Skip to content

Kapelice Device Marije Pr(i)far(i) Multi-Cache

Hidden : 04/05/2014
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

SLO

Obiskati boste morali 3 kapelice Device Marije. V bližini vsake od teh kapelic se nahaja odgovor na vprašanje. Pazite na bunkeljnov! Pot ob kapelicah je priljubljena sprehajalna pot. Pot do zaklada vodi mimo cerkve Device Marije na Skalci in vaškega pokopališča. Prosimo, bodite uvidevni do obiskovalcev. Nato se nadaljuje po kratki gozdni poti.

 


SLO

Obiskati boste morali 3 kapelice Device Marije. V bližini vsake od teh kapelic se nahaja odgovor na vprašanje. Pazite na bunkeljnov! Pot ob kapelicah je priljubljena sprehajalna pot. Pot do zaklada vodi mimo cerkve Device Marije na Skalci in vaškega pokopališča. Prosimo, bodite uvidevni do obiskovalcev. Nato se nadaljuje po kratki gozdni poti.

Prvotna vsebina škatlice:


1x logbook

1x pisalo

1x beli rožni venec (ni za zamenjavo!)

1x FTF nagrada

Drobnarije za zamenjavo

V zakladu se nahaja beli rožni venec, ki ni za zamenjavo. Bodite pazljivi s priponkami, če boste rožni venec odpeli od pokrova. V primeru, da ga vzamete ven, ga prosim po ogledu oz. pred odhodom vrnite nazaj v škatlo. Rožni venec ima simbolni/sveti/verski pomen za bližnjo okolico in celotno izkušnjo, ki jo boste opravili in naj zato ostane v zakladu.

Parkirišče: N46° 02.055 E014° 01.084

1. Stopnja Kapelica na Poklonu N46° 02.002 E014° 01.150

A= Število štorov okoli kapelice.

2. Stopnja Kapelica pod Klancem N46° 01.899 E014° 01.398

B= Število zgornjih praznih krogov na ograji.

3. Stopnja Kapelica na Vasi N46° 01.879 E014° 01.562

Letnici zgoraj (18CD, 19EF)

KONČNA LOKACIJA: N 46° 01.F.(E+1).(C-6) E 014° 01.(A+2). (B-6). (D-8).

Kapelica na Poklonu

Kapelica na Poklonu, s kipom Device Marije, izvira iz konca 19. stoletja. Na Poklonu se imenuje zato, ker so ljudje od daleč prišli do te kapelice, kjer so se ji "poklonili". Posebno zgodbo in pomen ji prinašata smreki, med katerima je kapelica ujeta, saj predstavljata spomin na veliko povodenj leta 1926, ki je močno prizadela Spodnjo Idrijo. V vodni ujmi sta se na grmadi zemeljskega plazu znašli mladiki smrečic, ki ju je  bližnji gospodar v spomin na to naravno nesrečo posadil ob kapelici.

Kapelica pod Klancem

Kapelica s kipom Device Marije izvira iz sredine 19. stoletja in varuje prvotno edini dostop do cerkve in pokopališča po klancu iz kanomeljske strani.

Kapelica na Vasi

Kapela Marije Device pod cerkvenim stopniščem v središču vasi je bila zgrajena 2. Junija 1901, ko so naredili novo pot, krajšo pot, ki vodi do cerkve. Kapelica je bila pred nekaj leti, tako kot stopnišče, v celoti prenovljeno in ima danes zelo moderen videz.

Fotografija: Rok Pirih


Flag Counter

ENG

In order to find the cache, you'll have to visit the 3 chapels of the Blessed Virgin Mary. Each one of them has it's own history. The answers for the final stage are within each chapel. Be on the lookout, because there could be mugglers at some stages! The path is a very popular walk path. The path to the geocache leads past the church of Blessed Virgin Mary Na Skalci and past the village cemetery. Please be respectful towards other visitors. After that it changes into a short trail path.

Chapel na Poklonu

This chapel near the slope with the statue of Blessed Virgin Mary was built in at the end of the 19th century. It has a unique story because of the two pine trees on the left and right side of the chapel. They symbolize the big flood that happened in the year 1926 and significantly affected the village Spodnja Idrija. On the surface of an earth slide that happened because of the risen water, there were two small pine trees. The owner planted the two pine trees on each side of the chapel as a living memory of the event.

Chapel pod Klancem

This chapel was originally built in the 19th century and is said to guard the path, which was back then used as a path leading to the church and the cemetery, from the side of the village Kanomlja. 

Chapel na Vasi

The Chapel of Mary lies under the stairway to the church right in the center of the village and was build on the date of 2. June 1901, when a new, shorter pathway leading to the church was established. The Chapel and also the stairway was reconstructed some few years ago and has a very modern look to it.

Initial content of geocache:

1x logbook

1x pen

1x white prayer rope (not a tradable item!)

1x FTF reward

Various trading items

In the geocache lies also white prayer rope, which is not intended as a tradable item. Be careful with the attachments if you'll try to seperate it from the box. Please, if you take it out of the box, you should place it back in after you've examined it and/or before you leave. The prayer rope has a symbolic/holy/religious meaning and is in addition with the sorroundinga area, so it should therefore stay in the geocache.

 

Parking place: N46° 02.055 E014° 01.084

1. Stage Chapel na Poklonu N46° 02.002 E014° 01.150

A= Number of stomps around the chapel.

2. Stage Chapel pod Klancem N46° 01.899 E014° 01.398

B= Number of upper empty circles on fence.

3. Stage Chapel na Vasi N46° 01.879 E014° 01.562

Upper dates (18CD, 19EF)

FINAL LOCATION: N 46° 01.F.(E+1).(C-6) E 014° 01.(A+2). (B-6). (D-8).

 

Flag Counter

Additional Hints (Decrypt)

Frirebmnubqav grzryw, cev mnqawrz xnzah/Abegujrfg sbhaqngvba ol gur ynfg fgbar

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)