Convert according to A=1, B=2,…Z=26. This is B.

WP2       Ga of fiets nu naar       N50 52.B*4+A*A     E002 59.B*3-A*5
Hier begon op 31 juli 1917 na 2 weken van intense beschietingen de eigenlijke Slag van Passendale. Hierdoor veranderde het terrein tussen Zonnebeke en Passendale in een troosteloos trechterveld, waarin mens, dier en machine verzopen.
Door welk korps (afkorting) werden begin september de uitgeputte Britse troepen afgelost ? Zet om volgens A=1, B=2 …. Z=26 . Dit is C
Welk nummer heeft het Australian War Memorial. Neem de 3 laatste cijfers. Dit is D

WP3       Ga of fiets nu naar       N50 52.B*A-D+C+A     E002 59.D*3+C+C/3
Hier begonnen de Duitsers begin 1917 met de aanleg van de bunkerstelling Flandern I. Op deze plaats werden in de zomer van 2005 de resten blootgelegd van een typische bunker met 3 kamers en een aanliggende mitrailleurspost (MG-post).
Aan wie behoorde in 1914 de hierachter gelegen hoeve toe ? Zet zijn volledige naam om volgens A=1, B=2 …. Z=26 . Dit is E
Hoe noemden de Britten deze boerderij op hun kaarten ? Zet deze plaats eveneens om volgens A=1, B=2 …. Z=26 . Dit is F

WP4       Ga of fiets nu naar       N50 52.A*F+D-10     E002 59.E*3+B*2-8
Hier staan we bij Daring Crossing dat op het kruispunt lag van de spoorweg Ieper-Roeselare met de Schipstraat als verbinding tussen de grote baan Passendale-Broodseinde en ’s Graventafel.
Hoe noemt de hoeve (aan de huidige serres), waar toen enkele posten en hoofdkwartieren werden ingericht ? Dit omzetten volgens A=26, B=25 …. Z=1.  Dit is G

WP5       Ga of fiets nu naar        N50 53.0(C+A-3)     E002 59.D*4+F+C-2
4 oktober werd vooral voor de Duitsers een bloedige dag. Naast gewonden waren er talloze krijgsgevangenen en lagen er overal in het slagveld doden.
Eén onder hen werd begraven op Tyne Cot Cemetery. Wat was zijn familienaam ? Zet deze om volgens A=26, B=25 …. Z=1. Dit is H
Wat was de familienaam van de Australische broers die eveneens op 04-10-1917 sneuvelden ? Zet deze om volgens A=1, B=2 …. Z=26 . Dit is K

WP6       Ga of fiets nu naar        N50 53.H+C/3+1     E003 00.C+F+K-A-3
We staan hier op het verste punt van de Australische opmars van 4 oktober 1917, bereikt door het 44th Battalion van de 3rd Australion Division. Op 9 en 12 oktober was dit deel van de spoorweg Ieper-Roeselare het toneel van één van de bloedigste episodes uit de hele Slag van Passendale.
In een bomput tussen de rails werden in de zomer van 2005 de stoffelijke resten gevonden van een Brits soldaat.
Van welke streek was deze Fusillier afkomstig ? Zet dit om volgens A=1, B=2 …. Z=26 . Dit is L

De cache kan men vinden op         N50 (B+C+D+F+H-A*3-3)*L+K+A      E003 00.A+E+G+4


Additional Hints (Decrypt)

ubbt / uvtu

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

244 Logged Visits

Found it 220     Didn't find it 9     Write note 6     Temporarily Disable Listing 2     Enable Listing 2     Publish Listing 1     Owner Maintenance 2     Post Reviewer Note 2     

View Logbook | View the Image Gallery of 8 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.